Skip to main content

Склад редколегії журналу

Петров Вячеслав Васильович - академик. НАН України (головний редактор)
Додонов Олександр Георгійович - докт. техн. наук, професор (заст. гол. редактора)
Крючин Андрій Андрійович - чл.-кор. НАН України (заст. гол. редактора)
Шанойло Семен Михайлович - канд. техн. наук (відповідальний секретар)
Григорук Валерiй Iванович - докт. фiз.-матем. наук, професор
Ільченко Михайло Юхимович - чл.-кор. НАН України
Каліновський Яків Олександрович - докт. техн. наук
Коваленко Ігор Миколайович - академік НАН України
Ланде Дмитро Володимирович - докт. техн. наук
Литвиненко Олександр Валерiйович - докт. полiт. наук
Лисенко Володимир Сергiйович - чл.-кор. НАН України
Луцький Георгій Михайлович - докт. техн. наук, професор
Матов Олександр Якович - докт. техн. наук, професор
Онищенко Олексій Семенович - академік НАН України
Палагін Олександр Васильович - академік НАН України
Почєпцов Георгiй Георгiйович - докт. фiлол. наук, професор
Рубіш Василь Михайлович - докт. фiз.-матем. наук, доцент
Хаджинов Володимир Віталійович - докт. техн. наук, професор