IPRI - www.ipri.kiev.ua - IPRI - www.ipri.kiev.ua -

6-та Міжнародна конференція НАНО-2018

     6-та Міжнародна конференція "Нанотехнології та наноматеріали" (НАНО-2018) відбулася 27 - 30 серпня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у місті Києві. 

     Мета конференції полягає у сприянні налагоджені наукових контактів та дискусій між вченими різних наукових напрямків різних країн світу.

      У цьому році співорганізаторами є: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), Тартуський університет (Естонія), Туринський університет (Італія), Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Франція), European Profiles A.E. (Греція),  представництво „Польськa академіa наук” у Києві, Університет Анже (Франція), Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла (Німеччина).

       В конференції взяли участь директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік НАН України Петров В.В.,  заступник директора з наукової роботи, член-кореспондент НАН України Крючин А.А. Була представлена доповідь Application of inogranic resists for the formation of nanosized relief structures. Тези доповіді надруковані у збірнику.

Більше інформації та Програма на сайті конференції nano-conference.iop.kiev.ua/en/

Доступ в режимі он-лайн до Сambridge university Press

З 1 липня 2018 р. і до 30.06.2019 р. згідно з розпорядженням Президії НАН України від15.05.2018 за № 266 ІПРІ НАН України через сервер локальної мережі отримує доступ в режимі он-лайн до електронних архівів видаництва  Сambridge university Press за адресою http://royalsocietypublishing.org/search/

Обовязки користувача

Користувачі ІПРІ НАН України мають право на доступ, пошук, перегляд електронних інформаційних ресурсів.

Не використовувати надмірне вивантаження статей (повні номери журналів, або масове вивантаження - як правило біля 50 статей протягом сеансу пошуку).

Вивантаження з метою створення локальних архівів або розповсюдження статей через інтернет сайти, соціальні мережі може привести до порушення ліцензійних зобов'язань та блокування доступу ІПРІ до даного електронного наукового ресурсу.

Користувачі не можуть:

- скорочувати, змінювати, перекладати або створювати продукти на основі електронних інформаційних ресурсів баз даних наукової інформації, за винятком обмеженого обсягу матеріалу на екрані комп’ютера користувача;

- видаляти, приховувати або змінювати повідомлення про авторські права, інші повідомлення або застереження стосовно електронних інформаційних ресурсів баз даних наукової інформації;

- систематично відтворювати, зберігати і поширювати електронні інформаційні ресурси баз даних наукової інформації.

Не розголошувати паролі та облікові дані третім особам, а також в разі будь-якого несанкціонованого використання баз даних наукової інформації негайно повідомити Виконавця і вжити всіх необхідних заходів для припинення таких випадків та не допустити їх повторення.

Науково-практичний форум “Своє дитинство треба бачити”

14-15 червня 2018 року в смт. Затока, Одеської області відбувся науково-практичний форум Асоціації дитячих офтальмологів і оптометристів України “Своє дитинство треба бачити”, в якій взяли участь лікарі офтальмологи з України, Білорусі, Болгарії, Латвії.

На Конференції про проблеми дитячої офтальмології провідними вченими — офтальмологами було зроблено низку важливих доповідей.

В роботі Конференції також взяли участь науковці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України — розробники мікропризмових технологій і виробів для потреб офтальмології: академік НАН України Петров В.В., к.т.н. Шанойло С.М.,  Бутенко Л.В.

Директор інституту, академік НАН України Петров В.В. зробив доповідь “Високі оптичні технології в діагностиці та лікуванні косоокості” та отримав Сертифікат учасника науково-практичної конференції.

  Програма конференції>>>>

Наші вітання

Колектив Інституту проблем реєстрації інформації НАН України щиро вітає:

         БАЛАГУРУ Ірину Валеріївну

         ЛАНДЕ Дмитра Володимировича

         ГАРМАШ Тетяну Валеріївну

з перемогою їх роботи «Метод ранжування науковців на основі наукометричних баз даних» у спільному конкурсі МОН України та видавництва Elsevier з аналізу та оцінки діяльності дослідників та наукових установ України і бажає успіхів у подальшій науковій роботі!

                                                                ДОДОНОВА Вадима Олександровича

з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки і бажає успіхів у подальшій науковій роботі

 

          Слід зазначити, що переможцям конкурсу МОН України та видавництва Elsevier вручили сертифікати на безкоштовну публікацію їх досліджень у журналах видавництва Elsevier.

 

Тези доповідей конференції надруковані у збірнику ”Clusters and nanostructured materials (CNM-5)” – Uzhgorod, Ukraine, 2018332 p.

Програма конференції CNM'5-2018

Докладнішу інформацію представлено на сайті конференції: http://www.cnm5.com.ua.

          Команду проекту "Автоматизована система визначення рівня безпеки на базі OSINT" у складі

                      ЛАНДЕ  Д.В., АНДРІЙЧУКА  О.В.,  ГРАЙВОРОНСЬКОЇ  А.М.,   ДМИТРЕНКА  О.О.,  ТАБАКОВА  Д.В.

які отримали сертифікат фіналістів Конкурсу стартапів VI Фестивалю інноваційних проектів "SIKORSKY CHALLENGE 2017".

                                               ЛАНДЕ Дмитра Володимировича,

який нагороджений нагрудним знаком “Відзнака державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і бажає успіхів у подальшій науковій роботі!

Щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних» 2018.

16-17 травня 2018 року відбулася щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних».

      Зі вступним словом виступив директор Інституту  академік НАН України Петров В.В. Про результати досліджень відділів доповіли керівники : 102, 202 - д.т.н., професор Додонов О.Г., 101, 103 - член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор  Крючин А.А.,107 - д.т.н. Ланде Д.В., 201- к.т.н. Буточнов О.М.

В роботі конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти, які доповіли про наукові здобутки, та як наукові розробки покращують якість життя, які можливості дає людині сучасна наука. Доповіді Бріцкого О.І. “Особливості використання цифрової лазерної інтерферометрії в системах наноуправління” та Руденко М.П. ”Особливості імітаційного моделювання діяльності операторів авіаційних систем”, заслуговують особливої уваги, які були зроблені першого дня роботи конференції де головував к.т.н. Шанойло С.М.

Другого дня роботи конференції головував д.т.н. Ланде Д.В. Найбільшу зацікавленість учасників конференції визвали доповіді: Кузьмичова А.І.” Візуалізація оптимальних конфігурацій в просторових мережевих структурах”, Мезенцева А.В. “Перспективные способы создания универсальных эталонных изображений для комбинированных корреляционно-экстремальных систем наведения ЛА”, Сенченко В.Р. Моделювання процесів аналізу Big Data засобами RapidMiner для отримання нових знань та Юзефовича В.В. “Аналіз можливих підходів до формування еталонних зображень для систем навігації керованих об’єктів”.

Всього на конференції було представлено 63 доповідей з них 14 -усних, 49 -стендових. Тези доповідей будуть надруковані у збірнику “Щорічна підсумкова наукова конференція.”

Інформаційне повідомлення

Вийшли з друку монографії - 

Коржик В.М., Крючин А.А., Куницька Л.Ю., Рубіш В.М., Попович К.О., Трачевський В.В. Матеріали та пристрої наноелектроніки /за ред. проф. Ю.А.Куницького — В:Твори, 2018- 312 с.-Іл. 210, табл. 26, бібл. 212 назв.

ISBN 978-966-02-8484-5

 Розглянуто основні властивості сучасних матеріалів наноелектроніки, викладено фізичні основи квантових низькорозмірних систем, їх властивості та методи отримання. Проаналізовано поведінку екситонів у напівпровідниках, квантових ямах, квантових нитках та квантових точках, основні функції наноелектроніки, системи запису та збереження інформації, основи нанолітографії, процеси тунелювання носіїв заряду через потенціальні бар’єри. Наводяться приклади застосування наноструктур та гетеропереходів у електроніці та квантових пристроях різного призначення.

Г.Г. Влайков, В.В. Трачевський , В.М. Коржик, А.А. Крючин, Л.Ю. Куницька, К.О. Попович. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПИСУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ /За ред. проф. Ю.А.Куницького В.: Твори, 2018.-320 с. Іл. 166 , табл.4, бібл.76 назв.

ISBN 978-617-7121-93-9

Розглянуті фізико-технологічні властивості нових магнітних матеріалів, що використовуються у сучасних пристроях для запису та обробки інформації. Викладено фізичні основи спінтроніки, властивості та методи отримання багатошарових плівкових гетероструктур, магніто- впорядкованих сплавів та магнітних напівпровідників, ефекти, що спостерігаються у періодичних структурах зі спін-орбітальною взаємодією. Розглянуто механізми інжекції та детектування спін- поляризованих носіїв струму, релаксації системи мобільних спінів, спін- залежний транспорт носіїв заряду. Наводяться приклади застосування магнітних наноструктур та гетеропереходів у квантових пристроях різного призначення,

Інформаційне повідомлення

         28 лютого 2018 року відбулося чергове засідання Президії Національної академії наук України на якому з науковою доповіддю «Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування» виступив  заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспондент НАН України Андрій Крючин.

       В обговоренні приняли участь керівник  кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л.Шупика,. професор С.О. Риков , генеральний директор -генеральний конструктор Київського КБ “Луч” О.П.Коростильов та члени Президії НАН України.

      Було відзначено високий сучасний рівень проведених наукових досліджень, а також важливість їх практичних результатів для розв'язання широкого кола завдань, зокрема у галузях економіки та науки.

Інформаційне повідомлення

          Виконані роботи по відновленню фонограм аудіозаписів із воскових фонографічних циліндрів частини колекції М. Береговського. Результатом даної роботи є реліз 3-х компакт дисків історичної колекції " Historical Collection of Jewish Musical Folklore 1912-1947. Том 7, Том 8, Том 9".

Аудіофонограми будуть розміщені на сторінці КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ для вільного доступу.

 

 

 

Інформаційне повідомлення

Вийшла з друку монографія: Коротун А. В., Коржик В. М., Рубіш В.М., Петров В.В., Крючин А.А., Смирнова Н. А., Погосов В. В. Вступ до нанометрології / за ред. проф. Ю. А. Куницького, 2017 р. – 308 с.,

Розглянуто сучасні методи дослідження властивостей наноматеріалів. основні питання метрології наномасштабних вимірювань, їх нестабільності, точності і невизначеності з акцентом на її прикладні аспекти.

Для фахівців у області низькорозмірних систем, наноструктурних матеріалів та фізичного матеріалознавства, а також може бути корисною для магістрів, аспірантів та студентів фізичних та інженерно-фізичних спеціальностей.

Рецензенти:Доктор фіз.-мат наук,проф.СТАЩУК В.С. Доктор фіз.-мат наук,проф.РЕПЕЦЬКИЙ С.П.

 

Вийшла з друку монографія -  Кузьмичов А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel: Практикум. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 208 с.

ISBN 978-617-7507-88-7

Мережеві структури – загальне місце будь-якої діяльності в економіці та бізнесі, наукових дослідженнях, в організаційному та операційному управлінні, навіть в особистому житті. Поєднання наочності мереж із потужним апаратом мережевого оптимізаційного та імітаційного моделювання визначило сучасний напрямок формування, аналізу та прийняття рішень різного рівня відповідальності. Практикум базується на спільному застосуванні шаблонів типових задач мережевого моделювання пакету WinQSB та допоміжних засобів Excel. Розрахований на широку аудиторію практиків, науковців, викладачів та студентів інститутів та факультетів менеджменту.

XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017)

30 листопада 2017 року у Києві в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулась XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017).

Організатором конференції виступив Інституті проблем реєстрації інформації НАН України при інформаційній підтримці науково-технічних журналів «Реєстрація, зберігання і обробка даних», «Інформаційні технології та спеціальна безпека», Видавничого дому «СофтПрес».

  Більше про конференцію>>>>

http://ceur-ws.org/Vol-2067/

Прийом іноземних вчених в ІПРІ HAH України

З 18.11.2017 по 25.11.2017 в Інституті проблем реєстрації інформації HAH України відбувся прийом професора Ле Зічун (Zichun Le) та доцента Фу Мінглей (Minglei Fu) Чжецзянського університету технологій міста Ханчжоу (Китай). Було підписано протокол про обговорення заходів щодо виконання програми спільного українсько-китайського науково-дослідного проекту, роботи по якому виконуються інститутом згідно договору між МОН України та ІПРІ НАН України № М/182-2017.

День ІПРІ НАН України в КНУ ім. Тараса Шевченка

        16.11.2017 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся День ІПРІ НАН України. Організаторами події виступили факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем і факультет комп'ютерних наук та кібернетики. Співробітників інституту зустрів і привітав декан факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем д.ф.-м.н., проф. Анісімов Ігор Олексійович та завідувач кафедри комп’ютерної інженерії д.т.н. проф. Погорілий С.Д.

        На наукових зборах були представлені основні наукові досягнення ІПРІ НАН України. Зробили доповіді: директор ІПРІ НАН України, академік НАН України, д.т.н., проф. Петров В.В. ( "Про діяльність Інституту проблем реєстрації інформації НАН України"), заступник директора ІПРІ НАН України, чл. кор. НАН України, д.т.н., проф. Крючин А.А. ( "Перспективні напрями досліджень Інституту проблем реєстрації інформації НАН України"), провідний науковий співробітник ІПРІ НАН України, д.т.н. Лапчук А.С. ( "Теорія зменшення спеклових шумів бінарними дифракційними елементами в лазерних проекторах"), старший науковий співробітник ІПРІ НАН України, к.ф.-м.н. Манько Д.Ю. ( "The joint Chinese-Ukrainian laboratory"), старший науковий співробітник ІПРІ НАН України, к.т.н. Андрійчук О.В. ( "Застосування методів нелінійної динаміки та комп'ютерної лінгвістики при виявленні інформаційних операцій"), старший науковий співробітник ІПРІ НАН України, к.т.н. Горбов І.В. ( "Цифрова лазерна інтерферометрія в надчутливих вимірювальних системах"), старший науковий співробітник ІПРІ НАН України, к.т.н., Балагура І.В. ( "Використання мереж співавторів та мереж термінів для наукометричного аналізу").

        Представники кафедри комп’ютерної інженерії провели екскурсію науково-навчальними лабораторіями, аудиторіями та ознайомили із сучасним навчальним обладнанням співробітників ІПРІ НАН України. Сторони також домовилися про подальшу творчу співпрацю між науковими закладами.

Практичне застосування розробок вчених ІПРІ НАН України.

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України виконує науково-технічний проект «Розробка та впровадження високоефективних кругових світлоповертальних елементів для автомагістралей та транспортних мереж м. Києва». Згідно з ТЗ та календарним планом проекту інститут виготовив та передав організації-партнеру комунальній корпорації «Київавтодор» дослідну партію світлоповертальних елементів в кількості 500 одиниць для їх монтажу на дорожних об'єктах дослідної експлуатації в реальних умовах.

Більше інформації

Науково-практична конференція офтальмологів України

20-21 жовтня 2017 року в Українському домі відбулася науково-практична конференція офтальмологів України з міжнародною участю «Рефракційний пленер’17» в рамках програми ВООЗ "Зір 2020"" та тренінги. В рамках науково-практичної конференції проведена виставка сучасних лікарських засобів, офтальмологічного обладнання та виробів медичного призначення.

 

Лектори і тренери – провідні та відомі науковці України, Німеччини, Англії, Франції, Туреччини, Болгарії, Індії. В форумі взяв участь директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік НАН України Петров Вячеслав Васильович та зробив доповідьНові підходи і результати мікропризменого лікування косоокості” на шостому пленарному засіданні «Нанотехнології в офтальмології».

Матеріали конференції видані на CD – дисках.

 

 

Участь у виставках

17-20 жовтня 2017 року у виставковому центрі “Київ Експо Плаза” відбулася виставка «БЕЗПЕКА» — провідна та найбільша в Україні виставка технічних засобів і обладнання для забезпечення безпеки життєдіяльності, технічної функціональності, збереження і захисту об’єктів і протипожежного захисту. Новітні розробки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України: “Автоматизована система збору та обробки інформації “Оберіг”, “Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС) та “Моделюючі комплеки систем організаційного управління (МК СОУ)” були представлені на виставці.

17-19 жовтня в павільйоні №3 виставкового центру відбулася виставка X Международна выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH*

 На виставці HI-TECH були представлені розробки Інституту:

 

За представлені новітні розробки на виставках Інститут отримав дипломи.

 

 

 

Міжнародна конференція ІТБ-2017

30.11.2017 року в Інституті проблем реєстрації інформації відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2017).

Конференція має стати платформою для  діалогу представників органів державної влади й управління, бізнесу, сфери господарювання й надання послуг, науки, освіти й громадянського суспільства з метою обговорення спільних проблем використання інформаційних технологій і забезпечення інформаційної та  кібербезпеки, напрацювання рішень щодо попередження загроз, створення ефективного захисту й підвищення безпеки активів у кіберпросторі.

Формат конференції передбачає проведення пленарних засідань, секцій,  обмін досвідом і укріплення співробітництва.

Орієнтована програма роботи конференції та вимоги до оформлення матеріалів доповідей.

 

Міжнародна наукова конференція НБУ

3-5 жовтня 2017 р.в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (м. Київ) відбулася Міжнародна наукова конференція «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек».

Учасниками якої стали фахівці бібліотечно-інформаційної сфери з України, Білорусі та інших країн, а також науковці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

Програма конференції

 В рамках конференції пройшли ряд семінарів. На семінарі “Бібліометричні технології та наукометричні дослідження” зробив доповідь  “Використання реферативної бази даних «Україніка наукова» для проведення наукометричних досліджень“ Крючин Андрій Андрійович, заступник директора Інституту, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Балагура Ірина Валеріївна с.н.с. Інституту, кандидат технічних наук зробила доповідь “Метод ранжування науковців на основі наукометричних баз даних“.

Тези доповіді були надруковані в збірнику матеріалів міжнародної наукової конференції.

Вітання з юбілеєм

22 вересня 2017 р. в актовому залі з нагоди 30-річчя з дня створення Інституту відбулося розширене засідання Вченої ради ІПРІ НАН України на якому були присутні співробітники та гості.

На засіданні зробив доповідь директор Інституту, академік НАН України Петров Вячеслав Васильович. Він розповів про створення ІПРІ НАН України, а також про наукові розробки та їх впровадження, перспективи розвитку наукових досліджень.

Колективу Інституту надіслали вітання і побажання міцного здоров'я, гарного настрою, добробуту, блискучих наукових ідей, натхнення у щоденній праці, реалізації творчих планів президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон, т.в.о. Першого віце-президента НАН України, академік НАН України В.М. Локтев, академік-секретар Відділення інформатики НАН України, академік НАН України П.І. Андон, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський, директор Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова, академік НАН України І. Сергієнко, ректор НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, академік НАН України М.З. Згуровський, керівники наукових установ НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України, член-кор. НАН України В.І.Попик, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка Сергій Риков.

За сумлінну працю та успіхи співробітники Інституту відзначені Почесними Грамотами та Подяками. До юбілею вийшов з друку буклет “Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 1987-2017”, який розповідає про життєвий шлях Інституту. А також був створений відеоролик про наукові відділи та їх наукові досягнення (презентація відеоролика).

Навчання лікарів — офтальмологів

19 вересня в ІПРІ НАН України проведено навчання лікарів — офтальмологів, які проходять стажування у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка (кафедра офтальмології), з методами застосування новітніх технологій використання мікропризмових структур для діагностики та лікування косоокості. Навчання провели провідні спеціалісти ІПРІ НАН України.

Міжнародна участь

          Крючин Андрій Андрійович, член-кор. НАН України, брав участь в роботі 8-ї міжнародної конференції по аморфним і наноструктурованим халькогенідам (8 th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides – ANC-8),  зробив доповідь Formation of nanoscale structures on chalcogenide films.

           Тези доповіді: Thin films of chalcogenide vitreous semiconductors are characterized by much higher resolution than that of conventional optical focusing systems . The key interest is focused on formation of the elements with sizes significantly lower than the values determined by the light diffraction limit. This process can be realized using nonlinear exposure characteristics of chalcogenide glass semiconductor films and modification of their structure for localization of exposing light to dimensions below the diffraction-limited area. Appropriate conditions can be created using excitation of the plasmon resonance in nanoparticles of noble metals embedded into the chalcogenide glass semiconductor matrix. Near-field methods of exposure by optical radiation open wide opportunities for obtaining nanoscale structures on the surface of chalcogenide glass semiconductors. The base limitation for using these systems is low optical transmission, which leads to slow exposure (~10 micrometers per second). Transmission of near-field probes can be sufficiently increased by making these probes in the form of microstrip structures.”

           Тези надруковані у збірнику Abstract Book 8 th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides”.

           Дата та місце проведення конференції: 2-5 липня 2017 року, Sinaia, Romania.

Повідомлення

СЕРГІЄНКО МИКОЛА МАРКОВИЧ

З великим сумом повідомляємо,

що 29 червня 2017 року на 83 році пішов з життя видатний вчений-офтальмолог, член-кореспондент Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, Лауреат премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних мікропризмових технологій в офтальмології, професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, віце-президент Асоціації офтальмологів, які займаються хірургічною практикою, один з ідеологів застосування мікропризми Френеля для діагностики і лікування косоокості.

 

 

Конференція видавничого дому “Академперіодика”

14 червня 2017 року в приміщенні Головної астрономічної обсерваторії НАН України відбулася VII Науково — практична конференція ”Наукова періодика: традиції та інновації.” Відкрив конференцію академік НАН України, голова Науково-видавничої ради НАН України Яцків Ярослав Степанович.

В Конференції брали участь науковці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України — Крючин А.А., Мініна Н.М., Овсієнко Л.М. (відповідальні за Український реферативний журнал "Джерело").

На засіданні, яке пройшло в рамках Конференції, член-кор. НАН України, д.т.н., заступник директора Інституту Крючин А.А. зробив доповідь “Аналіз публікаційної активності в галузі технічних наук.”

Візит вчених та урядовців КНР

26 травня 2017 року відбувся візит вчених Чжецзяньского Університету Технологій та представників уряду провінції Чжецзян на чолі з паном Ван Цзяном у Інститут проблем реєстрації інформації НАН України.

Під час візиту були обговорені питання науково-технічного співробітництва. Відбувся обмін думками стосовно майбутньої співпраці. В результаті візиту було урочисто відкрито табличку спільної Україно-Чжецзянської лабораторії у м. Києві.

