Skip to main content

Інформаційні технології та безпека (ІТБ-2022).

16 листопада 2022 року в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XXII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та безпека" (ІТБ-2022).
У конференції взяли участь науковці, освітяни, працівники органів державної влади та управління, бізнесу, сфер господарювання та послуг.
Програма конференції охоплювала наступні теми:
• безпека та живучість критичних інфраструктур;
• технології аналітики великих обсягів даних (Big Data);
• аналітичні системи на основі відкритих джерел інформації (OSINT);
• комп’ютерне моделювання складних систем;
• моделювання, аналіз та прогнозування процесів мережевої взаємодії;
• методи та засоби підтримки прийняття рішень.
На конференції було представлено понад 30 доповідей, матеріали опубліковано у збірнику:
Інформаційні технології та безпека. Матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції ІТБ-2022– Київ: Інжиніринг. – 132 с. ISBN: 978-966-2344-85-1

Щорічна підсумкова наукова конференція 2022 року

27-28 вересня 2022 року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних» присвячена 35-й річниці утворення Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Відкрив конференцію директор інституту, академік НАН України Петров Вячеслав Васильович. В  конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференцію були представлені 54 доповіді ( в тому числі 21 стендова доповідь ) за результатами досліджень  наукових напрямків:

–-фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

–-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

–-розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

–-створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

–-теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

–-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Найбільший інтерес визвали доповіді Лапчука А.С., Горбова І.В., Бєляка Є.В., Бріцького О.І., Юзефовича В.В. та Ланде Д.В.

Програма конференції.

Тези доповідей будуть надруковані в збірнику наукових праць “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”.

Щорічна підсумкова наукова конференція 2021 року

18-19 травня 2021 року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних». Відкрив конференцію Петров Вячеслав Васильович-директор інституту, академік НАН України. В роботі конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. Програма конференції. Тези доповідей  надруковані в збірнику наукових праць ІПРІ НАН України “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”. Зміст збірника наукових праць  2021 р.

Конференція пройшла в особливих умовах з дотриманням медичних вимог в умовах пандемії.

Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»»

 

5–9 жовтня 2020 року в смт. Чинадієво, Мукачівського району Закарпатської області на базі відпочинку «Водограй» відбулася Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»).

Тематика конференції:

– розмірні ефекти і самоорганізація наносистем;

– структура і властивості низькорозмірних систем;

– напівпровідникові наносистеми та наноструктури;

– металічні і вуглецеві наноматеріали;

– плівки, покриття та поверхневі наносистеми;

– супрамолекулярні структури, аерогелі, колоїдні системи;

– біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині;

– діагностика та моделювання наноструктур і нанорозмірних систем;

– технології одержання наноматеріалів;

– практичне застосування наноматеріалів.

Робочі мови конференції – англійська, українська, російська.

У рамках цього заходу була проведена сателітна конференція проекту ACCELERATE програми H2020.

Програма та матеріали конференції

Щорічна науково-технічна конференція 

28-29 вересня в  ІПРІ НАНУ відбулася щорічна науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних». До участі в роботі якої були запрошені науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції були представлені 60 стендових доповідей про результати досліджень за науковими напрямами:

  • фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

  • теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

  • розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

  • створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

  • теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

  • створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Відкрив конференцію Петров Вячеслав Васильович- директор інституту академік НАН України, доктор технічних наук. Конференція пройшла в особливих умовах з дотриманням медичних вимог в умовах пандемії.