Skip to main content

Відділ 101. ВІДДІЛ СИСТЕМ ОПТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завідувач відділу:
Петров Вячеслав Васильович
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України, доктор технічних наук, професор. 

Заступник завідувача відділу:
Шанойло Семен Михайлович
кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
Наукові напрями досліджень відділу
Фізичні основи, принципи, методи та системи оптичної реєстрації інформації. Створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації. Створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації.

Основні наукові задачі
Дослідження і розробка фізико-технічних основ побудови систем оптичного запису інформації. Дослідження і розробка високорозподільних оптичних систем запису/відтворення цифрової інформації. Дослідження і розробка оптичних динамічних імерсійних систем запису/відтворення цифрової інформації. Дослідження і розробка систем керування лазерним променем. Дослідження і розробка фотоелектричних датчиків обертання та лінійного переміщення, в тому числі інтерферометричних. Дослідження і розробка прецизійних електромеханічних систем та вузлів обертання, позиціювання та автофокусування. Дослідження і розробка систем підготовки даних та управління станції лазерного запису цифрової інформації на диски-оригінали. Дослідження і розробка прецизійних систем і вузлів відтворення звуку з воскових циліндрів Едісона. Дослідження і розробка методів і алгоритмів очищення фонограм, відтворених з раритетних носіїв. 
Основні наукові досягнення
Відкритий ефект неорганічної фотолітографії, вперше в світі одержані елементи субмікронних розмірів. Вперше в світі, за сім років до появи перших компакт-дисків, запропонована концепція оптичного диска як “єдиного носія інформації“.  Створено накопичувач інформації ЄС5150 на оптичних дисках ЄС5350 ємністю 2,5 Гбайт. Вперше в світі запропоновано і досліджено метод оптичного динамічного імерсійного запису інформації. Створено накопичувач інформації ЄС5153 на оптичних циліндрах ємністю 250 Мбайт.
Запропоновано концепцію масового поширення комп'ютерної інформації по каналам широкомовного телебачення і створена електронна комп'ютерна газета. 
Запропоновано і досліджено принципово новий метод неруйнівного відтворення звуку з воскових циліндрів Едісона та створено відповідне прицизійне обладнання.