IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Міжнародна науково-практична конференція ІТБ-2018

27 листопада 2018 року в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018).
            На конференції обговорювалось широке коло питань кібернетичної безпеки критичних інфраструктур, моделювання та протидії інформаційним операціям, технологій інформаційно-аналітичних досліджень на основі відкритих джерел інформації. Розглядалися актуальні проблеми технологічного та правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, можливості онтологічного підходу, семантичних мереж, сценарного аналізу при забезпеченні інформаційної підтримки прийняття рішень, комп'ютерному моделюванні процесів і систем., сучасні результати досліджень і розробок у сфері інформаційних технологій та інформаційного права, актуальні завдання забезпечення інформаційної та кібербезпеки.

         Голова конференції Додонов Олександр Георгійович - Заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор.

Пост-реліз  конференції  http://its.ipri.kiev.ua/ 

Візит в провінцію Чжецзян (Китай)

19-25 листопада 2018 року, група вчених Інституту проблем реєстрації інформації в складі академіка НАН України Петров В.В. член-кор. НАН України,  Крючина А. А. с.н.с. Антонова Є.Є,  с.н.с. Манько Д.Ю., с.н.с. Горбова І.В.,  прн. с.  Лапчука А.С. та н.с. Бутенко Л.В., як група іноземних експертів відвідала наукові та освітні заклади провінції Чжецзян, м. Ханчжоу і м. Іу. В ході візиту був проведений обмін досвідом.

Cлавні ювілєї

27 листопада 2018 року

виповнюється 100 років з дня заснування

Національної академії наук України

Вітаємо всіх співробітників інституту з нагоди славного ювілею та бажаємо щастя, здоров’я, любові, успіхів, добробуту в домі, видатних наукових здобутків і досягнень, нових творчих задумів і втілення їх у життя

 

 

27 листопада 2018 року виповнюється 100 років

з дня народження видатного ученого сучасності, Президента Національної академії наук України, академіка НАН України

Бориса Євгеновича Патона

Колектив Інституту проблем реєстрації НАН України щиро вітає ювіляра з цією визначною датою та бажає довгих років доброго здоров’я, щастя, енергії, успіхів

 

 

Народжена разом з державою

6–8 листопада 2018 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (м. Київ) присвячена  100-річчю від часу заснування. 

Пленарне засідання Конференції відкрила генеральний директор НБУ імені В.І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Дубровіна Любов Андріївна. У своєму зверненні до учасників і гостей щодо історії та сьогодення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського генеральний директор бібліотеки, відзначила, що бібліотека народжувалась у 1918 році разом з українською державою й за століття витримала нелегкі випробування часом. Як і при заснуванні, вона має нині статус національної і носить ім’я видатного вченого Володимира Вернадського.

З нагоди 100-літнього ювілею колектив бібліотеки одержав дуже багато привітань, відзнак і подарунків. Почесними грамотами і подяками колектив НБУВ нагородили Міністерство культури України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Було безліч привітань від колег і друзів НБУВ: щирі й сердечні, хвилюючі й веселі від дивовижних наймолодших читачів одягнених у яскраві казкові костюми з Національної бібліотеки України для дітей. 

В роботі Конференції взяли участь науковці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. На секції 5Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі доповідь “Використання баз даних реферативної інформації для проведення наукометричних досліджень автори: Крючин А.А., Ланде Д.В., Балагура І.В., Овсієнко Л.М., Добровська С.В., зробив член-кор. НАН України, д.т.н. Крючин Андрій Андрійович.

На семінарі  Бібліометричні технології та наукометричні дослідження доповідь “Наукометричний аналіз міждисциплінарних досліджень автори: Ланде Д.В., Андрущенко В.Б., Балагура І.В., Крючин А.А., зробила с.н.с., к.т.н. Балагура Ірина Валеріївна.

Про конференцію більше на сторінці сайту НБУ http://www.nbuv.gov.ua/node/4055


Конференція CNM-5’2018

22- 26 жовтня 2018 року в в туристичному комплексі «Водограй» (Закарпатська обл. ) відбулася конференція “Кластери та наноструктурні матеріали” (CNM'5-2018), яка приурочена до святкування 100-річчя заснування Національної академії наук України.

