IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2010. — Vol. 12, N 2.
Pages 62-70
PDF, full text
Title (article) Adapting Mathematical Method of Data Processing in the Problem of Modeling the Optimal Motion of Electric Vehicle to Conditions of Limitation on Speed
Authors Mokin O.B.
Kiev, Ukraine
Annotation The changing of calculations of the optimization method of electric vehicle during movement on a horizontal track under conditions of the limitation on speed is shown. Fig.: 1. Refs: 4 titles.
Key words method of movement optimization, electric vehicle, limitation on speed, horizontal track.
References 1. Мокін О.Б. Математичні моделі в задачі оптимізації електропривода трамвая в номінальному режимі та в режимі перевантаження за критерієм мінімуму витрат електроенергії / О.Б. Мокін, Б.І. Мокін // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. — Кременчук: КДПУ, 2010. — № 3/2010 (62), Частина 2. — С. 162–165.
2. Мокін О.Б. Оптимізація режиму руху порожнього електричного транспортного засобу на прямолінійному горизонтальному відрізку колії / О.Б. Мокін, Б.І. Мокін // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — Харків: НТУ «ХПІ». — 2010. – № 28. — С. 266–269.
3. Мокін Б.І. Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму. Монографія / Б.І. Мокін, О.Б. Мокін. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 92 с.— ISBN 978-966-641-241-9.
4. Петров Ю.П. Вариационные методы оптимального управления / Петров Юрій Петрович. — Л.: Энергия. Ленингр. отделение, 1965. — 220 с.
Файлы 2010-4-7.pdf