IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
1996
342. Гончарук В.В. Сучасні проблеми хімії та технології води. /06.03.1996/ Тривалість запису – 27:16.

343. Антонович В.П. Стан та перспективи розвитку в Україні аналітичної хімії. /03.04.1996/ Тривалість запису – 15:56.

344. Петров В.В. Про новий підхід до вирішення проблеми перезапису етнографічних колекцій, що зберігаються на валиках Едісона. /03.04.1996/ Тривалість запису – 10:37.

345. Шемшученко Ю.С.Науково-методологічні засади проекту нової конституції України. /13.05.1996/ Тривалість запису – 25:39.

346. Півторак Г.П. Походження українського народу і української мови. /13.05.1996/ Тривалість запису – 21:03.

347. Долінський А.А. Проблеми розвитку геотермальної енергетики України і роль у цій справі НАН України. /13.05.1996/ Тривалість запису – 20:37.

348. Прістер Б.С. Проблеми використання рідкокристалічних властивостей біологічних структур в радіобіології та дозиметрії. /26.06.1996/ Тривалість запису – 14:43.

349. Толочко П.П. Про нові відкриття та знахідки Інституту археології НАН України. /09.10.1996/ Тривалість запису – 33:04.

350. Березовський В.Я. Сучасний стан та перспективи розвитку досліджень в галузі космічної фізіології та медицини в установах НАН України. /06.11.1996/ Тривалість запису – 19:33.

351. Савченко Ю.М. Про стан та перспективи розвитку досліджень розвинених кавітаційних течій. /06.11.1996/ Тривалість запису – 19:32.

352. Шинкарук В.І. Розвиток філософських досліджень в Інституті філософії НАН України: витоки і сучасність. /20.11.1996/ Тривалість запису – 29:11.

353. Ганіна К.П. Вплив на генофонд України екологічних факторів та спадкової схильності до злоякісних новоутворень. /20.11.1996/ Тривалість запису – 21:42.

354. Ніколаєв В.Г., Стрелко В.В. Стан, перспективи розробки та ринкового впровадження сучасних засобів та методів адсорбційної детоксикації організму. /18.12.1996/ Тривалість запису – 30:15.

355. Палагін О.В., Шевченко А.І. Про перспективи розробки та створення інтелектуальних систем нового покоління. /18.12.1996/ Тривалість запису – 47:47.

356. Скороход В.В. Про сучасний стан наукових досліджень та перспективи розвитку нових металогідридних технологій в Україні. /25.12.1996/ Тривалість запису – 28:19.


1997
357. Черевченко Т.М. Про стан та перспективи досліджень по збереженню біологічної різноманітності рослин. /29.01.1997/ Тривалість запису – 26:14.

358. Мацевитий Ю.М. Про сучасний стан та перспективи розвитку наукових досліджень в галузі енергомашинобудування в Україні. /12.02.1997/ Тривалість запису – 19:51.

359. Лялько В.І. Про діяльність Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України по вирішенню природоресурсних та природоохоронних проблем. /26.02.1997/ Тривалість запису – 24:34.

360. Кулик М.М. Про розвиток досліджень проблем загальної енергетики в НАН України. /26.02.1997/ Тривалість запису – 21:42.

361. Амосов М.М. Ідеологія для України. /12.03.1997/ Тривалість запису – 50:14.

362. Колодний А.М. Християнство в контексті історії і духовності українського народу. /26.03.1997/ Тривалість запису – 21:35.

363. Сибірний А.А. Наукові основи використання нетрадиційних дріжджів і грибів для потреб медицини і сільського господарства. /26.03.1997/ Тривалість запису – 27:34.

364. Марковський Л.М. Про стан, перспективи створення та впровадження малотоннажних хімічних продуктів тонкого, органічного синтезу в Інституті органічної хімії НАН України. /23.04.1997/ Тривалість запису – 28:18.

365. Кундієв Ю.І. Про стан та перспективи досліджень з проблем професійних захворювань. /14.05.1997/ Тривалість запису – 37:24.

366. Гожик П.Ф. Про стан і перспективи досліджень України в Антарктиці. /04.06.1997/ Тривалість запису – 27:14.

367. Павлюк С.П.Про стан і перспективи розвитку етнографічної науки в Україні. /02.07.1997/ Тривалість запису – 22:40.

368. Вілєсов Г.І. Про розвиток робіт в галузі біологічної азотфіксації. /05.09.1997/ Тривалість запису – 17:31.

369. Долінський А.А. Створення та впровадження енергоресурсозберігаючих технологій та обладнання на основі принципу дискретно-імпульсного введення енергії. /26.09.1997/ Тривалість запису – 25:36.

370. Гулий М.Ф. Про стан досліджень порушень метаболізму та їх корекція при хронічному алкоголізмі та наркоманії в Україні. /26.09.1997/ Тривалість запису – 38:11.

371. Ісаєвич Я.Д., Широков В.А. Про інформатизацію соціогуманітарних досліджень. /10.10.1997/ Тривалість запису – 32:53.

372. Погорілий А.М. Властивості та застосування тонких магнітних плівок. /09.12.1997/ Тривалість запису – 24:48.


1998
373. Максименко В.Б. Стан та перспективи медичного матеріалознавства. /28.01.1998/ Тривалість запису – 17:46.

374. Костюк П.Г., Кухар В.П. Про наукові основи сталого розвитку України. /14.04.1998/ Тривалість запису – 49:15.

375. Горбань І.С. Молекулярна і квантова рідини в електроннодірковій системі кристалів. /27.04.1998/ Тривалість запису – 33:05.

