IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

«ГІПЕР»

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІПЕРКОМПЛЕКСНИХ ЧИСЛОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ОБРОБКИ ДАНИХ» (ШИФР «ГІПЕР»)

 

Термін виконання – 01.01.2010 – 31.12.2012.

 

Науковий керівник теми  - Ланде Дмитро Володимирович, Засл. діяч науки і техніки України, д.т.н., проф., зав. відділом ІПРІ НАНУ.

 

Метою дослідження є підвищення ефективності математичного моделювання різних об‘єктів шляхом представлення даних нетрадиційними методами.

 

Очікувані результати. У рамках дослідження буде запропоновано концепцію і методологічні принципи представлення та обробки інформації  з використанням систем гіперкомплексних чисел, які орієнтовані на застосування  в математичному моделюванні та комп‘ютерних обчисленнях. Будуть отримані такі результати, що істотно розширюють представлення про системи гіперкомплексних чисел і можливості їх використання для побудови математичних моделей в різних галузях науки та техніки