Іншим результатом візиту, з метою збільшення можливостей для подальшого науково-технічного співробітництва було підписано протокол про створення Українсько-Чжецзянського союзу Оптоелектроніки та Інформаційних технологій.

Відзнака Державного фонду фундаментальних досліджень

18. 05. 2017. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 25-річчя Державного фонду фундаментальних досліджень заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інфорації НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Крючин Андрій Андрійович нагородженний відзнакою “За вклад у науку”.

 

Щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних».

              В рамках XI Всеукраїнського фестивалю науки 7-18 травня відбулася щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних». На конференції були розглянуті результати досліджень за науковими напрямами:фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; іІнформаційно-аналітичні системи обробки даних; математичні методи обробки даних; програмно-апаратні засоби моніторингу; системи збереження і масового розповсюдження даних; експертні системи та системи підтримки прийняття рішення.

 

         Зі вступним словом виступив директор Інституту  академік НАН України Петров В.В. Про результати досліджень відділів доповіли керівники : 102, 202 - д.т.н., професор Додонов О.Г., 101, 103 - член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор  Крючин А.А.,107 - д.т.н. Ланде Д.В., 201- к.т.н. Буточнов О.М.

 

 

         В роботі конференції приняли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти, які доповіли що і як вони досліджують, як наукові розробки покращують якість життя, які можливості дає людині сучасна наука. Всього на конференції було представлено 60 доповідей з них 14 -усних, 46 -стендових. Тези доповідей будуть надруковані у збірнику “Щорічна підсумкова наукова конференція.”

Цифровий лазерний інтерферометричний комплекс

Мобільний цифровий лазерний інтерферометричний комплекс для вимірювання коливань Земної поверхні створено в Інституті проблем реєстрації інформації спільно з фахівцями Інституту геофізики НАН України ім. С.І. Субботіна.

В основу комплексу покладено розроблений в інституті і запатентований в Україні високошвидкісний інтерферометр на основі запам'ятовуючого пристрою

Комплекс забезпечує безпосереднє вимірювання коливань Земної поверхні із розрізнювальною здатністю 0,6 нм і відрізняється від існуючих можливістю реєстрації коливань в області наднизьких частот (0,01-100 Гц).


Portable digital laser interferometer complex for measurements of the Earth’s surface oscillations was designed in Institute for Information Recording NAS Ukraine (at collaboration with specialists of the Institute of geophysics of NAS of Ukraine, named after Subbotin S.I.)

The basis set was patented in Ukraine as high speed interferometer utilizing a storage device.

The complex provides a direct measurement of the Earth's surface oscillations with a resolution of 0,6 nm and differs from the existing analogues by possibility to register fluctuations in the ultra-low frequency 0,01-100 Hz.

Інформаційне повідомлення

Вийшла з друку монографія - Я.А. Калиновский, Ю.Е. Бояринова, А.С. Сукало. Гиперкомплексные числовые системы четвертой размерности - К:ИПРИ НАН Украины, 2017.-125с.

В роботі досліджені арифметичні і алгебраїчні операції і процедури в класі гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, отриманих за допомогою комутативної і некомутативної процедур подвоєння Грассмана-Кліффорда. Розглянуто також деякі узагальнення гіперкомплексних числових систем другої та четвертої вимірностей і досліджені їх властивості. Отримані результати дозволяють використовувати ці системи для математичного моделювання різних прикладних задач.

Для науковців і фахівців з прикладної математики, які займаються проблемами ефективної обробки інформації, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

ISBN 978-966-02-8180-6

10 відомих у всьому світі винаходів, придуманих українцями

Щорічно українські вчені створюють близько 15 тисяч винаходів.Завдяки їм з’явилися і ті, які зараз активно використовуються в Україні та світі.

«Дух Нації» на своїй сторінці в Facebook опублікували добірку розробок і винаходів талановитих людей з усієї України:

Гвинтокрил

Гасова лампа

Поштовий індекс

Кінескоп

Рентген

Вакцини проти чуми і холери

Перша пересадка нирки

Компакт диск

Один із «батьків» Інтернету

Електричний трамвай

Детальніше тут

Звітно-виборна конференція первинної профспілкової організаці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

6 березня 2017 року в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України відбулась звітно-виборна конференція первинної профспілкової організації Інституту, на якій було представлено звіт про роботу профспілкового комітету первинної профспілкової організації ІПРІ НАН України, звіт про роботу ревізійної комісії, вибори голови та членів профспілкового комітету, вибори ревізійної комісії та затвердження плану і кошторису витрат на 2017 рік.

 

 

В обговоренні звітів співробітниками Інституту було схвалено роботу профспілкового комітету, ревізійної комісії як такі, що заслуговують на оцінку задовільно. Також обговорили найяскравіші епізоди та значні події (дозвілля, подорожі, підтримка Української армії – перерахування коштів за один робочий день усіх співробітників, закупівля трьох опально-варочних печей для бійців АТО), що відбулися за звітний період, та зазначили найбільшу заслугу в роботі голови профспілкового комітету Єгупової Людмили Іванівни, а також висловили побажання обрати її головою на наступний період. Крім того, згідно з протоколів зборів профгруп, проведених напередодні, визначено ряд питань до ЦК профспілки працівників НАН України щодо вирішення проблем: збільшення заробітної плати працівникам НАН України, відновлення санаторно-курортного лікування працівників НАН України з фонду соціального страхування, підтримка профспілок працівників академії НАН України, обгрунтування збільшення цін на комунальні послуги.

На конференцію також був запрошений голова профспілки працівників НАН України Анатолій Іванович Широков, який висловив слова підтримки роботи первинної профспілкової організації ІПРІ НАН України та відповів  на запитання співробітників про вирішення вище зазначених проблем для розвитку науки в України.

 

 

Щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних».

17-18 травня відбудеться щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних». До участі в роботі конференції запрошуються науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції будуть розглянуті результати досліджень за науковими напрямами:

 • Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних
 • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних
 • Математичні методи обробки даних
 • Програмно-апаратні засоби моніторингу
 • Системи збереження і масового розповсюдження даних
 • Експертні системи та системи підтримки прийняття рішення

Кінцевий термін подачі тез доповідей 15 березня 2017 р.

Інформаційне повідомлення

               25 січня 2017 року на засіданні Президії НАН України завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, доктор технічних наук Ланде Д.В. зробив наукову доповідь "Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп'ютерних мережах".

            В обговоренні доповіді приняли участь - академік НАН України Петров В.В., академік НАН України Широков В. А., професор КПІ ім. Ігоря Сікорського Качинський А.Б. та представники Замовника. Було відзначено високий сучасний рівень проведених наукових досліджень, а також важливість їх практичних результатів для розв'язання широкого кола завдань, зокрема у галузях економіки, науки, інформаційної безпеки, в оборонно-промисловому комплексі.

Репортаж телеканалу ТВ Київ "Про винахід оптичних накопичувачів інформації в ІПРІ НАНУ"Інформаційне повідомлення

Виконані роботи по відновленню фонограм аудіозаписів із воскових фонографічних циліндрів частини колекції О. Роздольського. Результатом даної роботи є створення мастер диску для тиражування компакт дисків історичної колекції "Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 3".

Проект здійснено за підтримки Державного Фонду Фундаментальних Досліджень за конкурсним проектом №Ф65/21-2016.

Аудіофонограми будуть розміщені на сторінці КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ для вільного доступу.

 

Візит делегації Інституту проблем реєстрації інформації НАН України у Китай з 24 по 31 жовтня 2016 року.

Візит здійснювався за запрошенням академії наук і технологій міста Йіву, Чжецзянського університету технологій. Склад делегації науковців ІПРІ НАН України: академік НАН України Петрова В.В., чл.-кор. НАН України Крючин А.А., с.н.с., д.т.н. Ланде Д.В., с.н.с., к.т.н. Горбов І.В., с.н.с., к.ф.-м.н. Манько Д.Ю. та м.н.с., к.т.н. Морозов Є.М.

Співробітництво ІПРІ НАНУ з Чжецзянським університетом технологій продовжується вже більше 10 років. Взаємний науковий інтерес представляють дослідження в області оптичних технологій, зокрема мікропризмових елементів, їх застосування у медицині та довготермінове зберігання інформації на високостабільних підкладках. В останні роки співробітництво отримало додатковий імпульс, що полягає у взаємних візитах, освітніх програмах та виконанні спільних наукових проектів. У рамках цього співробітництва науковцями Чжецзянського технологічного університету був здійснений візит до ІПРІ НАНУ у серпні 2016 року.

Програма візиту науковців ІПРІ НАНУ передбачала читання відкритих лекцій, зустрічі і перемовини, участь у виставці.

Інформаційне повідомлення

Вийшла з друку книга - Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. Практикум. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації.– Київ: Ліра-К, 2016. 181 с.

ISBN 978-617-7320-60-8

Одна з основних цілей бізнес-аналітики – завершити проект вчасно й зменшити витрати. Практикум представляє інформаційну технологію електронно-табличної реалізації оптимізаційних та імітаційних моделей мережевого планування та управління проектами. Матеріал, отриманий розв’язанням наведених прикладів, дає змогу керівнику проекту вчасно приймати обґрунтовані рішення для своєчасного врахування змін в умовах, за якими виконується проект. Розрахований на реалізацію проектів у середовищі MS Excel та інших табличних процесорів у проектно-орієнтованій організаційній діяльності: у навчальному процесі та дослідницькій роботі на виробництві, в управлінні сервісними процесами в малому й середньому бізнесі тощо.

Науково-практична конференція “Своє дитинство треба бачити”

19 листопада 2016 року в м. Києві, в рамках реалізації програми Всесвітньої організації охорони здоров'я із запобігання сліпоти “Зір 2020” ВГО “Асоціація дитячих офтальмологів України” та опорною кафедрою офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика проведена науково-практична конференція “Своє дитинство треба бачити”, в якій взяли участь понад 150 лікарів офтальмологів та лікарів дитячих офтальмологів.

На Конференції про проблеми дитячої офтальмології провідними вченими — офтальмологами було зроблено низку важливих доповідей.

В роботі Конференції також взяли участь науковці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України — розробники мікропризмових технологій і виробів для потреб офтальмології: академік НАН України Петров В. В., член-кореспондент НАН України Крючин А. А., к.т.н. Шанойло С. М., к.ф.м.н. Антонов Є.Є., Бутенко Л.В.

Директор інституту, академік НАН України Петров В. В. зробив доповідь “Унікальні українські мікропризмові технології для досягнення високоточної діагностики і лікування косоокості у дітей”. та отримав Сертифікат учасника науково-практичної конференції.

За вагомий внесок у вирішенні проблем дитячої косоокості академіка НАН України Петрова В. В. було нагороджено медаллю імені засновника дитячої офтальмології України Надії Ісаакіївни Пільман “За досягнення в дитячій офтальмології”.

Візит до Чжецзянського технологічного університету (Китай)

 

             У жовтні 2016 року на запрошення китайської сторони відбувся візит науковців Інституту проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України до Чжецзянського технологічного університету (КНР, м. Ханчжоу). В рамках Форуму оптоелектроніки та інформаційних технологій, що проходив в місті Іу, українські науковці виступили з лекціями перед фахівцями Чжецзянського університету та Академії наук і технологій міста Іу.

 

Доповідь академіка НАН України В.В.Петрова була присвячена розробкам ІПРІ НАН України, зокрема технології діагностики та лікування косоокості.

