IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

До уваги аспірантів інституту

- Затверджено нові вимоги до оформлення дисертацій http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

- Правила прийому до аспірантури Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

 

На підставі рішення приймальної комісії та результатів вступних іспитів у 2017 році зарахувано до аспірантури інституту КЛЮЄВУ Тетяну Юріївну та ПОРПЛЕНКО Ярославу Володимирівну.

 

21 липня 2017 року відповідно до наказу № 160Л ліцензійна комісія МОН України прийняла рішення видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні Інституту проблем реєстрації інформації зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія.

28 серпня 2017 року відповідно до наказу № 183Л ліцензійна комісія МОН України прийняла рішення видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні Інституту проблем реєстрації інформації зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки.

Інститут проводить набір аспірантів на навчання  за спеціальностями 122 "Комп'ютерні науки" та 123 "Комп'ютерна інженерія".
 Прийом документів проводиться до 8 вересня, довідки за телефоном 454-21-05.