IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

ВІДДІЛ 201. ВІДДІЛ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

 

Завідувач відділу:

  Буточнов Олександр Миколайович

  Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

  У відділі працює 10 наукових співробітників, серед них 5 кандидатів наук, 3 старших наукових співробітника.

 

 Науковий напрям досліджень відділу

  Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем.

 Основні наукові задачі

  • Дослідження і розвиток теоретичних засад і прикладних методів створення комп'ютерних систем моніторингу динамічних об’єктів в реальному часі.

  • Дослідження методів та систем обробки різнорідної інформації в комп’ютерних мережах, розробка і застосування методології їх аналізу та синтезу з метою створення комплексної обстановки в Системах моніторингу.

  • Дослідження і розвиток теоретичних засад і прикладних методів автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою.

  • Дослідження та розробка методів оперативної обробки та аналізу сцен на поточних цифрових зображеннях від різнотипних датчиків зовнішньої інформації в системах навігації та наведення.

  Науково дослідні роботи, що виконувались у відділі

       Відділ створено в 2007 році в зв’язку з відкриттям в інституті нового напрямку наукових досліджень, пов’язаного з розвитком теорії та прикладних методів створення систем моніторингу динамічних об’єктів в реальному часі.
       За час існування відділу виконувались НДР:
   «Теоретичні та методологічні основи створення розподілених інформаційно-аналітичних систем (ІАС) моніторингу множини динамічних об’єктів у реальному часі» (2007-2009 рр. шифр «Контроль»).
 «Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі» (2010-2012 рр. шифр «Моніторинг»).

    «Розробити та дослідити методи побудови автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою” (2013-2015 рр шифр «Інтеграція»)

   «Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації» (2016-2018 рр, шифр теми «Візир»)

Основні наукові досягнення

Розроблено методологію проектування систем моніторингу множини динамічних об’єктів реального часу.

Розроблено методики проектування архітектури програмного комплексу обробки інформації систем моніторингу динамічних об'єктів.

Розроблено методики оцінки ефективності автоматизованих систем на ранніх стадіях проектування та в процесі їх створення.

Запропоновано методи створення еталонних зображень для кореляційно-екстремальних систем наведення з датчиками зовнішньої інформації радіолокаційного та інфрачервоного типу на основі методів кореляційного та фрактального аналізу.

Практичним результатом наукової діяльності відділу стали розробка та впровадження ряду програмно-технічних комплексів для застосування у різних предметних галузях, які були виконані для іноземних та вітчизняних замовників.

Створено дослідний зразок автоматизованої системи збору, обробки, збереження, відображення та видачі на органи управління військами та зброєю інформації про повітряну, надводну і наземну обстановку в реальному часі «Оберіг».

Створено моделюючий комплекс систем моніторингу множини динамічних об’єктів реального часу.

Створено моделюючий комплекс, що дозволяє задавати зовнішнє середовище (рух та дій наземних, надводних і повітряних об’єктів в реальному часі) та моделювати роботу різнотипних датчиків інформації.

Розроблено та впроваджено у замовника програмно-апаратний комплекс формування еталонних зображень цілей на основі первинного інформаційного матеріалу (космічних, аеро-, фото-знімків поверхні візування) для кореляційно-екстремальних систем навігації та наведення.