 

 

Член-кореспондент НАН України А.А.Крючин зупинився на питаннях розробки фоточутливих матеріалів для наноелектроніки.

 

 

 

Доктор технічних наук Д.В.Ланде ознайомив присутніх з теоретичними і прикладними основами контент-моніторингу Інтернету і створенням моделей предметних областей.

 

Участь у Міжнародних виставках 2016 року

        З 18 по 21 жовтня 2016 року у виставкому центрі «КиївЕкспоПлаза» проходила ІХ Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH та VII Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo, а також виставка-презентація науково-технічних розробок і технологій НАН України «Наука – обороні та безпеці держави» і виставка «Безпека – 2016».

      Інститут проблем реєстрації інформації НАН України розгорнув експозицію своїх розробок в розділах «Інформаційні технології», «Медицина», «Машинобудування та приладобудування».

 

            

      В рамках виставки в розділі «Медицина» були представлені розробки: набір призмових компенсаторів косоокості КК-42, набір діагностичних лінійок, комбіновані сферопризматичні лінзи для лікування косоокості та окуляри на їх основі.

 

 

         Горизонтальний сейсмограф - відносний нахиломір із цифровим лазерним інтерферометром експонувався в розділі «Машинобудування та приладобудування». Розробка ІПРІ НАН України призначена для вимірювання горизонтальних вібрацій і відносних нахилів земної поверхні.

 

 

       На виставці «Безпека – 2016» в розділі «Інформаційні технології» науковці ІПРІ продемонстрували:  Урядову інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних ситуацій, моделюючий комплекс автоматизованої системи управління авіаційним комплексом та автоматизовану систему збору і обробки інформації про повітряні, наземні та надводні об'єкти Оберіг”.

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»

 

4-6 жовтня 2016 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (м. Київ), відбулася Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»

В конференції активну участь взяли вчені Інституту проблем реєстрації інформації. На конференції в семінарах:

Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи - була представлена доповідь “Збереження записів українського музичного фольклору з колекції Осипа Роздольського” Крючин А.А ,Косяк І.В., Довгалюк І.С., Балагура І.В., Єгупова Л.І.

Бібліометричні технології та наукометричні дослідження - була представлена доповідь “Визначення інноваційних напрямів у педагогіці” Балагура І.В.

Доповіді розміщені на веб-сайті НБУВ  , а також в “Матеріалах міжнародної наукової конференції...”, які надруковані окремою збіркою.

З Днем Незалежності!

 Найвідоміші винаходи співвітчизників.

До Дня Незалежності газета "Голос України” (№ 159(6413), 23 серпня 2016 )надрукувала інформацію про 25 найвідоміших винаходів наших співвітчизників. На ряду з такими винаходами як гелікоптер, ракетний двигун і перший супутник Землі, найбільший у світі літак “Мрія”,  під №12 зазначено винахід прообразу компакт-диска:

12. Компакт-диск.

Мало хто знає, що прообраз компакт-диска в кінці 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді розробка носила науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. Оптичний диск був створений для супер — ЕОМ.”

Інформаційне повідомлення

 

Вийшла з друку монографія - Петров В.В. Multi-Photon Microscopy and Optical Recording / В.В. Петров, А.А. Крючин, Є.В. Беляк,  А.С. Лапчук. // НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Академперіодика, 2016. – с. 156.

 

Люмінесцентна мікроскопія надвисокої роздільної здатності має великі перспективи при вивченні біологічних структур, в особливості процесів, що відбуваються на клітинному та макромолекулярному рівні. Швидкий розвиток технологій у галузі розробки високороздільних оптичних систем дозволяє сподіватися на появу нових підходів люмінесцентної мікроскопії, що базуються на використанні явищ власної та наведеної фотолюмінесценції мікроскопічних об'єктів, а також розраховувати на широкий доступ до даних технологій широкого загалу дослідників. Очікується, що методи люмінесцентної мікроскопії надвисокої роздільної здатності дозволять суттєво збільшити роздільну здатність фотолітографії, що разом з застосуванням концепції багатошарового запису інформації, призведе до пріоритету оптичних носіїв як по надійності збереження даних, так і по інформаційній ємності.

ISBN 978-966-360-311-7

 

Про наші досягнення

 

"Численні клінічні випробовування продемонстрували високу ефективність і низки інших академічних медичних розробок, а саме революційної технології лікування косоокості й нормалізації зору в дітей за допомогою спеціальних окулярів-компенсаторів, створенних на основі оптики Френеля."

 

З інтерв'ю “Інтелектуальний фундамент державності: наука в незалежній Україні” президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона - з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Джерело: газета "Голос України", №158 (6412), 20 серпня 2016 року

 

Виставка науково-технічних розробок Національної академії наук України

 

 14 -15 червня 2016 року в будівлі Верховної Ради України відбулася виставка науково-технічних розробок Національної академії наук України. Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України було представлено інноваційні мікропризмові технології та обладнання для діагностики і лікування косоокості.

Черговий крок поширення українських інноваційних технологій

 

 

Інститутом проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України проводиться робота з провадження мікропризмових технологій діагностики і лікування косоокості в зарубіжних країнах. Найбільш перспективною країною з масового впровадження цієї технології є Китай, з науковцями якої, зокрема з науковцями провінції Чжецзянь встановлено наукові контакти і тісна співпраця.

  Про це більше>>>

Наші вітання !!!

           Щиро вітаємо заступника директора Інституту проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України, доктора технічних наук, професора Додонова Олександра Георгійовича з високою державною нагородою України - Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

              Бажаємо міцного здоров'я, довголіття, оптимізму, невичерпної наснаги для нових звершень, подальших творчих успіхів в науці, благополуччя в сім'ї.

                   З повагою колектив ІПРІ НАН України.

V  Міжнародна наукова конференція МОДЕЛЮВАННЯ-2016

25-27 травня 2016 року в Інституті  проблем  моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України (Київ) проводиться п'ята міжнародна наукова конференція «Моделювання-2016», присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАН України  Г. Є. Пухова та 35-річчя з дня заснування ІПМЕ  ім. Г. Є. Пухова НАН України. В рамках конференції розглядаються сучасні проблеми математичного та комп'ютерного моделювання.

Серед запрошених доповідачів директор Інституту проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України, академік НАН України Петров В.В. На пленарному засіданні Конференції зроблено доповідь - Петров В.В., Крючин А.А., «Применение оптических сапфировых дисков для хранения стратегически важной информации».

 

Щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАН України

           16-17 травня 2016 року в  Інституті проблем реєстрації інформації НАН України пройшла  щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних» за участю науковців та інженерно-технічних спеціалістів. На конференції було зроблено 18 та представлено 47 стендових доповідей. В доповідях представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2015 році. Представлені матеріали є результатами досліджень, які проводилися в ІПРІ НАН України за науковими напрямами: фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; інформаційно-аналітичні системи обробки даних; математичні методи обробки даних; програмно-апаратні засоби моніторингу; систем збереження і масового розповсюдження даних; експертні системи та системи підтримки прийняття рішення.

          Відкрив пленарне засідання учений секретар Інституту Шанойло С.М. З вступним словом виступив директор Інституту, академік НАН України В.В. Петров. Про результати досліджень, отриманих у відділах, зробили доповіді керівники відділів Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А., Ланде Д.В., Буточнов О.М.

         На закритті конференції з заключним словом виступили заступник директора Інституту член-кореспондент НАН України Крючин А.А., керівники відділів, представники наукових колективів та Ради молодих вчених ІПРІ НАН України. Вони зробили підсумки та висловили побажання щодо проведення конференції в наступному році.

 

На Конференції представлені доповіді співробітників ІПРІ НАН України:

Додонов О.Г., Горбачик О.С., Кузнєцова М.Г. - Комп’ютерне моделювання та розробка систем організаційного управління;

Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. - Моделювання ризиків у проектно-орієнтованому організаційному управлінні засобами стохастичної оптимізації середовища ASP ;

Додонов О. Г., Путятин В. Г., Куценко С. А., Юрасов А.А. - Управление процессом моделирования при решении функциональных задач на АРМ компьютерной модели СОУ АК;

Ландэ Д.В., Додонов В.А., Коваленко Т.В. - Информационные операции в компьютерных сетях: моделирование, выявление, анализ;

Путятин В.Г. - Информационные технологии создания и моделирования систем организационного управления;

Ночвай В.І., Циганок В.В. - Модель прийняття рішень з розподілу ресурсів між проектами в соціоекологічній системі.

.

Міжнародна конференція IWIS / ISOS

          10-13 квітня 2016 року відбулася Міжнародна конференція IWIS / ISOS, яка пройшла в місті Чанчжоу (Changzhov) КНР. В роботі Конференції взяли участь співробітники  Інституту проблем реєстрації інформації НАН України директор Інституту, академік НАН України В.В. Петров та  к.фіз.-мат.н. Д.Ю. Манько. На Міжнародній конференції IWIS / ISOS зробли доповідь ”Long-term data preservation on sapphire optical discs”.

Нуково-практична Конференція з міжнародною участю "Вибрані питання медичної та біологічної інформатики і кібернетики"

 

       24-25 березня 2016 року в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м.Київ) відбулася науково-практична Конференція з міжнародною участю "Вибрані питання медичної та біологічної інформатики і кібернетики", яка була присвячена 30-річчю першої в Україні кафедрі медичної інформатики академії.

      В роботі Конференції взяли участь фахівці в галузі медичної та біологічної інформатики і кібернетики. Відкрили засідання Ю. Вороненко, О.Мінцер, В.Петров та інші.

     На І пленарному засіданні: Узагальнення наукових розробок із напряму “ медична та біологічна інформатика і кібернетика” від ІПРІ НАН України з доповіддю  "Технології довготермінового зберігання медико-біологічної інформації" виступили: директор, академік НАН України В.В. Петров та заступник директора, член-кореспондент НАН України А.А. Крючин.

Організатор - НМАПО, Інститут проблем реєстрації інформації є співорганізатором Конференції.

Міжнародне співробітництво в галузі офтальмології

          4 березня 2016 року на порталі інформаційної агенції «ЛІГАБізнесІнформ» було оприлюднено статтю, присвячену міжнародному співробітництву вчених Інституту проблем реєстрації інформації НАН України та Чжецзянського технологічного університету (Китай).

Докладна інформація інформаційної агенції «ЛІГАБізнесІнформ» за посиланням:http://biz.liga.net/all/industriya/stati/3272812-glaz-almaz-ukrainskie-uchenye-popravyat-zrenie-kitayskim-detyam.htm

Вітаємо молодих науковців!

 

Андрійчука Олега Валентиновича, який 01березня 2016 р. захистив дисертацію "Метод визначення змістової подібності об’єктів баз знань експертних систем підтримки прийняття рішень" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Морозова Євгенія Михайловича, який отримав підтвердження Спеціалізованої вченої ради про захист дисертаційної роботи на тему «Методи та засоби надщільної і довготермінової оптичної реєстрації інформації» (Захист відбувся 28 грудня 2015р.)

Бажаємо наукових звершень, міцного здоров'я, нових творчих успіхів.

Колектив Інституту проблем реєстрації інформації.

Международная научно-техническая конференция OSTIS-2016 (Белоруссь)

 

        18-20 февраля 2016 года в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники прошла VI-я Международная научно-техническая конференция «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (OSTIS- 2016), которая была посвящена памяти выдающегося ученого в области информатики и искусственного интеллекта, доктора технических наук, профессора, действительного члена Российской академии естественных наук Эдуарда Викторовича Попова.

