IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
1991
252. Шидловський А.К. Про перспективи використання парогазових та газотурбінних установок в енергетиці УРСР. /16.01.1991/ Тривалість запису – 13:17.

253. Петров В.В. Про створення республіканської телевізійно-комп'ютерної системи масового розповсюдження інформації. /01.03.1991/ Тривалість запису – 27:19.

254. Ісаєвич Я.Д. Стан і перспективи досліджень давньої української культури. /01.03.1991/ Тривалість запису – 25:47.

255.Литвиненко Л.М. Про систему «Уран» та перспективи її використання для розвитку наукових досліджень. /20.03.1991/ Тривалість запису – 22:17.

256. Суходуб Л.Ф. Міжмолекулярні взаємодії біомолекул у вакуумі. /20.03.1991/ Тривалість запису – 15:52.

257.Бар’яхтар В.Г. Про стан і перспективи роботи АН УРСР з проблем, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою. /22.04.1991/ Тривалість запису – 31:49.

258. Овчаренко Ф.Д. Про стан і перспективи наукових досліджень проблем взаємодії мікроорганізмів з благородними металами. /08.05.1991/ Тривалість запису – 38:53.

259. Лукінов І.І. Про стан та перспективи розвитку гуманітарних наук АН УРСР. /23.05.1991/ Тривалість запису – 33:11.

260. Таран В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку досліджень іоносфери на Україні. /05.06.1991/ Тривалість запису – 20:07.

261. Толочко П.П. Створення стародавньої історії України - новий етап розвитку археологічної науки. /05.06.1991/ Тривалість запису – 21:20.

262. Єрошенко В.А. Про можливості перетворення енергій з використанням поверхневих явищ. /19.06.1991/ Тривалість запису – 32:43.

263.Руденко Л.Г. Про розвиток географічних досліджень в АН УРСР. /19.06.1991/ Тривалість запису – 24:42

264. Сторіжко В.Ю. Сучасні методи мікроаналізу та модифікація матеріалів з використанням іонних пучків. /26.06.1991/ Тривалість запису – 16:27.

265.Огенко В.М. Хімічна фізика поверхні. /10.07.1991/ Тривалість запису – 24:36.

266. Привалко В.П. Полімерні мембрани для розділення газів. /25.09.1991/ Тривалість запису – 17:49.

267. Шнюков Є.Ф. Про розвиток морської геології на Україні. /28.11.1991/ Тривалість запису – 26:01.

268. Наумовець А.Г. Фізичні явища в малих частинках і на поверхні твердих тіл. /28.11.1991/ Тривалість запису – 23:48.

269. Грінченко В.Т., Березовський В.А. Діагностика захворювань легенів та серця на основі аналізу акустичних шумів аеродинамічної природи. /11.12.1991/ Тривалість запису – 25:49.

270. Костюк О.Г. Про розвиток народознавчих досліджень. /25.12.1991/ Тривалість запису – 18:31.


1992
271. Кундієв Ю.І. Про стан, пріоритетні напрями та перспективи розвитку медичної науки на Україні. /09.01.1992/ Тривалість запису – 33:24.

272. Гулий М.Ф., Синицький В.М. Порушення обміну речовин, що виникають внаслідок алкоголізму, та їх корекція. /09.01.1992/ Тривалість запису – 35:27.

273. Горлов Ю.І. Стереохімія перехідних станів та механізми хімічних реакцій на поверхні кремнезему. /22.01.1992/ Тривалість запису – 17:54.

274. Курас І.Ф. Про стан і перспективи досліджень історії й сучасного розвитку політичних партій України. /05.02.1992/ Тривалість запису – 21:17.

275. Бєлєвцев Р.Я. Континентальна літосфера за даними надглибокого буріння. /05.02.1992/ Тривалість запису – 20:16.

276. Пентюк О.О. Медико-біологічні аспекти застосування дисперсних твердих тіл. /19.02.1992/ Тривалість запису – 17:10.

277. Шпак П.Ф. Традиційні і нетрадиційні ресурси вуглеводів та створення нової структури нафтогазової промисловості України. /03.04.1992/ Тривалість запису – 21:15.

278.Заславський Б.Л., Козоріз В.В. Високошвидкісний екологічно чистий транспорт. /22.04.1992/ Тривалість запису – 32:47.

279. Шилов В.В. Можливості золь-гель технології у створенні нових матеріалів на основі неорганічних високомолекулярних сполук. /22.04.1992/ Тривалість запису – 14:58.

280. Сальков Є.А. Розвиток робіт з напівпровідникової інфрачервоної фотоелектроніки в Україні. /20.05.1992/ Тривалість запису – 25:35.

281. Веселовський Р.О. Дослідження у галузі створення та модифікації адгезивів на основі сітчастих полімерів. /20.05.1992/ Тривалість запису – 21:10.

