Skip to main content

PhD Дмитренко Олег Олександрович

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ДМИТРЕНКА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Наукові керівники:

д.т.н., професор, Ланде Дмитро Володимирович, завідувач кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д.т.н., с.н.с, Циганок Віталій Володимирович, завідувач відділу інтелектуальних технологій підтримки прийняття рішень Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Члени ради:

Голова ради – доктор технічних наук, професор ДОДОНОВ Олександр Георгійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Рецензент – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України КРЮЧИН Андрій Андрійович, заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Рецензент – кандидат технічних наук, БАЛАГУРА Ірина Валеріївна, старший науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор СТРИЖАК Олександр Євгенійович, Головний науковий співробітник Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Офіційний опонент – доктор технічних наук, доцент РОГУШИНА Юлія Віталіївна, старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України

Тема дисертації: «Інформаційні технології формування та аналізу мережевих моделей предметних галузей на основі лінгвостатистичного підходу».

Наказ від 19 березня 2024 року №6 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії

Дисертація Дмитренка О.О.,  КЕП

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Дмитренка О.О.