IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Крючин А.А. Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 року // Вісник Національної академії наук України, 2018. № 4.,- С. 45–52.

У доповіді наведено результати досліджень з розроблення мікропризмових структур та проаналізовано можливості їх використання у сучасних лазерних і світлодіодних системах і офтальмології. В Інституті проблем реєстрації інформації НАН України розробляють штучно сформовані і особливим чином структуровані середовища — метаматеріали, використання яких дозволяє створювати оптичні елементи та пристрої з унікальними властивостями. Метаматеріали синтезують введенням у природний матеріал різних періодичних структур з найрізноманітнішими геометричними формами. Сьогодні в прецизійному приладобудуванні, машинобудуванні та медицині дедалі більше застосовують високоточні деталі з мікроструктурованими поверхнями, наприклад лінзи і призми Френеля, світлоповертальні елементи.

Публікація

Lande D.V., Balagura I.V., Andrushchenko V.B. The detection of actual research topics using co-word networks // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15 - 17 февраля 2018 года). - Минск: БГУИР, 2018. - С. 207-210.

Публікація

Дмитренко О.О., Ланде Д.В. Принцип парето для вибору оптимального сценарію впливу вершин у когнітивних картах // Матеріали VІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Освіта і науки в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії" (м. Харків, 16 - 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство "Центр наукових технологій". - Харків: НП "ЦНТ", 2018. C. 42-45.

Публікація