282.Боровський В.Р. Про сучасні проблеми та перспективи розвитку переробки та раціонального використання сільськогосподарської сировини в Україні. /21.09.1992/ Тривалість запису – 31:58.

283. Козін Л.Х. Наукові основи та технології одержання надчистих металів. /07.10.1992/ Тривалість запису – 19:05.

284.Куліш Є.О. Мінерально-сировинна база України як складова економічної незалежності держави. /07.10.1992/ Тривалість запису – 20:45.

285. Резнік Б.Я., Пиріг Л.А. Уроджені та спадкові захворювання, проблеми захисту генофонду України. /21.10.1992/ Тривалість запису – 33:50.

286.Хорошун Л.П. Наукові основи прогнозування композитних матеріалів. /21.10.1992/ Тривалість запису – 15:05.

287. Ткаченко О.Б. Мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу. /11.11.1992/ Тривалість запису – 30:42.

288.Соботович Е.В. Розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі після Чорнобильської катастрофи. /09.12.1992/ Тривалість запису – 24:40.

289. Вовк І.Ф. Концепція остаточного захоронення радіоактивних відходів у геологічній формації. /30.12.1992/ Тривалість запису – 22:28.

290. Костюк П.Г. Перспективи розвитку молекулярної фізіології в Україні. /30.12.1992/ Тривалість запису – 27:48.


1993
291. Ісаєвич Я.Д. Про розвиток археологічних досліджень на території м. Львова. /20.01.1993/ Тривалість запису – 23:11.

292. Мацука Г.Х., Кавсан В.М. Геном людини : проблеми та перспективи досліджень. /03.02.1993/ Тривалість запису – 36:08.

293. Онищенко О.С. Про наукове освоєння і введення в культурний обіг колекцій єврейської літератури в АН України. /18.02.1993/ Тривалість запису – 15:09.

294. Михалєвич В.С. Інформатизація і проблема соціально-економічного розвитку України. /03.03.1993/ Тривалість запису – 35:49.

295. Білоус А.Г. Наукові основи розробки та виробництва радіокераміки з використанням гетерозаміщених оксидів. /14.05.1993/ Тривалість запису – 19:31.

296. Бугай О.А. Експериментальна ретроспективна дозиметрія у зоні Чорнобильської АЕС. /28.05.1993/ Тривалість запису – 16:33.

297. Лукінов І.І. Про антиінфляційну політику виходу України з економічної кризи. /28.05.1993/ Тривалість запису – 27:56.

298.Шнюков Є.Ф. Про наукові підсумки геологічної експедиції у північно-західній частині Чорного моря. /09.06.1993/ Тривалість запису – 20:19.

299. Яковлєв В.М. Про стан та перспективи розвитку досліджень в Антарктиді. /09.06.1993/ Тривалість запису – 6:21.

300. Сторіжко В.Ю. Про стан та перспективи розвитку в Україні електрофізичного приладобудування. /25.06.1993/ Тривалість запису – 18:29.

301. Шидловський А.К. Про розробку нових технологій видобутку та використання твердого палива в енергетиці України. /07.07.1993/ Тривалість запису – 15:12.

302. Смолій В.А. Українська державність: витоки, традиції, шляхи історичного розвитку. /14.07.1993/ Тривалість запису – 25:19.

303. Ушкалов В.Ф. Концепція розвитку високошвидкісного залізничного транспорту. /29.09.1993/ Тривалість запису – 26:30.

304. Францевич Л.І. Вторинні екологічні явища у 30-кілометровій зоні ЧАЕС. /06.10.1993/ Тривалість запису – 26:08.

305. Волков С.В. Про стан та організацію робіт по отриманню дорогоцінних та кольорових металів з вторинної сировини. /06.10.1993/ Тривалість запису – 16:34.

306. Резніков О.Г. Рецепторно-метаболичні механізми патогенної дії чоловічих статевих гормонів і методи їх корекції. /20.10.1993/ Тривалість запису – 23:38.

307. Петров В.В. Про перспективи розповсюдження результатів науково-технічних досліджень АН України з використанням можливостей електронної комп'ютерної газети «Все-Всім». /15.11.1993/ Тривалість запису – 18:12.

308. Тетерін Г.О. Про стан і перспективи робіт по створенню нових плівкоутворюючих матеріалів для оптоелектронної техніки. /15.11.1993/ Тривалість запису – 11:34.

309. Лось І.П. Природна еманація радону на території України: екологічні аспекти. /10.12.1993/ Тривалість запису – 21:58.


1994
310. Пирожков С.І. Стратегія розвитку України, виклики часу та вибір. /12.01.1994/ Тривалість запису – 30:47.

311. Шинкарук В.І. Філософія культури: основні напрями досліджень. /12.01.1994/ Тривалість запису – 21:04.

