IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІПРІ НАН УКРАЇНИ

Основними напрямами наукової діяльності Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, затвердженими розпорядженням Президії НАН України від 31.01.2017 № 69, є :

ізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення систем підтримки прийняття рішень;

озробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

творення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

еоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.