IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Вчена рада Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

             Склад Вченої ради затверджено Постановою Бюро Відділення інформатики (протокол № 3 від 25.07.14 р.) у кількості 12 чоловік на період з  25.07.2014 р. по 25.07.2019 р.

Петров В. В. - Голова ради - директор інституту; академік НАН України, д.т.н., професор;

Додонов O. Г. - заступник голови ради - заступник директора інституту з наукових питань, д.т.н., професор;

Шанойло С. М. - секретар ради - учений секретар інституту, к.т.н., с.н.с.

Члени вченої ради:

Крючин А. А. - член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор (згідно з Положенням);

Рубіш  В. М. - зав. лабораторією матеріалів оптоелектроніки та фотоніки у складі відділу оптичних носіїв інформації д.ф.-м.н., професор; (введений наказом директора від 23.06.14 р. № 3);

Матов  О. Я. - д.т.н., професор (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);

Каліновський Я. О. - д.т.н., с.н.с. (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);

Ланде Д. В.  - д.т.н., с.н.с. (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);

Бріцький О. І. - к.т.н., пров.н.с. (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);

Буточнов О.М. - к.т.н., с.н.с. (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);

Коваль О. В. - к.т.н., с.н.с. (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);

Андрійчук О.В. - к.т.н., с.н.с. - Голова Ради молодих учених (за посадою)