312. Сагач В.Ф.Нові аспекти регуляції судинного тонусу в нормі і патології. /20.01.1994/ Тривалість запису – 21:17.

313. Шпак П.Ф. Про перспективи розвитку досліджень газогідратів Чорного моря. /16.02.1994/ Тривалість запису – 19:19.

314. Ямпольський Ю.М. Про систему дистанційного зондування магнітосфери, міжпланетарної плазми та планет Сонячної системи. /02.03.1994/ Тривалість запису – 17:16.

315. Черевченко Т.М. Стан та перспективи розвитку досліджень у галузі медичної ботаніки. /16.03.1994/ Тривалість запису – 24:46.

316. Скляр В.Т. Стан та перспективи розвитку високошвидкісного трубопровідного транспорту. /16.03.1994/ Тривалість запису – 15:35.

317. Толочко П.П., Маркусь В.В. Проблеми вивчення української діаспори. /16.03.1994/ Тривалість запису – 28:49.

318. Никифорович Є.І. Гідродинаміка стратифікованих середовищ. Застосування в енергетиці. /13.04.1994/ Тривалість запису – 20:54.

319. Кунах В.А. Клітинна біотехнологія лікарських рослин та біопрепаратів. /13.04.1994/ Тривалість запису – 24:23.

320. Калмиков А.І. Радіофізичні дослідження критичних ситуацій та природних катастроф. /28.04.1994/ Тривалість запису – 22:49.

321. Попов А.Ф. Про розвиток вуглехімії та використання вугільної сировини для отримання цінних продуктів. /13.05.1994/ Тривалість запису – 20:30.

322. Таран В.І. Про дослідження іоносфери в природному та штучно збуреному стані методом некогерентного розсіювання. /16.06.1994/ Тривалість запису – 20:39.

323. Похмурський В.І. Про розвиток досліджень у галузі протикорозійного захисту металофонду України. /29.06.1994/ Тривалість запису – 22:38.

324. Скрипник І.В. Про стан та розвиток досліджень у галузі обчислювальної математики в Україні. /21.09.1994/ Тривалість запису – 21:09.

325. Кордюм Е.Л. Про стан та розвиток космічної біології в Україні. /05.10.1994/ Тривалість запису – 26:19.

326. Присяжний В.Д. Про стан та перспективи розвитку робіт у галузі створення нових хімічних джерел струму. /16.11.1994/ Тривалість запису – 28:33.

327. Виноградов В.В. Про фундаментальні дослідження по вирішенню науково-технічних проблем розробки вугільних родовищ України. /30.11.1994/ Тривалість запису – 20:14.

328. Мироненко О.М. Про стан історико-правових досліджень в Україні. /30.11.1994/ Тривалість запису – 23:57.


1995
329. Георгієвський В.П. Про стан теоретичних і експериментальних досліджень по створенню оптимальних форм ненаркотичних анальгетиків. /18.01.1995/ Тривалість запису – 21:20.

330. Козін Л.Х. Стан та перспективи вирішення проблем вилучення та застосування рідкісних та розсіяних елементів. /15.02.1995/ Тривалість запису – 23:11.

331. Пилипенко В.В. Про наукове забезпечення створення нових нетрадиційних транспортних засобів (магнітолевітуючий транспорт). /15.02.1995/ Тривалість запису – 7:22.

332. Буркинський Б.В. Про наукові основи сталого розвитку регіону. /15.02.1995/ Тривалість запису – 21:38.

333. Тараненко О.О. Про стан і проблеми сучасної української термінології. /15.02.1995/ Тривалість запису – 19:06.

334. Геєць В.М. Про розвиток в НАН України наукових досліджень з проблем економічних реформ. /27.03.1995/ Тривалість запису – 13:34.

335. Писаренко В.Г. Фундаментальні дослідження нелінійних швидкоплинних процесів у фізиці та механіці. /27.03.1995/ Тривалість запису – 22:37.

336. Корчевий Ю.П. Високоефективні екологічно чисті технології використання вугілля в теплоенергетиці. /10.05.1995/ Тривалість запису – 33:06.

337. Вілєсов Г.І. Про стан та перспективи використання амонійно-карбонатних сполук у сільському господарстві. /27.09.1995/ Тривалість запису – 14:10.

338. Власенко В.М. Фізично-хімічні основи створення нетрадиційних каталізаторів для ресурсо та енергозаощаджуючих технологій. /18.10.1995/ Тривалість запису – 25:29.

339. Покровський В.В. Наукові основи теплової опресовки корпусів атомних реакторів. /01.11.1995/ Тривалість запису – 19:32.

340. Колодний А.М. Релігія у контексті національних і духовних процесів демократичної України. /22.11.1995/ Тривалість запису – 28:11.

341. Жулинський М.Г. Духовна ситуація в Україні і формування нових ціннісних орієнтацій. /06.12.1995/ Тривалість запису – 17:20.