Участники конференции OSTIS-2016 — ученые России, Беларуси, Украины, Казахстана и Узбекистана. Украину представляли ученые Института проблем регистрации информации НАН Украины (г. Киев) - Додонов А. Г., Ландэ Д. В., Балагура И.В., Андрущенко В.Б., Додонов В.А., Коваленко Т.В. На конференции были представлены доклады:

« МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА» Додонов А. Г. д.т.н., проф., заместитель директора по научной работе, Ландэ Д. В.  д.т.н., с.н.с., заведующий отделом;

«ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ СОАВТОРСТВА ПО ДАННЫМ СЕРВИСА GOOGLE SCHOLAR CITATIONS» Ландэ Д.В., Балагура И.В., Андрущенко В.Б.;

«РАСПОЗНАВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ: МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД» Додонов А.Г., Ландэ Д.В., В.А. Додонов .

Больше информации о конференции OSTIS- 2016 >>>>

Інформаційне повідомлення (copy 1)

       ІПРІ НАН України налагодив тісну співпрацю з одним із ключових підприємств космічної галузі України – Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне». На замовлення КБ «Південне» виконано низку госпдоговорів, склалися добрі ділові стосунки з керівництвом КБ, його провідними спеціалістами.

       Однак останні події стосовно змін в структурі керівництва підприємства можуть, на думку працівників КБ, мати негативні наслідки в роботі КБ та призвести до порушення кооперації і співпраці КБ «Південне» з багатьма підприємствами і науковими установами України, в тому числі і з ІПРІ НАН України.

       Колектив ДП «КБ Південне», занепокоєний ситуацією, що склалася, звернувся до всіх гілок влади України з проханням врегулювати цей інцидент.

       Колектив ІПРІ НАН України також занепокоєний зазначеною ситуацією і солідарний з колективом Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне».

Дивитися петицію колектива ДП «КБ Південне» до Президента України >>

Репортаж телеканалу ICTV

Про наукові дослідження Інституту та нагальні проблеми української науки дивіться в репортажі телеканалу  ICTV.

Презентація платформи Web of Science

10.02.2016 року в ІПРІ НАН України відбувся семінар по інформаційним ресурсам компанії Thomson Reuters. На семінарі розглянуті питання: платформа Web of Science та її базові можливості; пошук і аналіз наукових журналів з використанням Journal Citation Reports; робота з бібліографією в програмі EndNote Online; пошук по автору та ResearcherID. З вступним словом виступив директор Інституту, академік НАН України Петров В.В. Менеджери компанії розповіли про основні можливості та переваги колекції Web of Science Core Collection. В основних можливостях ресурсу виділили доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів, користувач в змозі негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту. Основні переваги можливість університетам та науково-дослідним інститутам України встановлювати зв'язок для наукового та фінансово-економічного співробітництва.

 

 

Збереження культурного надбання України

           

     Виконані роботи по відновленню фонограм аудіозаписів із воскових фонографічних циліндрів частини колекції О. Роздольського. Результатом даної роботи є створення мастер диску для тиражування компакт дисків історичної колекції "Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 2".

      Проект здійснено за підтримки Державного Фонду Фундаментальних Досліджень за конкурсним проектом   №Ф65/7-135-2015.

Аудіофонограми будуть розміщені на сторінці КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ для вільного доступу.

 

 

Премія за плідну спільну працю

За вагомий внесок в розвиток науки в провінції Чжецзян (Китайська народна республіка) уряд провінції відзначив директора ІПРІ НАН України, академіка НАН України Петрова В.В. Премією «Дружби Західного озера».

Премія «Дружби Західного озера»  є найвищою нагородою для іноземних спеціалістів в провінції Чжецзян. В такий спосіб уряд  провінції показує свою повагу за їх вклад в економічний та соціальний розвиток регіону. Щорічно Премією нагороджується 24 фахівця з усіх країн світу.

Про нас пишуть.

Газета «Дзеркало тижня»,  №49 за 18-28 грудня 2015 р.в статті «Інновації, що змінюють Україну» опублікувала інформаційну добірку 10 науково-технічних розробок установ НАН України для різних галузей економіки, що вже затребувані практикою, зокрема здобули визнання за кордоном. До добірки увійшли дві розробки науковців Інституту проблем реєстрації інформації НАН України – «Окуляри, що не мають аналогів» та «Сапфірові диски — для вічності».

Детально "Дзеркало тижня"

Інформаційне повідомлення

UA.TV Новый уникальный метод лечения косоглазия

ІІ з’їзд з міжнародною участю

12 -14 листопада 2015 року відбувся ІІ з’їзд з міжнародною участю “МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА”.

Церемонія відкриття З’їзду та Пленарні засідання проходли у  Національній медичній академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

Мета З’їзду – обмін результатами наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи з багатьох питань медицини в тому числі і застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку ринку медичної техніки.

З’їзд проведено в принципово новому форматі – мультипанельної технології. Кожен із «активних учасників» проводив свою монотематичну конференцію та мав змогу трансляції індивідуального вибору доповідей інших учасників. Для «неактивних учасників» здійснено онлайн трансляцію на сайті З’їзду. У З’їзді взяли участь понад 2000 делегатів із провідних наукових, освітніх, медичних установ і закладів України та зарубіжжя.

За результатами досліджень науковців Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, була зроблена доповідь «Розвиток систем управління зору» на ІІ Пленарому засіданні. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України є співорганізатор З’їзду.

У доповіді було науково обґрунтовано необхідність проведення комп’ютерного моделювання процесів організаційного управління для підвищення ефективності поточного керування, удосконалення структури управління і відповідно заощадження коштів, що витрачаються на впровадження нових технологій та навчання посадових осіб апарату управління. Викладено методологію побудови комп’ютерних моделей систем організаційного управління (СОУ), які дозволяють створювати автоматизовані компоненти СОУ, розподіляти функції та задачі управління між ними, аналізувати й визначати їх взаємодію у процесах організаційного управління. На основі цих моделей відпрацьовуються базові системні, конструкторські, програмні й технологічні рішення для складних систем організаційного управління, проводиться всебічне дослідження процесів управління з використанням розмаїття сценаріїв розвитку ситуацій на об’єкті керування і навколишньому середовищі. Засоби створеного комп’ютерного моделюючого комплексу надають можливість здійснити поетапне впровадження функціональних автоматизованих компонентів системи управління, провести адаптацію автоматизованих робочих місць до вимог посадових осіб різних рівнів, тренаж і підготовку технічного персоналу та посадових осіб для вирішення управлінських завдань.

При обговорені доповіді у виступах академіки Андон П.І., Оніщенко О.С. особливо відзначили сучасність і високий рівень наукових досліджень, які проводились в ІПРІ НАН України, важливість отриманих практичних результатів для розв’язання широкого кола задач автоматизації управління.

 

Інформаційне повідомлення

4 листопада 2015 року відбулося засідання Президії Національної академії наук України, на якому виступив заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України, доктор технічних наук, професор О.Г.Додонов з доповіддю «Комп’ютерне моделювання процесів організаційного управління».

У виступах професора Нізієнка Б.І., радника директора департаменту ДП «Спецтехноекспорт» Коваленка Т.В. підкреслювалось, що запропоновані методологія, методи та технології створення моделюючих комп’ютерних комплексів для моделювання задач організаційного управління є вагомими фундаментальними і прикладними результатами.

У Постанові Президії НАН України зазначається, що роботи з теорії та практики комп’ютерного моделювання є одним з пріоритетних напрямів наукової діяльності Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, і рекомендується підготувати до друку монографію, присвячену технологіям і засобам комп’ютерного моделювання процесів організаційного управління, підготувати і подати пропозиції щодо впровадження завершених наукових розробок у міністерства та інші зацікавлені органи державної влади.

Про розробки ІПРІ НАН України в передачі телеканалу UA/TV«Зроблено в Україні»

Про розробку сапфірових дисків для довготемінового зберігання цифрової інформації та про застосування цифрової лазерної інтерферометрії в вимірювальних та метрологічних геофізичних приладах і системах висвітлено в передачі «Зроблено в Україні» телеканалу UA/TV.

Міжнародна конференція ІТБ-2015

21 жовтня 2015 року пройшла XV Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2015). Організатори: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України та Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ».

На конференції розглядались пріоритетні напрямки інформаційної і кібернетичної безпеки в Україні і світі; проблеми протидії інформаційній агресії і кібертероризму; технології інформаційно-аналітичних досліджень на основі контенту мережі Інтернет; методи сценарного аналізу при забезпеченні інформаційної підтримки прийняття рішень; вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на стан територіальної цілісності та державний суверенітет; питання інформаційного і правового забезпечення систем організаційного управління та правового забезпечення інформаційної і кібернетичної безпеки; проблемні аспекти забезпечення безпеки особи, суспільства і держави.

 

Виданий збірник матеріалів доповідей, представлених на XV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2015)

«Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015». – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с.»

ISBN:978-966-2344-45-5

Зміст збірника ippi.org.ua/informatsionnye-tekhnologii-i-bezopasnost

 

«Джерелу» 20 років

21 жовтня цього року в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся круглий стіл з нагоди 20-річчя Українського реферативного журналу «Джерело».

Численні гості привітали цього дня творців УРЖ «Джерело» – Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського та Інститут проблем реєстрації інформації НАН України.

Інформацію про роботу круглого столу в соціальній мережі виклала  прес-служба НБУВ там же фотоматеріали  www.nbuv.gov.ua/node/2506

 

З нагоди ювілею Президент НАН України, академік НАН України Патон Б.Є. надіслав вітання журналу.

Інформаційне повідомлення

6-7 жовтня 2015 року в Києві відбулася Міжнародна наукова конференція "БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ". На пленарному засіданні від ІПРІ НАН України з доповіддю "20-річний досвід видання УРЖ "Джерело" виступили: директор, академік НАН України В.В. Петров та заступник директора, член-кореспондент  НАН України А.А. Крючин. На секційному засіданні 7.10.2015 р. доповідь ""Збереження записів українського музичного фольклору шляхом оцифрування фонографічної колекції Осипа Роздольського"" зробили заступник директора, член-кореспондент  НАН України А.А. Крючин, старший науковий співробітник І.С. Довгалюк та молодший науковий співробітник Л.І. Єгупова. Доповідь містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом №Ф65/7-2015.

Громадське обговорення

29 вересня 2015 року на розширеному засіданні Вченої ради Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (03113, м. Київ, вул. Шпака, 2) у конференц-залі, відбулося громадське обговорення роботи «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» (автори: Бойко Ю.В., Волохов В.М., Глибовець М.М., Єршов С.В., Кривий С.Л., Погорілий С.Д., Ролік О.І., Теленик С.Ф., Ясочка М.В.), якувисунуто на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2015 р.  До обговорення були запрошені фахівці в галузі IT-технологій. Робота була представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.В обговоренні взяли участь науковці ІПРІНАН України: академік НАН України Петров В.В., член-кор. НАН України Крючин А.А., Ланде Д.В., Матов О.Я., Циганок В.В.; НТУУ «КПІ»: Глоба Л.С., Тарасенко В.П., Павлов О.А.; Інституту проблем математичних машин і систем Клименко В.П.; КДУ імені Тараса Шевченка:член-кор. НАН України Анісімов А.В., Григорук В.І., та інші. Учасники одноголосно підтримали роботу.

