IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
1986
183. Махорін К.Є. Технології переробки вуглецевих матеріалів у киплячому шарі. /22.01.1986/ Тривалість запису – 21:45.

184. Кремньов О.О. Про результати та перспективи створення високоефективних теплообмінних енергозберігаючих технологій. /19.02.1986/ Тривалість запису – 30:31.

185.Скок В.І. Нові підходи у фізіології і фармакології холінорецепторів. /12.03.1986/ Тривалість запису – 27:18.

186. Яцків Я.С. Про космічний проект Венера комета Галлея. /12.03.1986/ Тривалість запису – 17:53.

187. Пилипенко В.В. Про науково–технічні проблеми охорони і раціонального використання водних ресурсів Придніпровського регіону та шляхи їх вирішення. /11.06.1986/ Тривалість запису – 18:06.

188. Палагін О.В. Стан і перспективи розробки та застосування масових засобів мікропроцесорної техніки. /2.07.1986/ Тривалість запису – 22:14.

189. Артеменко І.І. Про наукові наслідки дослідження змійових валів Інститутом археології УРСР. /2.07.1986/ Тривалість запису – 31:49.

190. Лебедєв Є.В. Полімер-полімерні композиції, новий клас полімерних конструкційних матеріалів. /10.09.1986/ Тривалість запису – 15:52.

191.Панасюк В.В. Про розвиток в АН УРСР робіт по створенню і широкомасштабному впровадженню породоруйнівного шарошечного інструменту. /10.09.1986/ Тривалість запису – 24:31.

192. Дибан Є.П. Основи теорії робочого процесу систем теплового захисту елементів високотемпературних двигунів. /25.09.1986/ Тривалість запису – 22:18.

193. Скурихін В.І. Про результати роботи в установах АН УРСР в галузі створення роботів і робототехнічних систем. /25.09.1986/ Тривалість запису – 22:32.

194.Шнюков Є.Ф. Про розвиток науково-дослідних робіт з проблеми забезпечення Криму водою і заходах по попередженню ліквідації наслідків підтоплення земель. /1.10.1986/ Тривалість запису – 25:46.

195.Овчаренко Ф.Д. Про стан та перспективи розвитку робіт по створенню нових технологій на основі результатів фундаментальних досліджень ліофільності природних колоїдів. /22.10.1986/ Тривалість запису – 39:04.

196. Власенко В.М. Про стан і перспективи розвитку досліджень в галузі каталізу в установах АН УРСР. /20.11.1986/ Тривалість запису – 23:54.


1987
197. Клименко Н.А. Про стан і перспективи розвитку наукових досліджень у галузі фізико хімічних методів очистки природних і стічних вод та створення систем замкнутого водопостачання. /16.01.1987/ Тривалість запису – 22:25.

198.Волков Д.В. Теорія суперсиметрії та сучасні уявлення про структуру простору і часу. /18.03.1987/ Тривалість запису – 26:39.

199. Фомін П.І. Сучасні уявлення про походження будови Всесвіту. /18.03.1987/ Тривалість запису – 25:43.

200. Мацука Г.Х. Про дослідження питань розробки наукових основ генної терапії захворювань людини. /08.04.1987/ Тривалість запису – 19:13.

201. Шевцов І.А. Про наукові основи створення нових сортів і гібридів кормових буряків та індустріальних технологій їх вирощування. /23.04.1987/ Тривалість запису – 19:29.

202. Підстригач Я.С. Математичне моделювання і комплексна інтерпретація даних дистанційного зондування Землі. /29.05.1987/ Тривалість запису – 31:23.

203. Акуленко В.В. Інтернаціональні елементи європейських мов і оптимізація процесів обміну науково-технічною інформацією. /18.06.1987/ Тривалість запису – 31:59.

204. Городиський О.В. Нові закономірності електрохімічної кінетики та їх використання при вирішенні задач технології електрохімічних процесів. /24.09.1987/ Тривалість запису – 16:52.