376. Шульман Г.Є. Фізіолого-біохімічна індикація і моніторинг стану гідробіонтів Чорного моря. /13.05.1998/ Тривалість запису – 34:09.

377. Камалов Г.Л. Стан і перспективи робіт по використанню відходів металургійних, гальванічних та інших виробництв для приготування каталізаторів процесів переробки, дизельних палив, мазутів та гудронів. /10.06.1998/ Тривалість запису – 18:54.

378. Цимбал В.М. Про радіолокаційні методи та засоби дистанційного зондування природного середовища Землі. /09.09.1998/ Тривалість запису – 12:50.

379. Стойка Р.С. Цитокіни: нові можливості у регуляції біологічних процесів. /14.10.1998/ Тривалість запису – 30:08.

380. Мацука Г.Х. Про створення нового покоління імуносупресорів. /28.10.1998/ Тривалість запису – 21:30.

381. Созінов О.О. Про участь вчених НАН України в розробці наукових засад концепції сталого розвитку агропромислового комплексу України. /11.11.1998/ Тривалість запису – 31:20.

382. Абраімов В.В. Про розвиток робіт в галузі наземної імітації факторів космічного простору. /30.12.1998/ Тривалість запису – 19:48.


1999
383. Мороженко О.В. Проблема оптики атмосфери. /12.05.1999/ Тривалість запису – 11:43.

384. Лялько В.І. Підвищення ефективності нафтогазопошукових робіт на основі застосування нових супутникових технологій. /09.06.1999/ Тривалість запису – 18:13.

385. Рульов М.М. Стан та перспективи досліджень в галузі сепарації багатофазних високодисперсних систем в сильно неоднорідних гідродинамічних полях. /23.06.1999/ Тривалість запису – 22:56.

386. Гриньов Б.В. Про стан наукових досліджень та виробництва сцинтиляційних матеріалів в Україні. /10.09.1999/ Тривалість запису – 30:30.

387. Кочубей С.М. Фотосинтез, фундаментальні основи та перспективи використання. /10.09.1999/ Тривалість запису – 22:09.

388. Чехун В.Ф. Протиракові вакцини: сьогодення та майбутнє. /22.09.1999/ Тривалість запису – 21:29.

389. Пентюк О.О. Наукові засади розробки лікарських препаратів еферентної терапії. /08.10.1999/ Тривалість запису – 21:21.

390. Кундієв Ю.І. Про забезпечення реалізації принципів біоетики в Україні. /20.10.1999/ Тривалість запису – 23:18.


2000
391. Мамутов В.К. Про проблеми детінізації та декриміналізації економіки України і шляхи їх розв'язання. /05.01.2000/ Тривалість запису – 36:44.

392. Андронаті С.А. Стан і перспективи робіт зі створення низькомолекулярних синтетичних індукторів інтерферону та антивірусних засобів. /23.02.2000/ Тривалість запису – 27:06.

393. Шемшученко Ю.С. Теоретичні проблеми наукових досліджень в галузі космічного права. /15.03.2000/ Тривалість запису – 25:49.

394. Грищенко В.І. Досягнення кріобіології і її значення для розвитку клітинної та тканинної трансплантаціїї. /13.09.2000/ Тривалість запису – 20:52.

395. Гродзинський Д.М. Біота в мегаполісі. /22.11.2000/ Тривалість запису – 27:16.

396. Коноваленко О.О. Про стан та песпективи розвитку досліджень декаметрової радіоастрономії. /29.12.2000/ Тривалість запису – 21:58.


2001
397. Шпак П.Ф. Про наукові проблеми розвитку пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ в акваторіях Чорного і Азовського морів. /17.01.2001/ Тривалість запису – 18:12.

398. Корнелюк О.І. Білкова інженерія: проблеми і перспективи. /17.01.2001/ Тривалість запису – 20:11.

399. Гринік Е.У. Про дослідження стану корпусів ядерних реакторів і прогноз ресурсу їх безпечної експлуатації. /02.02.2001/ Тривалість запису – 13:23.

400. Широков В.А. Гуманітарна традиція, технологічний статус мови і розвиток національної словникової бази. /16.02.2001/ Тривалість запису – 27:56.

401. Власенко Н.С., Лібанова Е.М. Про методологічні засади вимірювання людського розвитку для регіонів України. /14.03.2001/ Тривалість запису – 23:56.

402. Сизов Ф.Ф. Сучасна інфрачервона фото-електроніка та її перспективи. /14.03.2001/ Тривалість запису – 20:51.

403. Толочко П.П. Методологічні аспекти давньої історії України. /28.03.2001/ Тривалість запису – 18:53.

404. Сергієнко І.В. Про стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні. /13.04.2001/ Тривалість запису – 40:01.

405. Шкарапута Л.М Про розробку та впровадження сучасного вітчизняного хімічного засобу підвищення врожайності сільськогосподарських культур. /13.04.2001/ Тривалість запису – 19:38.

406. Скрипник Г.А. Українська етнологічна наука: проблеми і перспективи розвитку. /30.05.2001/ Тривалість запису – 20:29.

407. Єременко В.В., Рудавський Е.Я. Про стан та перспективи досліджень з фізики наднизьких температур. /13.06.2001/ Тривалість запису – 35:55.

408. Глухов О.З. Рослини в антропогенно трансформованому довкіллі. /27.06.2001/ Тривалість запису – 16:40.

409. Яцків Я.С. Про стан та перспективи розвитку космічних досліджень в НАН України. /11.07.2001/ Тривалість запису – 35:42.

410. Курас І.Ф. Про розвиток соціологічної науки в Україні. /11.07.2001/ Тривалість запису – 10:38.