Інформаційне повідомлення

Крючин Андрій Андрійович, член-кор. НАН України, брав Участь в роботі 7-ї міжнародної конференції по аморфним і наноструктурованим халькогенідам (7 th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides – ANC-7), виступ з доповіддю. Дата та місце проведення конференції: 5-10 липня 2015 року, Cluj-Napoca, Romania.

скачати PDF>>

 

Міжнародна співпраця

Підписано угоду між Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України та Адміністрацією академії наук і технологій Чжецзянського Технологічного університету (Китайська народна республіка) про розгортання виготовлення у Центрі високих технологій міста ІУ сферопризматичних окулярів для лікування косоокості.

Заходи, присвячені Всеукраїнському фестивалю науки

22 травня 2015 р. в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика відбулось вручення дипломів слухачам кафедри офтальмології, які прослухали трансдисціплінарний курс з стробології, в рамках якого, в ІПРІ НАН України був проведений навчальний день.

26-27 травня відбулася щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАН України «Реєстрація зберігання і обробка даних».

 На конференції з вступним словом виступив т.в.о. директора, д.т.н. Додонов О.Г.

Про результати досліджень доповіли завідувачі відділами Додонов О.Г., Крючин А.А., Матов О.Я., Ланде Д.В., Буточнов О.М. Було зроблено 11 докладів на пленарних засіданнях та 61  стендових докладів за результатами досліджень з наукових напрямків:

 • Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних
 • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних
 • Математичні методи обробки даних
 • Програмно-апаратні засоби моніторингу
 • Системи збереження і масового розповсюдження даних
 • Експертні системи та системи підтримки прийняття рішення

Впевнена перемога в конкурсі !

Президія НАН України, по Відділенню інформатики, визнала переможцем Інститут проблем реєстрації інформації НАН України конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів права інтелектуальної власності в 2014 році та присудила другу премію.

Постанова Президії НАН України, від 13.05.2015, № 132

Інформаційне повідомлення

Мікропризми: оптичні параметри та контроль / Антонов Є.Є., Крючин А.А., Мінглей Фу, Петров В.В., Шанойло С.М., Цзи Чунь Ле. Англійською мовою. Видається в авторській редакції. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Академ періодика, 2015. –  с. 146.

ISBN 978-966-360-284-4

Розглянуто світлові характеристики світлоповертаючих елементів та запропоновано метод розрахунку параметрів таких елементів. Встановлено оптимальне співвідношення геометричних параметрів таких елементів, які мають максимальний коефіцієнт світлоповертання для заданого кута їх освітлення. Розроблено методи діагностики оптичної якості поверхонь на основі аналізу дифракційної картини, що виникає під час проходу лазерного випромінювання через мікрорельєф. Досліджено вплив процесу металізації робочих поверхонь світлоповертачів на кутову діаграму відбитого світла.

                Розроблено метод кількісного контролю дифракційних та хроматичних світлових явищ за гостротою зорових образів. Запропоновано спосіб вимірювання гостроти зору з використанням тестових об’єктів. Досліджено залежність роздільної здатності зображень від величини призматичної дії мікропризм. Розраховано оптимальні оптичні параметри дифракційно-рефракційних ахроматичних мікропризм, досліджено дифракційне структуру зображень, сформованих такими мікропризмами.

Щиро вітаємо !!!

           

Колектив Інституту проблем реєстрації інформації НАН України сердечно вітає Петрова Вячеслава Васильовича з високою державною нагородою  –  орденом  «За заслуги» І ступеня.

            Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної творчої енергії й наснаги і подальших здобутків у становленні української науки.

Інформаційне повідомлення

У видавництві «Наукова думка» вийшла з друку монографія         МЕТОДИ  НАНОЛІТОГРАФІЇ / Петров В.В., Крючин А.А.,  Куницький Ю.А., Рубіш В.М., Косско І.О., Лапчук А.С., Костюкевич С.О.  Відповідальний редактор Додонов О.Г. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Наук. думка, 2015. –  с. 262 – ISBN978-966-00-1467-1.

Викладено результати перспективних технологій виготовлення нанорозмірних структур, а також  досліджень авторів зі створення оптичних систем з високою роздільною здатністю та методів формування рельєфних наноструктур. Визначено технології, які можна використовувати при виготовленні носіїв інформації майбутніх поколінь. Визначено вимоги до систем формування нанорозмірних структур на підкладках оптичних і магнітних носіїв інформації. Наведено результати досліджень зі створення фоточутливих матеріалів з високою роздільною здатністю і методів запису інформації на них .

Для наукових та інженерно-технічних співробітників, які займаються проблемами наноелектроніки і технологіями реєстрації інформації.

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА НАУКОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОРИВІВ

Про минулі успіхи, нинішнє виживання і про невизначеність майбутнього інформаційних технологій в Україні розмова з директором Інституту проблем реєстрації інформації НАН України академіком НАН України Вячеславом Васильовичем Петровим.

Інтерв’ю академіка НАН України В.В. Петрова «Віснику НАН України», (2015, № 3)>>

 

 

 

 

 

Наукова подія

20 березня 2015 р.в м. Вінниці, в Медичному центрі «Офтальмологічна клініка професора Сергієнка», пройшла науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування очної патології у дітей».

У роботі конференції взяли участь науковці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

З доповідями «Застосування призм Френеля в офтальмонології» та «Острота зрения при применении новых жостких и традиционных эластичных микропризм Френеля» виступили - академік НАН України, директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Вячеслав Петров та старший науковий співробітник Інституту, к.ф-м.н. Євген Антонов.

Отримано Сертифікат учасника конференції.

 

Науково-практична конференція

10-12 березня 2015 р. м. Київ.

У Дослідницькій бібліотеці Києво-Могилянської академії пройшла III Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху»

Присвячена 400-літтю Києво-Могилянської академії.

На запрошення оргкомітету у роботі конференції взяв участь заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспондент НАН України Андрій Крючин. На конференції у розділі НАУКОВІ ЖУРНАЛИ: НОВІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ була зроблена доповідь «Представлення українських наукових видань у реферативному журналі «Джерело».

Отримано Сертифікат учасника конференції.

 

Інформаційне повідомлення

Калиновский Я.А., Ландэ Д.В., Бояринова Ю.Е., Хицко Я.В. Гиперкомплексные числовые системы и быстрые алгоритмы цифровой обработки информации.— К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. - 130 с. ISBN 978-966-02-7127-2

У монографії розглядаються питання побудови алгоритмів швидкого обчислення лінійної та циклічної згорток, а також моделей інформаційного пошуку на основі використання гіперкомплексних числових систем (ГЧС). Наведені основи теорії ГЧС, узагальнені методи побудови моделей за допомогою ГЧС, проаналізовано основні методи обчислення згортки та інформаційного пошуку. У роботі представлені тексти програм, які реалізують запропоновані алгоритми в середовищі аналітичних обчислень MAPLE.

 

Для науковців і фахівців в області прикладної математики, що займаються проблемами ефективності обробки інформації, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

dwl.kiev.ua/art/hpr/

 

Сучасні тенденції в застосуванні призм в офтальмології

29 січня 2015 р. відбулось засідання Президії Національної академії медичних наук України. На засіданні зроблена доповідь «Сучасні тенденції в застосуванні призм в офтальмології».

Доповідачі: член-кореспондент НАМН та НАН України М.М.Сергієнко та академік НАН України В.В.Петров.»»»»

 

Науково-технічна конференція ІПРІ НАН України 2015р.

19-20 травня відбудеться щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних».

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції будуть розглянуті результати досліджень за науковими напрямами:

 • Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних
 • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних
 • Математичні методи обробки даних
 • Програмно-апаратні засоби моніторингу
 • Системи збереження і масового розповсюдження даних
 • Експертні системи та системи підтримки прийняття рішення

Кінцевий термін подачі тез доповідей 15 березня 2015 р. >>

Інформаційне повідомлення

Вийшла у науковий світ монографія «Компьютерные сети и аналитические исследования», Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Путятин В.Г. К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. - 486 с. ISBN 978-966-02-7422-8

Монографія присвячена теоретичним і технологічним основам систем підтримки аналітичних досліджень в глобальному мережевому середовищі, методам і засобам моніторингу, агрегації і узагальнення інформаційних потоків великого об'єму в комп'ютерних мережах. Розглядаються моделі і технології інформаційного пошуку, змістовного аналізу текстів і інформаційних мереж, - базові поняття в галузі побудови сучасних аналітичних систем. Книга орієнтована на фахівців в галузях автоматизації аналітичної діяльності і інформаційних технологій, студентів старших курсів, аспірантів відповідних спеціальностей. Book in PDF на сайті dwl.kiev.ua/art/ksai/.

Практичне застосування розробок вчених ІПРІ НАН України.

ІНДУКЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ МІКРОПРИЗМОВИХ КАТАФОТІВ НА АВТОШЛЯХАХ БЕЗ ПОШКОДЖЕННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ

Запропонований пристрій корисний для галузі будівництва або облаштування автомобільних доріг.

ДІАГНОСТИЧНА ЛІНІЙКА МІКРОПРИЗМОВИХ КОМПЕНСАТОРІВ КОСООКОСТІ

Розробка відноситься до офтальмології і використовується для вимірювання кута косоокості при горизонтальній та вертикальній косоокості зору.

 

КОМБІНОВАНА СФЕРО-ПРИЗМАТИЧНА ЛІНЗА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОСООКОСТІ

Розробка відноситься до офтальмології і використовується для виготовлення окулярів при лікуванні складних дефектів зору.

 

Помощь АТО

72 сотрудника Института и присоединившиеся к ним неравнодушные патриоты нашей многострадальной Украины откликнулись на нужды защитников нашей Родины на востоке и оказали поддержку в приобретении трех обогрево-варочных печей ОВП-1.

Печи переданы в руки бойцам 72-й бригады, которые пребывали в краткосрочном отпуске и снова возвращаются в зону боевых действий под Волновахой.

Надеемся, что наша посильная помощь донесет до наших ребят вместе с печками тепло наших сердец и пламенное желание восстановления мира и целостности Украины.

 

Інформаційне повідомлення

Державна реєстраційна служба України занесла до державного реєстру друкованих засобів масової інформації журнал «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА». Свідоцтво про реєстрацію КВ № 21049-1084эР від 24.11.2014.

Засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України;

Громадська організація «Агенство Спеціальної Безпеки»;

Міжнародна громадська організація «Міжнародна академія інформатики».

За цільовим призначенням журнал є науково-виробничий та науково-популярний, тематична спрямованість якого - інформування широкого загалу вчених, економістів та студентів з науковими дослідженнями вчених у галузі технічних та фізико-математичних наук. Періодичність видання 1 раз на місяць.


Восьма всесвітня конференція у Ташкенті

25-27 листопада 2014 р у Ташкентському Державному технічному університеті, м. Ташкенті, Узбекістан відбулася Восьма всесвітня конференція "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ" (WCIS – 2014). На запрошення оргкомітету у роботі конференції взяв участь академік НАН України, директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Вячеслав Петров. На конференції була зроблена доповідь «3D тренажеры и проблема бинокулярного зрения.» Матеріали доповіді надруковані в збірнику англійською мовою.

