IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Том 2.

Завдяки грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень було опрацьовано наступну частину колекції О. Роздольського. Як і в першому диску, відібрані фонограми репрезентують різні етнографічні регіони Галичини, де працював збирач: Лемківщину, Бойківщину, Покуття, Опілля, Поділля, Велике Підгір’я та Малополісся. На CD поміщені записи і з Буковини та Наддніпрянщини.

Представлена частина колекції більш-менш рівномірно презентує і всі основні періоди фонографічної біографії дослідника, а отже і його важніші збирацькі проекти.

Загальний час звучання диска   76:16.

Більше про це Ірина Довголюк >>


 Вибірка з фоноколекції О. Роздольского та прослуховування фрагментів >>