На конференції розглядались фундаментальні аспекти фізики твердого тіла: просторові ефекти та самоорганізація наносистем; структура та властивості низько-вимірних систем; напівпровідникові наносистеми та наноструктури; металеві та вуглецеві наноматеріали; плівки, покриття та поверхневі наносистеми; надмолекулярні структури, повітряні гелі, колоїдні системи; біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині; діагностика та моделювання наноструктур і наносистем; технології отримання наноматеріалів; практичне застосування наноматеріалів.

В конференції брали участь науковці Беларусі, Польщі, Словакії, України, Угорщини, Франції. Заступник директора з наукової роботи ІПРІ НАН України, член-кореспондент НАН України Крючин А.А. зробив доповідь USING A DIRECT LASER RECORD TO CREATE SUB-MICRON STRUCTURES Petrov V.V., Kryuchyn A.A., Shanoylo S.M., Beliak Ie.V., Manko D.Yu., Gorbov I.V. Також була представлена стендова доповідь PRESENTATION DEVELOPMENT OF INSTITUTE FOR INFORMATION RECORDING IN THE FIELD OF HIGH TECHNOLOGY IN THE INSTITUTE SITE Kryuchyn A.A., Solonina N.V.

 

Тези доповідей конференції надруковані у збірнику ”Clusters and nanostructured materials (CNM-5)” – Uzhgorod, Ukraine, 2018332 p.

Програма конференції CNM'5-2018

Докладнішу інформацію представлено на сайті конференції: http://www.cnm5.com.ua.

Рефракційний пленер'18

18-19 жовтня, 2018 року в Міжнародному конгрес-центрі “Український дім” відбулася науково-практична конференція – Другий український “Рефракційний пленер'18” з міжнародною участю. Лектори і тренери – провідні та відомі науковці України, Австрії, Англії, Болгарії, Грузії, Індії, Латвії, Німеччини, Туреччини. На конференції були висвітлені новітні наукові дослідження по діагностиці та лікуванню катаракти, глаукоми, аномалій рефракції, косоокості, травми ока та інше. “Рефракційний пленер'18” присвячений 100 річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Проводились секційні засідання та тренінги.

На секційному засіданні доповідь “Мікропризмові скельця Баголіні для офтальмології” зробив директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік НАН України Петров В.В.

Більше інформації та програма Науково-практичної конференції на сайті uapo.org.ua

Інформаційне повідомлення

Вийшла з друку монографія: 

ПЕТРОВ В. В., ЛЕ Тзичунь, КРЮЧИН А. А., ШАНОЙЛО С. М., ФУ Мінлей, БЕЛЯК Є. В., МАНЬКО Д. Ю., ЛАПЧУК А. С., МОРОЗОВ Є. М. Довготривале зберігання цифрової інформації // НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Академперіодика, 2018. – с. 148. Англійською мовою.

ISBN 978-966-360-360-5

 

Довготривале зберігання цифрової інформації є важливим науково-технічним завданням в умовах швидкого зростання обсягів інформації, представленої у цифровому вигляді. Значущим елементом вирішення цієї проблеми є створення спеціальних носіїв для довготермінового зберігання стратегічно важливої інформації, науково-технічної інформації та інформації. яка становить національне культурне надбання. Наведено дані про створення спеціальних оптичних носіїв, виготовлених із високостабільних матеріалів для довготермінового зберігання інформації.

6-та Міжнародна конференція НАНО-2018

     6-та Міжнародна конференція "Нанотехнології та наноматеріали" (НАНО-2018) відбулася 27 - 30 серпня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у місті Києві. 

     Мета конференції полягає у сприянні налагоджені наукових контактів та дискусій між вченими різних наукових напрямків різних країн світу.

      У цьому році співорганізаторами є: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), Тартуський університет (Естонія), Туринський університет (Італія), Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Франція), European Profiles A.E. (Греція),  представництво „Польськa академіa наук” у Києві, Університет Анже (Франція), Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла (Німеччина).

