IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Р Е Ф Е Р А Т

звіт про НДР: Розробка технології створення та організація виготовлення комбінованих сферо-циліндро-призматичних лінз та окулярів на їх основі для лікування косоокості та інших складних вад зору

 

 151 стор. (з додатками), 17  рис.,   2 табл.,  10 додатків, 13 джерел

 

         ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: технологія створення високоефективних оптичних мікропризмових і комбінованих сферопризматичних елементів для офтальмології.

         МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробка технології  і технологічного обладнання для виготовлення та організація виготовлення високоякісних сферо-циліндро-призматичних лінз комбінованої дії, а також окулярів з такими лінзами для лікування косоокості та інших складних вад зору.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Створено і впроваджено технологію і технологічне оснащення для виготовлення призм Френеля високої прозорості (з коефіцієнтом світлопропускання не менше 86%) призмовою дією 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50  призмових діоптрій.

Створено і впроваджено технологію і технологічне обладнання для виготовлення комбінованих сферопризматичних лінз з будь-якою комбінацією оптичної дії складових компонент комбінованої лінзи, рефракційної лінзи (стигматичної або астигматичної) з оптичною силою від 0 до ± 6 діоптрій сферичної складової, від 0 до ± 3,5 діоптрій циліндричної складової та призми Френеля з призматичною дією від 5 до 50 призмових діоптрій, а також виготовлення     окулярів   з такими   лінзами  з  міжзіничною відстанню від 46 до 68 мм.

 

Умови отримання звіту за адресою:

03113, Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.

«Разработка технологии создания и организация изготовления комбинированных сферо-цилиндро-призматических линз и очков на их основе для лечения косоглазия и других сложных дефектов зрения»

Создана и внедрена технология и технологическое оснащение для изготовления призм Френеля высокой прозрачности. Создана и внедрена технология и технологическое обробудование для изготовления комбинированных сферо-призматических линз с любой комбинацией оптического действия составляющих компонент комбинированой линзы а также изготовление очков с такими линзами.

 

«Dovelopment of technology for greation and organization of manufacturing combined spherical-cylindrical-prismatic lenses and spectacles on theie basis for treatment of strabismus and other sight defects»

Technology and technological equipment for manufacturing high - transparancy Fresnel lenses are creatrd and introduced. Technology and technological equipment for manufacturing combined spherical-cylindrical-prismatic lenses with any combination of optical action of components for a combined lens and manyfacturing spectacles with such lehses are created and intraduced.