IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Заступник директора з наукової роботи

Крючин Андрій Андрійович ,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, професор

Тел : +38 (044) 454-21-52
e-mail : kryuchin@ipri.kiev.ua