Доповідь російською мовою.>>

 

 

Мобільний цифровий лазерний інтерферометричний комплекс

Мобільний цифровий лазерний інтерферометричний комплекс для вимірювання коливань Земної поверхні  розроблений та створений науковцями Інституту проблем реєстрації інформації НАН України спільно з фахівцями Інституту геофізики НАН України ім. С.І. Субботіна.
Комплекс забезпечує безпосереднє вимірювання коливань Земної поверхні із розподільною здатністю 1 нм і відрізняється від існуючих можливістю реєстрації коливань в області наднизьких частот.

Про його створення та можливості детальніше >>

Нові книги

Вийшли в науковий світ ще 2 книги «Цілісність та доступність обєктів в інформаційних мережах» та «Теорія інформації та кодування» для науковців, фахівців з інформаційних технологій та інженерно-технічних фахівців, які займаються проблемами ефективного захисту інформації.

Автори – провідні наукові фахівці у галузі інформаційних технологій Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Александр Матов  та В'ячеслав Василенко .

У роботі надано основи теорії забезпечення цілісності та доступності інформаційних об’єктів в системах та мережах. Викладено причини та умови спотворення інформації та її носіїв. Викладено технології кодування та забезпечення цілісності та доступності об’єктів інформаційно-телекомунікаційних мереж, основу яких складає первинне та вторинне кодування. Подано технології організації інформаційного обміну із застосуванням зворотного зв’язку, а також забезпечення цілісності і доступності в умовах навмисних загроз із застосуванням завадостійкого коду умовних лишків.

Розглянуто теорію інформації, кодування та технології забезпечення цілісності та доступності об’єктів інформаційно – телекомунікаційних мереж, основу яких складає первинне та вторинне кодування. Зокрема надано загальні підходи до цифрового кодування інформаційних повідомлень в їх основних формах (аналогові сигнали, тексти, зображення, фільми), Розглянуто підходи щодо компресії повідомлень. Особливу увагу при розробці цих методів приділяється завадостійкому кодуванню, як одній з основних технологій забезпечення цілісності інформаційних об’єктів. Подано основні з двійкових та узагальнених завадостійких кодів, а також технології організації інформаційного обміну із застосуванням зворотного зв’язку. У роботі розглянуті теорія та технології фізичного кодування при перетворенні цифрових повідомлень в сигнали. Наведено відомості щодо проблематики та шляхів її розв’язання при забезпеченні вимог із пропускної спроможності каналів передачі даних та методи підвищення ефективності інформаційного обміну.

 

Міжнародне співробітництво

За вагомий внесок в розвиток науково-технічного співробітництва між Україною та Китаєм директор ІПРІ НАН України академік НАН України Петров В'ячеслав Васильович удостоєний звання Почесного Професора Чжецзянського технологічного університету (фото)>>Головна подія НАН України

3 квітня 2014 року відбулась сесія Загальних зборів Національної академії наук України. В обговоренні доповіді Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона про основні підсумки діяльності Національної академії наук України і заходи реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014 – 2025 роки взяв участь директор ІПРІ НАН України академік НАН України В.В. Петров.


Зберігання інформації на сапфірових оптичних дисках

 

12 лютого 2014 р. на засіданні Президіума НАН України директором ІПРІ НАН України, академіком НАН України В.В. Петровим зроблено наукову доповідь «Новітня технологія довготривалого зберігання інформації на сапфірових оптичних дисках». Співдоповідач Голова ради директорів НТК «Інститут монокристалів» НАН України, академік НАН України В.П. Семиноженко.

 

Роботи по відновленню та збереженню культурного надбання України в Інституті продовжуються. В 2013 році відібрані фоноциліндри з колекції М. Береговского експедицій 1912-1914рр  та 1929-1930 рр. та здійснено перезапис і оцифрування звукової інформації з 200 фоноциліндрів завдяки спеціальній технології відновлення звуку й обробки даних. Укладено дві збірки музичних фольклорних творів на компакт-дисках т. 4-5; т. 6 які називаються: Historical Collection of Jewish Musical   Folklore 1912-1947   volumes 4-5    Hasidic  and  klezmer   Music from the An-ski collections (1912-1914);  Historical Collection of Jewish Musical Folklore 1912-1947   volume 6   The First Folklore Expeditions of Moisei Beregovskii 1929-1930 (Kiev, Odessa, Belaia Tserkov, Slavuta).

Ці збірки можуть бути використані для введення в науковий обіг аудіозаписів колекції М. Береговского і стати доступними дослідникам, аматорам, науковцям з фольклористики та іншим.

Більше тут

Нова технологія кріплення світлоповертальних елементів

Науковцями Інституту проблем реєстрації інформації НАН України розроблено технологію кріплення світлоповертальних елементів на автошляхах, яка дозволяє розміщувати елементи без пошкодження дорожнього полотна. Технологія дозволяє оперативно змінювати встановлені світлоповертальні елементи для заміни або при зміні розмітки. Технологія захищена патентами України № 12819, Китаю № 201220374523.9, Білорусі № 8978.

         Виготовлені експериментальні зразки світлоповертальних елементів, які дозволяють реалізувати запропоновану технологію.

 

Нові книги

Вийшла в науковий світ книга «Целостность и доступность информационных объектов», яка особливо буде корисна спеціалістам і студентам спеціальності "Інформаційна безпека".

Автори – провідні наукові фахівці у галузі інформаційних технологій Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Александр Матов  та Вячеслав Василенко.

В книзі розглянуто технології забезпечення цілісності і доступності об'єктів інформаційно-телекомунікаційних мереж, основу яких складає завадостійке кодування. Представлені основні з двійкових і узагальнених завадостійких кодів, а також технології організації інформаційного обміну із застосуванням зворотного зв'язку. Приведені відомості по проблематиці і шляхи її вирішення при забезпеченні вимог до пропускної спроможності каналів передачі даних.

 

 

ISBN-13:

978-3-659-47333-3

 

ISBN-10:

3659473332

 

EAN:

9783659473333

 

Book language:

Russian

 

Blurb/Shorttext:

Рассмотрены технологии обеспечения целостности и доступности объектов информационно-телекоммуникационных сетей, основу которых составляет помехоустойчивое кодирование. Представлены основные из двоичных и обобщенных помехоустойчивых кодов, а также технологии организации информационного обмена с применением обратной связи. Приведены сведения по проблематике и путях ее решения при обеспечении требований по пропускной способности каналов передачи данных. Для специалистов и студентов специальности "Информационная безопасность".

 

By (author) :

Вячеслав Василенко
Александр Матов

 

Number of pages:

104

 

Published on:

2013-10-04

 

Category:

Informatics, IT

 

 

 

MIO

19-21 листопада 2013 р. в м. Києві відбулася 38 міжнародна спеціалізована виставка "Міжнародна індустрія оптики". Тематичні розділи виставки:

            - окуляри;

            - оптика;

            - обладнання;

            - оптичні прилади;

            - приладдя для догляду за окулярами;

            - аксесуари, футляри, спеціалізовані видання.

             В виставці прийняли участь 62 офіційних учасника, в тому числі Інститут проблем реєстрації інформації НАН України.

            В рамках виставки відбулася ювілейна науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів "Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики та лікування очної патології", присвячена 25 річниці заснування Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока".

            На конференції було представлено біля 100 наукових докладів та відбулася так звана жива мікрохірургія з видалення катаракти та заміни кришталика ока, яка в прямому ефірі транслювалася безпосередньо з операційної Центру мікрохірургії ока (м. Київ) в зал конференції.

            Науковцями інституту (В.В.Петров, А.А.Крючин, Є.Є.Антонов, Л.В.Бутенко, С.М.Шанойло) зроблено наукову доповідь "Мікропризмові пристрої для діагностики та корекції зору компенсаторними методами" яка викликала великий інтерес фахівців-офтальмологів.

 

Про збереження та відтворення культурної спадщини народів сучасної України

Задача довготермінового зберігання інформації стояла перед людством в усі століття. Найбільш стійкими до руйнівної дії часу показали себе пам’ятки письмової та образотворчої культури, які були виконані на твердих матеріалах – каменю, металу та кераміці. В 1877 році винахідник Едісон  запропонував в якості носія звукової доріжки спеціальні воскові валики, завдяки яким були зафіксовані унікальні пам’ятки нематеріальної культурної спадщини народів сучасної України. Однак, сьогодні цей пласт дорогоцінної інформації на грані зникнення. Воскові валики – раритетний та крихкий аудіоносій – потребує особливих умов збереження та спеціальної технології відновлення звуку й обробки даних. Ця тема була відображена в розповіді заступника директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України – член кореспондента НАН України Андрія Крючина. Розповідь «Голоси минулого» була надрукована в науково-популярному журналі «Музейний простір» №1(7) 2013 року http://prostir.museum/ua/journal.

 

Тлумачний словник «Компьютерные информационные системы и хранилища данных»

         В Інституті проблем реєстрації інформації НАН України щойно вийшов новий тлумачний словник «Компьютерные информационные системы и хранилища данных», корисний для фахівців в галузі інформаційних технологій, аспірантів та студентів старших курсів. Автори – провідні наукові фахівці у галузі інформаційних технологій Інституту проблем реєстрації інформації НАН України А.Г. Додонов, С.Р. Коженевський, Д.В. Ланде, В.Г. Путятін.

         До словника увійшли основні терміни, що застосовуються в галузі комп’ютерних інформаційних систем, а також поняття та визначення, що вживають у сучасній комп’ютерній літературі. Особливу увагу приділено термінології, яка відноситься до такої компоненти комп’ютерних систем як сховища даних. Наведено трактування термінів, що використовуються при розробці та застосуванні глобальних і корпоративних комп’ютерних інформаційних систем.

 

Українські вчені розробили новітню технологію діагностики та лікування косоокості

Авторський колектив науковців з Київської міської клінічної лікарні "Центр мікрохірургії ока" та Інституту проблем реєстрації інформації НАНУ розробили новітню технологію діагностики та лікування косоокості в дітей за допомогою жорстких мікропризм. Про це у коментарі Укрінформу повідомив головний лікар Центру мікрохірургії ока, головний офтальмолог МОЗ, доктор медичних наук професор Сергій Риков. ... докладніше >>>

 

Читайте ще:

«Мы применяем метод лечения косоглазия, благодаря которому 30 процентов детей теперь можно вылечить без операции» >>

 

Офтальмолог Сергей Рыков: «Ждать, пока ребенок «перерастет» косоглазие, нельзя»>>

 

Побачити світ по-новому

    Проблема косоокості стосується дуже багатьох людей. За статистикою, кількість дітей віком до 14 років, які мають косоокість, становить у світі майже 183 мільйони, у Європі – понад сім мільйонів, а в країнах колишнього Союзу – близько п’яти мільйонів. Тож робота, виконана офтальмологами Київського центру мікрохірургії ока під керівництвом професора Сергія Рикова та науковцями Інституту проблем реєстрації інформації, яким керує академік НАН України В’ячеслав Петров, найпевніше, стане у пригоді їхнім колегам з різних країн.        Детальніше …

Унікальне обладнання для лікування косоокості

Специалисты Института проблем регистрации информации (ИПРИ) НАН Украины разработали уникальную технологию и оборудование для промышленного производства набора компенсаторов косоглазия >>

ДО 25-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ НАН УКРАЇНИ

24 вересня 2012 р.

