Skip to main content

ВІДДІЛ 201. ВІДДІЛ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

 Завідувач відділу:
Буточнов Олександр Миколайович 
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 У відділі працює 10 наукових співробітників, серед них 5 кандидатів наук, 3 старших наукових співробітника.

Науковий напрям досліджень відділу
Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем. 

  Основні наукові задачі
   Дослідження і     розвиток теоретичних засад і прикладних     методів створення комп'ютерних систем     моніторингу динамічних об’єктів в     реальному часі.     Дослідження     методів та систем обробки різнорідної     інформації в комп’ютерних мережах,     розробка і застосування методології     їх аналізу та синтезу з метою створення     комплексної обстановки в Системах     моніторингу.  Дослідження     і розвиток теоретичних засад і прикладних  методів автоматизованих систем    моніторингу динамічних об’єктів з     мережецентричною архітектурою.   Дослідження та  розробка   методів оперативної обробки та аналізу  сцен на поточних цифрових зображеннях     від різнотипних датчиків зовнішньої     інформації в системах навігації та     наведення.
  Науково дослідні роботи, що виконувались у відділі
  Відділ створено в 2007 році в зв’язку з відкриттям в інституті нового напрямку наукових досліджень, пов’язаного з розвитком теорії та прикладних методів створення систем моніторингу динамічних об’єктів в реальному часі.  За час існування відділу виконувались НДР:

  • «Теоретичні та методологічні основи створення розподілених інформаційно-аналітичних систем (ІАС) моніторингу множини динамічних об’єктів у реальному часі» (2007-2009 рр. шифр «Контроль»).
  • «Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі» (2010-2012 рр. шифр «Моніторинг»).
  • «Розробити та дослідити методи побудови автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою” (2013-2015 рр шифр «Інтеграція»)
  • «Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації» (2016-2018 рр, шифр теми «Візир»)

  Основні наукові досягнення

  • Розроблено методологію проектування систем моніторингу множини динамічних об’єктів реального часу. 
  • Розроблено методики проектування архітектури програмного комплексу обробки інформації систем моніторингу динамічних об'єктів. 
  • Розроблено методики оцінки ефективності автоматизованих систем на ранніх стадіях проектування та в процесі їх створення. 
  • Запропоновано методи створення еталонних зображень для кореляційно-екстремальних систем наведення з датчиками зовнішньої інформації радіолокаційного та інфрачервоного типу на основі методів кореляційного та фрактального аналізу. 
  • Практичним результатом наукової діяльності відділу стали розробка та впровадження ряду програмно-технічних комплексів для застосування у різних предметних галузях, які були виконані для іноземних та вітчизняних замовників.
  •  Створено дослідний зразок автоматизованої системи збору, обробки, збереження, відображення та видачі на органи управління військами та зброєю інформації про повітряну, надводну і наземну обстановку в реальному часі «Оберіг». 

  Створено моделюючий комплекс систем моніторингу множини динамічних об’єктів реального часу.

  Створено моделюючий комплекс, що дозволяє задавати зовнішнє середовище (рух та дій наземних, надводних і повітряних об’єктів в реальному часі) та моделювати роботу різнотипних датчиків інформації.

  Розроблено та впроваджено у замовника програмно-апаратний комплекс формування еталонних зображень цілей на основі первинного інформаційного матеріалу (космічних, аеро-, фото-знімків поверхні візування) для кореляційно-екстремальних систем навігації та наведення.