IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

НОРМА-2

«Дослідження особливостей створення адаптивних хмарних інфраструктур у змінних умовах функціонування» 

Метою проекту є розвиток наукових засад створення адаптивних інфраструктур хмарних обчислень, здатних динамічно адаптуватися до постійно діючих змін умов функціонування, та розробка методів ефективної організації віртуальної інфраструктури хмарних обчислень.

Ідея проекту   полягає у застосуванні під час використання інфраструктурних рішень та  технологічних підходів, притаманних послугам інфраструктури хмарних обчислень, методів, технологій та засобів аналізу стану та адаптації конфігурації віртуального архітектурного прошарку до критичних змін шляхом регулювання операційних параметрів функціонування його компонентів, задіяних у глобально розподілених обчислювальних процесах «за вимогою».

У зв’язку із інноваційним характером загальної концепції, існуючим розмаїттям варіантів побудови хмарної інфраструктури, динамічним характером середовища виконання, мають бути виконані певні дослідження та закладені теоретичні основи аналізу функціонування віртуального прошарку, розроблені відповідний аналітичний апарат та моделі. Очікувані результати дослідження дозволять як визначатись із проектними рішенням під час організації подібних інфраструктур, так і оцінювати поточний стан інфраструктури та обирати механізми адаптації, якщо склалися критичні для виконання операційні умови.