205. Зеленський В.Ф. Дослідження радіаційних явищ в матеріалах реакторобудування за допомогою прискорювачів заряджених часток. /29.10.1987/ Тривалість запису – 26:13.

206. Гулий М.Ф. Про метаболічні основи хронічного алкоголізму та деякі нові підходи до його терапії. /11.11.1987/ Тривалість запису – 27:20.

207. Романенко В.Д. Про заходи по охороні відтворенню і раціональному використанню водних ресурсів малих річок УРСР. /26.11.1987/ Тривалість запису – 30:30.

208. Новиков М.В. Алмазна технологія в електроніці. /26.11.1987/ Тривалість запису – 16:40.


1988
209. Созінов О.О. Про спільні дослідження установ АН УРСР і ПВ ВАСГНІЛ по вирішенню проблем агропромислового комплексу. /20.01.1988/ Тривалість запису – 21:17.

210. Грицик В.В. Стан і перспективи надпродуктивних систем обробки інформації на базі системних середовищ. /20.01.1988/ Тривалість запису – 18:23.

211. Мельничук Д.О.Наукові основи та перспективи застосування у тваринництві, ветеринарії та медицині методу ультрафіолетового опромінення крові. /24.02.1988/ Тривалість запису – 16:48.

212.Кутас Р.І. Про розвиток в УРСР сейсмологічних досліджень. /24.02.1988/ Тривалість запису – 18:57.

213.Щербак М.П. Геологічний час та прогнозування корисних копалин. /23.03.1988/ Тривалість запису – 18:33.

214. Скок В.І. Про розвиток в АН УРСР досліджень в галузі імунології. /20.04.1988/ Тривалість запису – 28:06.

215. Гершензон С.М. Стан і перспективи розвитку генетичних досліджень в АН УРСР. /18.05.1988/ Тривалість запису – 24:05.

216. Пахомов Ю.М. Про підвищення ролі соціології у вирішенні соціальних питань в УРСР. /20.07.1988/ Тривалість запису – 15:31.

217. Стріха В.І., Єльська Г.В.Біосенсори: фізичні і біологічні проблеми. /14.09.1988/ Тривалість запису – 26:04.

218. Шпак П.Ф. Про стан та перспективи розвитку в УРСР науково-дослідно і дослідно-конструкторських робіт у галузі підвищення нафтовіддачі пластів. /14.09.1988/ Тривалість запису – 17:10.

219. Заболотний Л.В. Розробка і впровадження композиційних антифрикційних матеріалів для бурової техніки нафтодобувної, вугільної і гірничорудної промисловості. /28.09.1988/ Тривалість запису – 21:44.

220. Петров В.В. Оптичний запис інформації та його внесок у розвиток обчислювальної техніки та інформатики. /10.11.1988/ Тривалість запису – 20:26.

221. Присяжний В.Д.Про пріоритетні напрями досліджень у галузі іонних розплавів. /16.11.1988/ Тривалість запису – 27:58.

222. Курас І. Ф. Про актуальні маловивчені питання історії заснування та перших років діяльності АН УРСР. /22.12.1988/ Тривалість запису – 8:16.


1989
223.Михалєвич В.С. Про концепцію інформатизації радянського суспільства. /09.02.1989/ Тривалість запису – 38:25.

224. Голодець Г.І.Про сучасний стан та перспективи розвитку в АН УРСР робіт у галузі каталізу. /22.02.1989/ Тривалість запису – 15:26.

225. Зеленський В.Ф. Про реакції ядерного синтезу при низьких температурах. /17.04.1989/ Тривалість запису – 12:36.

226.Стрелко В.В.Про стан та перспективи розвитку наукових досліджень неорганічних іонообмінників і сорбентів. /17.04.1989/ Тривалість запису – 22:10.

227. Пилипенко В.В. Про використання у народному господарстві результатів фундаментальних досліджень кавітаційних явищ. /17.04.1989/ Тривалість запису – 23:42.

