IPRI - www.ipri.kiev.ua - IPRI - www.ipri.kiev.ua -

ВІДДІЛ 104. ВІДДІЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ в тому числі: лабораторія систем підтримки прийняття рішень


Завідувач відділу:

Ланде Дмитро Володимирович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат премії імені Ярослава Мудрого.

 

 

 

Наукові  напрями досліджень відділу

Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

Основні наукові задачі

 • Дослідження і розвиток теоретичних засад і прикладних методів створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних, інформаційно-пошукових систем, моделей предметних областей, методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

 • Дослідження інформаційних мережевих структур, розробка та застосування методології їх моделювання, аналізу і синтезу.

 • Дослідження і розвиток інформаційних технологій моніторингу інформаційного простору глобальних інформаційних мереж, інтелектуальна обробка інформації з глобальних комп’ютерних мереж.

 • Дослідження і розвиток теорії гіперкомплексних числових систем з позицій теорії чисел, загальної алгебри, теорії функцій та диференціальних рівнянь.

 • Дослідження в галузі інтелектуальної обробки даних, комп’ютерної лінгвістики, мережевих онтологій, цифрової обробки сигналів.

 • Дослідження i створення баз даних та знань, методів проведення наукометричних досліджень.

 • Дослідження і розвиток засобів математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу, теоретичних і методологічних засад експертних систем підтримки прийняття рішень.

 Основні наукові досягнення

 Теоретично обґрунтовано і створено:

 • засоби моделювання інформаційних потоків у глобальних комп’ютерних мережах, зокрема, створена мультиагентна модель розповсюдження інформації;

 • інформаційні технології розподіленого контент-моніторингу глобальних мереж (мережа інформаційних проксі-серверів);

 • інформаційні технології формування багатомовних повнотекстових баз даних;

 • інформаційні технології аналізу динаміки тематичних інформаційних потоків, зокрема, вперше застосовано вейвлет-аналіз до задач виявлення інформаційних операцій;

 • засоби автоматизованого формування моделей предметних областей;

 • теоретичні основи, методи, технології, аналітичні моделі, алгоритми створення адаптивних інфраструктур хмарних обчислень, здатних динамічно адаптуватися до постійно діючих змін умов функціонування та розроблені методи ефективної організації таких хмарних обчислень;

 • технологію експертного оцінювання із застосуванням шкал різного рівня інформативності, яка дозволяє уникнути спотворення інформації, отриманої від експерта. Розроблено технологію побудови стратегічних планів в умовах обмеженості ресурсів.