IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

21 липня 2017 року відповідно до наказу № 160Л ліцензійна комісія МОН України прийняла рішення видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні Інституту проблем реєстрації інформації.

Інститут проводить набір аспірантів на навчання  за спеціальностями 122 "Комп'ютерні науки" та 123 "Комп'ютерна інженерія".
 Прийом документів проводиться до 8 вересня, довідки за телефоном 454-21-05.

 До уваги аспірантів інституту

-26 жовтня 2017р. о 10.00 буде проведено атестацію та екзамен зі спеціальності для аспірантів третього курсу аспірантури, необхідно підготувати звіти відповідно до індивідуальних планів.

- затверджено нові вимоги до оформлення дисертацій http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Правила прийому до аспірантури Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

 

На підставі рішення приймальної комісії та результатів вступних іспитів у 2017 році зарахувано до аспірантури інституту КЛЮЄВУ Тетяну Юріївну та ПОРПЛЕНКО Ярославу Володимирівну.