228.Курас І.Ф. Про стан історичних досліджень в АН УРСР і підвищення їх ефективності. /03.05.1989/ Тривалість запису – 23:14.

229. Стахов О.П. Коди і комп'ютери Фібоначчі, новий підхід до створення вимірювально обчислювальних та керуючих систем нових поколінь. /14.06.1989/ Тривалість запису – 21:10.

230. Вервес Г.Д. Про розробку концепції розвитку духовної культури українського народу. /05.07.1989/ Тривалість запису – 29:26.

231.Стеблій Ф.І. Про археологічно-архітектурні дослідження давнього Галича, столиці Галицько–Волинського князівства. /20.07.1989/ Тривалість запису – 24:33.

232. Палагін О.В. Перспективи створення і використання інтелектуальних обчислювальних систем з активним комутаційним середовищем. /06.09.1989/ Тривалість запису – 22:30.

233.Гончарук В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку мембранної технології водоочищення. /27.09.1989/ Тривалість запису – 23:51.

234.Німець О.Ф. Про розвиток в республіці фундаментальних досліджень з ядерної фізики. /22.11.1989/ Тривалість запису – 23:47.

235. Андронаті С.А. Про результати та перспективи розвитку досліджень макроциклічних комплексонів та їх аналогів. /06.12.1989/ Тривалість запису – 24:30.


1990
236. Тарасевич Ю.І. Колоідно-хімічні основи застосування природних та напівсинтетичних сорбентів в процесах очистки води. /10.01.1990/ Тривалість запису – 24:58.

237.Руденко Л.Г.Про деякі актуальні питання еколого географічної ситуації на Україні. /24.01.1990/ Тривалість запису – 20:01.

238. Старостенко В.І.Проблеми прогнозу землетрусів на Україні та шляхи їх вирішення. /26.03.1990/ Тривалість запису – 24:50.

239. Возіанов О.Ф., Білоброд В.М. Фізико-хімічні основи лікування порушень біомінералізації та водно-сольового обміну у людини. /23.05.1990/ Тривалість запису – 42:45.

240.Русанівський В.М. Про концепцію розвитку духовної культури українського народу. /27.06.1990/ Тривалість запису – 32:03.

241. Грищенко В.І. Про еколого-біологічне обґрунтування створення низькотемпературного банку генофонду УРСР. /07.09.1990/ Тривалість запису – 26:51.

242. Пхакадзе Г.О. Біосумісні полімери. /19.09.1990/ Тривалість запису – 19:36.

243. Скок В.І. Про рівень фундаментальних досліджень в установах АН УРСР біологічного профілю. /03.10.1990/ Тривалість запису – 27:19.

244. Анатичук Л.І. Про сучасний стан та перспективи розвитку термоелектрики. /17.10.1990/ Тривалість запису – 42:49.

245. Кордюм В.А. Генна терапія, проблеми і перспективи. /30.10.1990/ Тривалість запису – 19:22.

246.Бєлєвцев Я.М., Коваль В.Б. Про розвиток досліджень з металогенії золота та рідкісних елементів. /21.11.1990/ Тривалість запису – 13:48.

247. Керча Ю.Ю. Проблеми створення і використання уретановмісних композитів. /21.11.1990/ Тривалість запису – 21:21.

248.Яцків Я.С. Про стан та перспективи розвитку аерокосмічних досліджень. /21.11.1990/ Тривалість запису – 23:14.

249.Курик М.В., Бутилін Ю.П. Про стан дослідження природи біологічного поля людини. /05.12.1990/ Тривалість запису – 35:07.

250. Лаптій В.К., Усиков О.Я. Про природу «італійського» тембру звучання смичкових музичних інструментів. /05.12.1990/ Тривалість запису – 45:05.

251.Панасюк В.В.Водневе матеріалознавство, перспектива розвитку. /05.12.1990/ Тривалість запису – 26:09.