IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Реєстрація, зберігання і обробка даних"

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України з січня 1999 р. видає науково-технічний журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних", який за Рішенням президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі "Технічні науки".

Довідково:

Назва українською:

"Реєстрація, зберігання і обробка даних"

Назва російською:

"Регистрация, хранение и обработка данных"

Назва Англійською

"Data Recording, Storage & Processing"

 

ISSN 1560-9189

Свідоцтво про держ. реєстрацію

№ 3328, серія КВ,

Дата реєстрації

30.06.1998

Передплатний індекс

22413

Тематична спрямованість: висвітлення питань інформатики і обчислювальної техніки
Періодичність видання журналу - 4 рази на рік,
тираж - 100 примірників,
спосіб розповсюдження - через ДП "Преса".

Рубрики журналу

  • Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних.
  • Математичні методи обробки даних.
  • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних.
  • Технічні засоби отримання й обробки даних.
  • Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах.
  • Системи збереження і масового розповсюдження даних.
  • Експертні системи та підтримка прийняття рішень.