IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

“Моніторинг”

Назва: “Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі”.

Шифр “Моніторинг” (2010-2012 рр.).

Наукові керівники теми:

1. Петров Вячеслав Васильович, член-кореспондент НАН України, д.т.н., директор ІПРІ НАН України;

2. Кожешкурт Василь Іванович, лауреат державної премії України, к.т.н., с.н.с., завідуючий відділу ІПРІ НАН України.

Ключові слова: інформаційні системи моніторингу рухомих об’єктів, дослідження та розробка, алгоритми обробки інформації

Мета роботи: дослідження та розробка методів обробки інформації систем моніторингу рухомих повітряних, наземних та надводних об’єктів у реальному часі.

В роботі виконується дослідження основних функціональних підсистем системи моніторингу рухомих об’єктів, розробка математичних методів, алгоритмів збору і обробки інформації, технологій побудови та оцінка показників ефективності системи.

Очікувані результати:

– математичні методи  обробки інформації та дослідження  систем моніторингу повітряного, наземного та надводного простору у реальному часі;

– алгоритми обробки та об’єднання інформації  про об’єкти спостереження  від різних джерел інформації;

– основні технічні рішення зі створення систем моніторингу рухомих об’єктів, практичні рекомендації з технології побудови, архітектури таких систем та алгоритмів обробки інформації.