       В конференції взяли участь директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік НАН України Петров В.В.,  заступник директора з наукової роботи, член-кореспондент НАН України Крючин А.А. Була представлена доповідь Application of inogranic resists for the formation of nanosized relief structures. Тези доповіді надруковані у збірнику.

Більше інформації та Програма на сайті конференції nano-conference.iop.kiev.ua/en/

Доступ в режимі он-лайн до Сambridge university Press

З 1 липня 2018 р. і до 30.06.2019 р. згідно з розпорядженням Президії НАН України від15.05.2018 за № 266 ІПРІ НАН України через сервер локальної мережі отримує доступ в режимі он-лайн до електронних архівів видаництва  Сambridge university Press за адресою http://royalsocietypublishing.org/search/

Обовязки користувача

Користувачі ІПРІ НАН України мають право на доступ, пошук, перегляд електронних інформаційних ресурсів.

Не використовувати надмірне вивантаження статей (повні номери журналів, або масове вивантаження - як правило біля 50 статей протягом сеансу пошуку).

Вивантаження з метою створення локальних архівів або розповсюдження статей через інтернет сайти, соціальні мережі може привести до порушення ліцензійних зобов'язань та блокування доступу ІПРІ до даного електронного наукового ресурсу.

Користувачі не можуть:

- скорочувати, змінювати, перекладати або створювати продукти на основі електронних інформаційних ресурсів баз даних наукової інформації, за винятком обмеженого обсягу матеріалу на екрані комп’ютера користувача;

- видаляти, приховувати або змінювати повідомлення про авторські права, інші повідомлення або застереження стосовно електронних інформаційних ресурсів баз даних наукової інформації;

- систематично відтворювати, зберігати і поширювати електронні інформаційні ресурси баз даних наукової інформації.

Не розголошувати паролі та облікові дані третім особам, а також в разі будь-якого несанкціонованого використання баз даних наукової інформації негайно повідомити Виконавця і вжити всіх необхідних заходів для припинення таких випадків та не допустити їх повторення.

Науково-практичний форум “Своє дитинство треба бачити”

14-15 червня 2018 року в смт. Затока, Одеської області відбувся науково-практичний форум Асоціації дитячих офтальмологів і оптометристів України “Своє дитинство треба бачити”, в якій взяли участь лікарі офтальмологи з України, Білорусі, Болгарії, Латвії.

На Конференції про проблеми дитячої офтальмології провідними вченими — офтальмологами було зроблено низку важливих доповідей.

В роботі Конференції також взяли участь науковці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України — розробники мікропризмових технологій і виробів для потреб офтальмології: академік НАН України Петров В.В., к.т.н. Шанойло С.М.,  Бутенко Л.В.

Директор інституту, академік НАН України Петров В.В. зробив доповідь “Високі оптичні технології в діагностиці та лікуванні косоокості” та отримав Сертифікат учасника науково-практичної конференції.

  Програма конференції>>>>

Наші вітання

Колектив Інституту проблем реєстрації інформації НАН України щиро вітає:

         БАЛАГУРУ Ірину Валеріївну

         ЛАНДЕ Дмитра Володимировича

         ГАРМАШ Тетяну Валеріївну

з перемогою їх роботи «Метод ранжування науковців на основі наукометричних баз даних» у спільному конкурсі МОН України та видавництва Elsevier з аналізу та оцінки діяльності дослідників та наукових установ України і бажає успіхів у подальшій науковій роботі!

                                                                ДОДОНОВА Вадима Олександровича

з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки і бажає успіхів у подальшій науковій роботі

 

          Слід зазначити, що переможцям конкурсу МОН України та видавництва Elsevier вручили сертифікати на безкоштовну публікацію їх досліджень у журналах видавництва Elsevier.

          Команду проекту "Автоматизована система визначення рівня безпеки на базі OSINT" у складі

                      ЛАНДЕ  Д.В., АНДРІЙЧУКА  О.В.,  ГРАЙВОРОНСЬКОЇ  А.М.,   ДМИТРЕНКА  О.О.,  ТАБАКОВА  Д.В.

