IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІПРІ НАН УКРАЇНИ

Основні наукові напрями Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, затверджені постановою Президії НАН України від 06.10.2010275, а також постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 19.11.2015, протокол № 1 

  • Фізичні основи, принципи, методи та системи оптичної реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації.

  • Теоретичні основи і прикладні методи створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах, створення експертних систем підтримки прийняття рішень.

  • Розробка методів створення системи комп’ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань, систем масового розповсюдження комп’ютерної інформації.

  • Створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації, систем реєстрації інформації неруйнуючими та томографічними методами.