IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

оголошено конкурс

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу технічних засобів цифрових моделюючих систем за спеціальністю 05.13.06 “ Інформаційні технології”

Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі:

1) письмова заява на імя керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що засвідчує особу;

3) заповнену особову карту ( анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня , присвоєння вченого звання , військового квитка( длявійськовозобовязаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та / або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошується конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Строк прийняття заяв та документів 30 календарних днів від дня оприлюднення оголошення . Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

Адреса Інституту: 03113, м. Київ – 113, вул.. Шпака ,2

Відділ кадрів тел..044 454 21 54

доступ в режимі он-лайн

               З 1 липня 2018 р. і до 30.06.2019 р. згідно з розпорядженням Президії НАН України від15.05.2018 за № 266 ІПРІ НАН України через сервер локальної мережі отримує доступ в режимі он-лайн до електронних архівів видаництва  Сambridge university Press за адресою http://royalsocietypublishing.org/search/