які отримали сертифікат фіналістів Конкурсу стартапів VI Фестивалю інноваційних проектів "SIKORSKY CHALLENGE 2017".

                                               ЛАНДЕ Дмитра Володимировича,

який нагороджений нагрудним знаком “Відзнака державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і бажає успіхів у подальшій науковій роботі!

Щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних» 2018.

16-17 травня 2018 року відбулася щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних».

      Зі вступним словом виступив директор Інституту  академік НАН України Петров В.В. Про результати досліджень відділів доповіли керівники : 102, 202 - д.т.н., професор Додонов О.Г., 101, 103 - член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор  Крючин А.А.,107 - д.т.н. Ланде Д.В., 201- к.т.н. Буточнов О.М.

В роботі конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти, які доповіли про наукові здобутки, та як наукові розробки покращують якість життя, які можливості дає людині сучасна наука. Доповіді Бріцкого О.І. “Особливості використання цифрової лазерної інтерферометрії в системах наноуправління” та Руденко М.П. ”Особливості імітаційного моделювання діяльності операторів авіаційних систем”, заслуговують особливої уваги, які були зроблені першого дня роботи конференції де головував к.т.н. Шанойло С.М.

Другого дня роботи конференції головував д.т.н. Ланде Д.В. Найбільшу зацікавленість учасників конференції визвали доповіді: Кузьмичова А.І.” Візуалізація оптимальних конфігурацій в просторових мережевих структурах”, Мезенцева А.В. “Перспективные способы создания универсальных эталонных изображений для комбинированных корреляционно-экстремальных систем наведения ЛА”, Сенченко В.Р. Моделювання процесів аналізу Big Data засобами RapidMiner для отримання нових знань та Юзефовича В.В. “Аналіз можливих підходів до формування еталонних зображень для систем навігації керованих об’єктів”.

Всього на конференції було представлено 63 доповідей з них 14 -усних, 49 -стендових. Тези доповідей будуть надруковані у збірнику “Щорічна підсумкова наукова конференція.”

Інформаційне повідомлення

Вийшли з друку монографії - 

Коржик В.М., Крючин А.А., Куницька Л.Ю., Рубіш В.М., Попович К.О., Трачевський В.В. Матеріали та пристрої наноелектроніки /за ред. проф. Ю.А.Куницького — В:Твори, 2018- 312 с.-Іл. 210, табл. 26, бібл. 212 назв.

ISBN 978-966-02-8484-5

 Розглянуто основні властивості сучасних матеріалів наноелектроніки, викладено фізичні основи квантових низькорозмірних систем, їх властивості та методи отримання. Проаналізовано поведінку екситонів у напівпровідниках, квантових ямах, квантових нитках та квантових точках, основні функції наноелектроніки, системи запису та збереження інформації, основи нанолітографії, процеси тунелювання носіїв заряду через потенціальні бар’єри. Наводяться приклади застосування наноструктур та гетеропереходів у електроніці та квантових пристроях різного призначення.

Г.Г. Влайков, В.В. Трачевський , В.М. Коржик, А.А. Крючин, Л.Ю. Куницька, К.О. Попович. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПИСУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ /За ред. проф. Ю.А.Куницького В.: Твори, 2018.-320 с. Іл. 166 , табл.4, бібл.76 назв.

ISBN 978-617-7121-93-9

Розглянуті фізико-технологічні властивості нових магнітних матеріалів, що використовуються у сучасних пристроях для запису та обробки інформації. Викладено фізичні основи спінтроніки, властивості та методи отримання багатошарових плівкових гетероструктур, магніто- впорядкованих сплавів та магнітних напівпровідників, ефекти, що спостерігаються у періодичних структурах зі спін-орбітальною взаємодією. Розглянуто механізми інжекції та детектування спін- поляризованих носіїв струму, релаксації системи мобільних спінів, спін- залежний транспорт носіїв заряду. Наводяться приклади застосування магнітних наноструктур та гетеропереходів у квантових пристроях різного призначення,

Інформаційне повідомлення

         28 лютого 2018 року відбулося чергове засідання Президії Національної академії наук України на якому з науковою доповіддю «Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування» виступив  заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспондент НАН України Андрій Крючин.

