IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Відділ 102. ВІДДІЛ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЮЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЮЮЧИХ СИСТЕМ

Завідувач відділу:

Додонов Олександр Георгійович,

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор


 

Наукові напрями досліджень відділу

Фундаментальні дослідження з теоретичних основ і прикладних методів створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах. Методи та системи підтримки прийняття рішень.

Основні наукові задачі

Розвиток теорії інформаційно-аналітичних систем та розробка методів побудови інформаційно-аналітичних систем різного призначення.
Розвиток теорії живучості комп'ютерних систем, дослідження та розробка методів та засобів забезпечення живучості інформаційно-аналітичних систем.
Розробка методів і засобів побудови підсистем управління і адміністрування територіально-розподілених комп'ютерних мереж.
Дослідження та створення інформаційних технологій для корпоративних комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем.
Дослідження та розробка технологій аналітичної діяльності у корпоративних інформаційно-аналітичних системах.
Розробка науково-методичних основ формування інформаційної політики.

Дослідження та розробка методів захисту інформації у комп'ютерних системах і мережах.
Дослідження та розробка технологій безпечної роботи з інформаційним ресурсом у розподілених системах.

Основні розробки

Розроблені та впроваджені в серійне виробництво:

Проблемно-орієнтовані обчислювальні машини і системи
"Структура-1", "Структура-2", "Структура-3", "Структура-4",
"Ритм-1", "Ритм-2", "АСОР-1", "АСОР-2", "ТВК".

Розроблені та введені в експлуатацію:
Система моделювання "ДИСИМ".
Розподілена інформаційна система галузевої обчислювальної мережі "СЕТИС".
Обчислювальна система для розв'язання задач оперативно-організаційного керування "ДИСУП".
Інформаційно-обчислювальна система для керування повсякденною діяльністю авіапідприємства - "Лотограф".

Інформаційно-обчислювальна система для оперативного управління на сучасному авіапідприємстві - "Внуково".
Інформаційно-обчислювальна система для автоматизації управління інженерно-авіаційним забезпеченням корабельною авіацією - "АНК".
Автоматизована інформаційна система для управління інженерно-технічним забезпеченням штабу озброєння Збройних сил України - "Технологія".
Автоматизована система управління тренажно-моделюючим комплексом Центру підготовки космонавтів ім. Ю.О.Гагаріна - "ТМК".
Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій.
Інформаційна система Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
Програмно-апаратний комплекс національного реєстру українських інформаційних ресурсів.
Система інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України.

Інформаційно-аналітична система потенційно-небезпечних об'єктів поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
Система інформаційно-аналітичного забезпечення Рахункової палати України.
Системи спеціального призначення, які розроблені за контрактами з іншими країнами.

Розроблені та прийняті концепції

Створення і впровадження Урядової інформаційно аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
Державної інформаційної політики України.
Створення системи забезпечення інформаційної безпеки Державної податкової служби України.
Інформаційної політики з питань євроатлантичної інтеграції України; інформаційної безпеки України.
Розвитку інформаційного суспільства України.