Skip to main content

ОГОЛОШЕННЯ

Шиховця Олексія Віталійовича затверджено

на посаді наукового співробітника відділу № 101 систем оптичної реєстрації інформації за спеціальністю 05. 13.05

“ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”

у зв’язку з обранням за конкурсом.

Бутка Олександра Миколайовича затверджено

на посаді молодшого наукового співробітника відділу № 103 систем оптичних носіїв інформації за спеціальністю 05. 13.05

“ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”

у зв’язку з обранням за конкурсом.

Підстава: протокол №2 від 09.08.2021 р. засідання конкурсної комісії інституту, протокол № 9 від 07.09.2021 р. Засідання Вченої ради інституту.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу систем оптичної реєстрації інформації за спеціальністю 05.13. 05 “ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування“ подана заява від молодшого наукового співробітника ІПРІ НАН України Шиховця Олексія Віталійовича.

Шиховця О.В. допущено до участі в конкурсі.

На заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу оптичних носіїв ї інформації за спеціальністю 05.13. 05 “ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування “ подана заява і документи від Бутка Олександра Миколайовича.

Бутка О. М. допущено до участі в конкурсі.

ОГОЛОШЕННЯ

Антонова Євгена Євгеновича, виконуючого обов’язки провідного наукового співробітника відділу № 101, затверджено з 12 січня 2021 р. на посаді провідного наукового співробітника  відділу № 101 за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» у зв’язку з проходженням конкурсу .

Підстава: протокол № 1 від 12.01.2021р. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,

                    витяг з протоколу № 20 від 26.01.2021р.засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.