IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

ВІДДІЛ 104. ВІДДІЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ в тому числі: лабораторія систем підтримки прийняття рішень


Завідувач відділу:

Ланде Дмитро Володимирович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат премії імені Ярослава Мудрого.

 

 

Наукові  напрями досліджень відділу

Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

Основні наукові задачі

Дослідження і розвиток теоретичних засад і прикладних методів створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних, інформаційно-пошукових систем, методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

Дослідження інформаційних мережевих структур, розробка та застосування методології їх аналізу та синтезу.

Дослідження і розвиток теорії гіперкомплексних числових систем з позицій теорії чисел, загальної алгебри, теорії функцій та диференціальних рівнянь. Розробка аналітично-програмного інструментарію виконання операцій в гіперкомплексних числових системах.

Дослідження в галузі інтелектуальної обробки даних, цифрової обробки сигналів та криптографії.

 Основні наукові досягнення

Розроблено метод реконструкції зображення за допомогою згортки та зворотного проектування. При цьому були запропоновані підходи, які дозволили суттєво скоротити обсяги комп'ютерних обчислень при збереженні якості одержаного зображення. Розроблено діючий зразок рентгенівського комп'ютерного томографу третього покоління для медичних і промислових досліджень, який передано в Росію до серійного виробництва. Запропоновано концепцію і методологічні принципи представлення та обробки інформації у гіперкомплексному вигляді, які орієнтовані на використання в математичному моделюванні та комп'ютерних обчисленнях, отримані такі результати, що істотно розширюють представлення про ГЧС і можливості їх використання для побудови математичних моделей в різних галузях науки та техніки.