IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Склад редколегії журналу

 

Петров Вячеслав Васильович - академик. НАН України (головний редактор)

Додонов Олександр Георгійович - докт. техн. наук, професор (заст. гол. редактора)

Крючин Андрій Андрійович - чл.-кор. НАН України (заст. гол. редактора)

Шанойло Семен Михайлович - канд. техн. наук (відповідальний секретар)

Григорук Валерiй Iванович - докт. фiз.-матем. наук, професор

Ільченко Михайло Юхимович - чл.-кор. НАН України

Каліновський Яків Олександрович - докт. техн. наук

Коваленко Ігор Миколайович - академік НАН України

Ланде Дмитро Володимирович - докт. техн. наук

Литвиненко Олександр Валерiйович - докт. полiт. наук

Лисенко Володимир Сергiйович - чл.-кор. НАН України

Луцький Георгій Михайлович - докт. техн. наук, професор

Матов Олександр Якович - докт. техн. наук, професор

Онищенко Олексій Семенович - академік НАН України

Палагін Олександр Васильович - академік НАН України

Почєпцов Георгiй Георгiйович - докт. фiлол. наук, професор

Рубіш Василь Михайлович - докт. фiз.-матем. наук, доцент

Хаджинов Володимир Віталійович - докт. техн. наук, професор