Skip to main content

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу технічних засобів цифрових моделюючих систем  за спеціальністю 01.05.02” математичне моделювання та обчислювальні методи “.

Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі:

1) письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що засвідчує особу;

3) заповнену особову карту ( анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження

наукового ступеня , присвоєння вченого звання , військового квитка ( для військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх  п’яти років у вітчизняних та / або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях ( далі – наукові праці), зокрема , опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних( міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних науко-метричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошені адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошується конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів,  визначених підпунктами 1 – 8 пункту 11

Порядку, на зазначену в оголошені адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді ( формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень та репутацію ( характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата , зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані або надіслані поштою кандидатом після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Строк прийняття заяв та документів 30 календарних днів від дня оприлюднення оголошення . Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

Адреса Інституту:

03113, м. Київ – 113, вул.. Шпака ,2

Відділ кадрів тел..044 454 21 54,

начальник відділу кадрів Кравченко Ніна Іванівна

ОГОЛОШЕННЯ

Циганка Віталія Володимировича, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, виконуючого обов’язки завідувача відділу № 104 , затверджено з 15 грудня 2022р. на посаді завідувача відділу інтелектуальних технологій підтримки прийняття рішень ( № 104)  у зв’язку з проходженням конкурсу .

Підстава: протокол № 3 від 15.12.2022р. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,  витяг з протоколу № 14 від 20.12.2022р.засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.

ОГОЛОШЕННЯ

Цибульську Є.О., виконуючу обов’язки старшого наукового співробітника відділу № 201, затверджено  з 05 липня 2022 р. на посаді старшого наукового співробітника  відділу № 201 за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» у зв’язку з проходженням конкурсу .

Підстава: протокол № 1 від 05.07. 2022р. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,  витяг з протоколу № 8 від 05.07. 2022р. засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.

ОГОЛОШЕННЯ

Затвердити на посаді головного конструктора проекту відділу № 103 за спеціальністю 05.13.06 Возненка Володимира Володимировича у зв’язку з обранням за конкурсом. Підстава: протокол №1 від 10.01.2022 р. засідання конкурсної комісії, протокол № 1 від 11.01. 2022 р. Засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.

ОГОЛОШЕННЯ

Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади головного конструктора проекту відділу систем оптичної реєстрації інформації за спеціальністю 05.13. 06 “Інформаційні системи “ подана заява від провідного інженера відділу оптичних носіїв інформації ІПРІ НАН України Возненка Володимира Володимировича.

Возненка В.В. допущено до участі в конкурсі.

ОГОЛОШЕННЯ

Шиховця Олексія Віталійовича затверджено

на посаді наукового співробітника відділу № 101 систем оптичної реєстрації інформації за спеціальністю 05. 13.05

“ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”

у зв’язку з обранням за конкурсом.

Бутка Олександра Миколайовича затверджено

на посаді молодшого наукового співробітника відділу № 103 систем оптичних носіїв інформації за спеціальністю 05. 13.05

“ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”

у зв’язку з обранням за конкурсом.

Підстава: протокол №2 від 09.08.2021 р. засідання конкурсної комісії інституту, протокол № 9 від 07.09.2021 р. Засідання Вченої ради інституту.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Антонова Євгена Євгеновича, виконуючого обов’язки провідного наукового співробітника відділу № 101, затверджено з 12 січня 2021 р. на посаді провідного наукового співробітника  відділу № 101 за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» у зв’язку з проходженням конкурсу .

Підстава: протокол № 1 від 12.01.2021р. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,

                    витяг з протоколу № 20 від 26.01.2021р.засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.