       В обговоренні приняли участь керівник  кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л.Шупика,. професор С.О. Риков , генеральний директор -генеральний конструктор Київського КБ “Луч” О.П.Коростильов та члени Президії НАН України.

      Було відзначено високий сучасний рівень проведених наукових досліджень, а також важливість їх практичних результатів для розв'язання широкого кола завдань, зокрема у галузях економіки та науки.


Інформаційне повідомлення

          Виконані роботи по відновленню фонограм аудіозаписів із воскових фонографічних циліндрів частини колекції М. Береговського. Результатом даної роботи є реліз 3-х компакт дисків історичної колекції " Historical Collection of Jewish Musical Folklore 1912-1947. Том 7, Том 8, Том 9".

Аудіофонограми будуть розміщені на сторінці КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ для вільного доступу.

 

 

 

Інформаційне повідомлення

Вийшла з друку монографія: Коротун А. В., Коржик В. М., Рубіш В.М., Петров В.В., Крючин А.А., Смирнова Н. А., Погосов В. В. Вступ до нанометрології / за ред. проф. Ю. А. Куницького, 2017 р. – 308 с.,

Розглянуто сучасні методи дослідження властивостей наноматеріалів. основні питання метрології наномасштабних вимірювань, їх нестабільності, точності і невизначеності з акцентом на її прикладні аспекти.

Для фахівців у області низькорозмірних систем, наноструктурних матеріалів та фізичного матеріалознавства, а також може бути корисною для магістрів, аспірантів та студентів фізичних та інженерно-фізичних спеціальностей.

Рецензенти:Доктор фіз.-мат наук,проф.СТАЩУК В.С. Доктор фіз.-мат наук,проф.РЕПЕЦЬКИЙ С.П.

 

Вийшла з друку монографія -  Кузьмичов А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel: Практикум. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 208 с.

ISBN 978-617-7507-88-7

Мережеві структури – загальне місце будь-якої діяльності в економіці та бізнесі, наукових дослідженнях, в організаційному та операційному управлінні, навіть в особистому житті. Поєднання наочності мереж із потужним апаратом мережевого оптимізаційного та імітаційного моделювання визначило сучасний напрямок формування, аналізу та прийняття рішень різного рівня відповідальності. Практикум базується на спільному застосуванні шаблонів типових задач мережевого моделювання пакету WinQSB та допоміжних засобів Excel. Розрахований на широку аудиторію практиків, науковців, викладачів та студентів інститутів та факультетів менеджменту.

XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017)

30 листопада 2017 року у Києві в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулась XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017).

Організатором конференції виступив Інституті проблем реєстрації інформації НАН України при інформаційній підтримці науково-технічних журналів «Реєстрація, зберігання і обробка даних», «Інформаційні технології та спеціальна безпека», Видавничого дому «СофтПрес».

  Більше про конференцію>>>>

http://ceur-ws.org/Vol-2067/

Прийом іноземних вчених в ІПРІ HAH України

З 18.11.2017 по 25.11.2017 в Інституті проблем реєстрації інформації HAH України відбувся прийом професора Ле Зічун (Zichun Le) та доцента Фу Мінглей (Minglei Fu) Чжецзянського університету технологій міста Ханчжоу (Китай). Було підписано протокол про обговорення заходів щодо виконання програми спільного українсько-китайського науково-дослідного проекту, роботи по якому виконуються інститутом згідно договору між МОН України та ІПРІ НАН України № М/182-2017.

Більше подій

Карта сайту

переглянути карту сайту>>


ІПРІ НАН України закликає партнерів до співробітництва

Україна, 03113, Київ, вул. М.Шпака, 2
Tel.: +(380-44) 456 83 89
Fax:+(380-44) 456 33 18

http://www.ipri.kiev.ua