IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"АСКІАС-2011"

Метою виконання наукової теми «Дослідження та розробка технологій підтримки аналітичної діяльності у корпоративних інформаційно-аналітичних системах» за відомчою тематикою є дослідження та розвиток інформаційних технологій підтримки аналітичної діяльності у середовищі корпоративних інформаційно-аналітичних систем з метою підвищення обґрунтованості й якості управлінських рішень, що приймаються на їх основі.

Досягнення визначеної мети передбачає проведення наступних досліджень та розробок:

-      дослідження методів та мов формального опису об'єктних моделей предметної області з урахуванням особливостей функціонування КІАС у розподіленому середовищі;

-      дослідження і розробка методів та засобів генерації сценаріїв аналітичної діяльності;

-      дослідження і розробка методів формування імітаційної моделі КІАС у розподіленому середовищі;

-      дослідження існуючих технологій з метою вибору методів конфігурування розподілених компонентів для реалізації сценаріїв аналітичної діяльності у КІАС;

-      дослідження методів і розробка технології адміністрування і управління розподіленими компонентами КІАС для реалізації сценаріїв аналітичної діяльності;

-      розробка рекомендацій щодо адаптації та модифікації типової моделі та архітектури аналітичної складової КІАС, типового технологічного ланцюжка побудови аналітичної складової КІАС в залежності від її призначення та задач;

-      дослідна реалізація технології побудови КІАС на базі розподілених компонентів на прикладі тренажерної системи для реалізації сценаріїв аналітичної діяльності.