відбулося розширене засідання Вченої ради з нагоди 25-річчя Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.
На  засіданні зроблена наукова доповідь директора Інституту, академіка НАН України В.В.Петрова «ІПРІ НАН України – 25 років творчих звершень», вручено відзнаки Президії НАН України та Відділення інформатики НАН України.
З нагоди 25-річчя Інституту проблем реєстрації інформації НАН України  підготовлений буклет. Ви можете скачати файл у форматі PDF(6Mb) або ознайомитися з електронною версією на нашому сайті >>

Ефективне лікування захворювань органів зору

     Окуляри з компенсаторною сферопризматичною лінзою, яка поєднує в собі рефракційну лінзу і мікропризму Френеля (спеціальні окуляри) є дуже ефективні при лікуванні захворювань окорухомого апарату. Створення новітньої технології компенсаторних механізмів оптичної корекції захворювань органів зору стало можливим завдяки об’єднанню наукового і технологічного потенціалу фахівців в галузі високих технологій з Інституту проблем реєстрації інформації НАН України і провідних офтальмологів з «Центру мікрохірургії ока» та Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Такі окуляри дають вражаючий ефект при хірургічному лікуванні косоокості,(зір покращується до 70%) , коли рідко вдається з одного разу виправити дефект з абсолютною точністю.

Новий унікальний метод лікування косоокості - відео репортаж

Украинские ученые разработали уникальный способ лечения косоглазия, поликарбонатные призмы (линзы) Френеля. При участии Института Проблем Регистрации Информации (ИПРИ) и Центра Хирургии Глаза  >>

Унікальний метод лікування косоокості

Президія НАМН України на своєму засіданні заслухала доповідь директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України члена-кореспондента НАН України В.В. Петрова та члена-кореспондента НАН та НАМН України М.М. Сергієнка «Високі оптичні технології в діагностиці та лікуванні косоокості», відзначила високу ефективність застосування мікропризмових технологій під час діагностики і лікування косоокості, потребу надання державної підтримки для широкого їх впровадження в медичну практику >>

Міжнародне науково-технічне співробітництво

     В вересні 2012 року фахівці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України були запрошені до Всеросійського музейного об’єднання музичної культури ім. М.І. Глінки (м. Москва) для науково-експериментального оцифровування воскових циліндрів із колекції цього об’єднання. Експериментальне оцифровування здійснено за допомогою, розробленого в інституті під керівництвом В.В.Петрова, лабораторного вимірювача профілю ЛИП001. Було оцифровано 16 воскових циліндрів з фонограми виступів видатних співаків Шаляпіна Ф.І., Собінова Л.В., Нежданової А.В. та ін., записи яких датовані 1898-1906рр.

    1 жовтня на святкування 100-річчя Всеросійського музейного об’єднання музичної культури ім. М.І. Глінки був запрошений директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік  Петров В.В., який від імені інституту подарував компакт-диск з відтвореними фонограмами воскових циліндрів.

http://glinka.museum/news/index.php?news=9437

Мы применяем метод лечения косоглазия, благодаря которому 30 процентов детей теперь можно вылечить без операции»

Если у новорожденного офтальмологи выявляют «глазные» проблемы, надо сразу принимать меры

    «Кажется, у вашего малыша глазик косит», — говорит наблюдательная соседка. И родители начинают тревожиться: «Неужели косоглазие?»

 — К нам часто обращаются с таким вопросом, но выясняется, что тревога ложная — это так называемое кажущееся косоглазие, — говорит главный внештатный офтальмолог Минздрава Украины, руководитель столичного Центра микрохирургии глаза доктор медицинских наук профессор Сергей Рыков. — Родители, которые сомневаются, все ли в порядке с глазами у ребенка, должны показать малыша окулисту. Если есть проблема и начать вовремя лечение, легче будет достичь эффекта. У нас появилась новая технология диагностики и лечения косоглазия, которую разработали отечественные специалисты Института регистрации информации Национальной академии наук Украины. С помощью микропризм можно очень точно определить, какой угол косоглазия у ребенка, рассчитать, как его скорректировать во время операции, выписать сферопризменные очки, помогающие глазу правильно воспринимать изображение. Технология запатентована. Аналогов в мире не существует.

— Что будет, если родители понадеются на то, что ребенок «перерастет» и у него глаза сами станут на место?

 — Это опасное заблуждение. Если у ребенка косоглазие, то он видит окружающий мир фактически одним глазом, потому что мозг хочет «выключить» другой глаз, загоняя его в прямом смысле слова в угол. Чем дольше сохраняется такая ситуация, тем меньший процент зрения остается на неработающем зрительном органе. Чтобы этого не произошло, нужны специальные занятия, особые очки, операции.

Раньше нам приходилось делать три операции до того, пока ребенку не исполнилось семь лет — только так можно было поставить глаз на место, выровнять глазные мышцы. Родители, не понимая, зачем это нужно, часто жаловались: прооперировали, а эффекта нет, малыш все равно косит. На самом деле в таком подходе учитывалось, что кости черепа у ребенка растут и положение глазных мышц обязательно изменится. Но так происходило не всегда. Теперь, благодаря более точной диагностике, делать расчеты гораздо легче.

— Как часто у детей встречается косоглазие?

 — По статистическим данным, в Украине этим заболеванием страдает около 200 тысяч человек, 150 тысяч из них — дети. Но, думаю, таких гораздо больше. Ведь косоглазие сопровождает другие глазные болезни — астигматизм, дальнозоркость. И этот дефект не только косметический. Дети хуже видят, а значит, хуже ориентируются в жизни, хуже учатся. Им надо обязательно помогать. В нашей стране ежегодно проводится почти 12 тысяч операций по поводу косоглазия. Теперь их эффективность станет выше. А благодаря качеству призм удалось достичь стопроцентного возобновления бинокулярного зрения у тех, кто носит призменные очки. Это уникальный показатель в мировой практике.

 

Ирина ДУБСКАЯ, «ФАКТЫ»

01.03.2012

УНІКАЛЬНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ КОСООКОСТІ

Президія НАМН України на своєму засіданні заслухала доповідь директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України члена-кореспондента НАН України В.В. Петрова та члена-кореспондента НАН та НАМН України М.М. Сергієнка «Високі оптичні технології в діагностиці та лікуванні косоокості», відзначила високу ефективність застосування мікропризмових технологій під час діагностики і лікування косоокості, потребу надання державної підтримки для широкого їх впровадження в медичну практику.
        Захворювання органа зору посідають четверте місце в структурі поширеності та захворюваності населення України. Найбільша захворюваність очей спостерігається серед дитячого населення, на другому місці — захворюваність підлітків (15—17 років), на третьому — дорослого населення.
        Поміж очних захворювань проблема косоокості має велике соціальне значення. Косоокість є складною патологією окорухового апарату і має значну питому вагу в структурі захворювань органа зору. Косоокість вражає 1,5—2% людей і призводить не тільки до косметичного, а й тяжкого функціонального дефекту зору. За статистичними даними, в Україні близько 200 тисяч дітей страждають від косоокості.
       Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила запобігання та лікування сліпоти та порушень зору в дітей як пріоритетну сферу роботи в усьому світі, що є частиною зусиль щодо усунення сліпоти, якій можна запобігти. Уроджена або набута косоокість, яку вчасно не діагностували та не лікували в дитинстві, може призводити до втрати зорових функцій ока, яке потенційно могло б бачити.
      В Україні для розв’язання зазначеного питання за медико-технічними вимогами провідних фахівців — офтальмологів України Центру мікрохірургії ока (м. Київ), Інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова (м. Одеса), Інституту проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України створено технологію та прецизійне обладнання для промислового виробництва діагностичного набору мікропризмових компенсаторів косоокості КК-42, який складається із 42 мікропризм Френеля. Розробка знайшла широку підтримку не тільки в Україні, а й у Росії та Туреччині, зважаючи на те, що забезпечує діагностування косоокості в широкому діапазоні з великою точністю і достовірністю, не має аналогів у світі, захищена вітчизняними патентами, пройшла всі види клінічних та медико-біологічних випробувань і отримала дозвіл на застосування в медичній практиці (свідоцтво про державну реєстрацію № 8891/2010).
      Сергій Риков, головний позаштатний офтальмолог МОЗ України, повідомив, що в Україні в даний час 200 тис. дітей страждають від косоокості. Щорічно з приводу цього захворювання проводять 12 тис. операцій, хоча нещодавно їх проводили до 15 тис., і кількість оперативних втручань вдалося зменшити саме завдяки застосуванню призматичних лінз. Крім того, застосування лінз дало змогу обмежувати оперативне лікування одноразовим втручанням, тоді як раніше його проводили 2 і 3 етапами. Завдяки високій якості призм, виготовлених Інститутом, вдалося досягти відновлення 100% бінокулярного зору в призмових окулярах — це унікальний показник у світовій практиці.
      Слід підкреслити, що всі члени Президії НАМН України оцінили представлену роботу як блискучий зразок наукового співробітництва структурних підрозділів різних відомств, а також наукової роботи, результати якої було успішно впроваджено в практику, і вони вже встигли продемонструвати свою ефективність.
      Підбиваючи підсумок обговорення цього питання, президент НАМН України Андрій Сердюк зазначив, що напочатку треба чітко обґрунтувати актуальність проблеми, вказати точну кількість тих дітей і дорослих, хто страждає від косоокості, провести спільний аналіз щодо того, скільки людей потребують лікування запропонованими методами, залучити до цієї роботи МОЗ України, створити робочі групи, які будуть постійно займатися цим питанням, на базі Інституту очних хвороб і клітинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України, Центру мікрохірургії ока і всіх кафедр офтальмології, розробити проект державної програми з лікування косоокості, визначити її фінансову складову, за умови, що окуляри коштують від 300 до 600 грн залежно від складності первинної лінзи. Після цього звертатися до уряду з пропозицією про включення окремим завданням до Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» пункту «Організація ефективного лікування дітей із косоокістю з використанням вітчизняного високотехнологічного обладнання» та передбачити закупівлю обладнання «Наборів компенсаторів косоокості призмових КК-42» за кошти державного бюджету з розрахунку 1 набір на 1 офтальмологічний кабінет.

Національна академія медичних наук України.
©”Ваше Здоров’я” №9 за 2012 р.

Всеукраїнський симпозіум по корекції порушень зорових функцій

16 листопада  2011 року в рамках виставки МІО запрошуємо Вас відвідати
Всеукраїнський симпозіум по корекції порушень зорових функцій. >>>

Громадське обговорення проекту Концепції...

Концепція державної цільової науково-технічної програми створення Національної електронної бібліотеки України «Бібліотека – XXI» >>>

Перший накопичувач інформації...

    У 1985 році завершена розробка першого вітчизняного накопичувача інформації на оптичних дисках ЄС 5150 із змінним оптичним диском ємністю 2500 Мбайт... >>>

Телегазета...

    У 1991 році вперше в світі розроблені концепція, технологія та зразки обладнання системи масового розповсюдження комп`ютерної інформації по каналах широкомовного телебачення і відбулася презентація електронної комп`ютерної газети "Все-Всім"... >>>

МНС система...

    Інформаційно-аналітична система потенційно-небезпечних об'єктів поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
Система інформаційно-аналітичного забезпечення Рахункової палати України.
Системи спеціального призначення, які розроблені за контрактами з іншими країнами... >>>

Лінзи Френеля...

     Новой разработкой института является создание оригинальной технологии и прецизионного оборудования для производства элементов с микропризменным рельефом для диагностики и лечения косоглазия у детей. Создан замкнутый технологическия цикл изготовления деагностических микропризменных элементов на гибких и жестких оптичеких плаcтических материалах... >>>