IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
1981
125. Шаповал В.І. Сучасні проблеми високотемпературної електрохімії./7.01.1981/ Тривалість запису – 22:03.

126. Овчаренко Ф.Д. Про стан та перспективи розвитку наукових досліджень в галузі фізичної хімії дисперсних мінералів та їх застосування у народному господарстві. /21.01.1981/ Тривалість запису – 30:47.

127. Ліпатов Ю.С. Про стан і перспективи розвитку теорії модифікації полімерів малими домішками іншої хімічної природи./4.02.1981/ Тривалість запису – 25:17.

128. Шалімов О.О. Хірургічне лікування гострих та хронічних панкреатитів. /18.02.1981/ Тривалість запису – 27:19.

129. Делімарский Ю.К. Про стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі фізичної хімії іонних розплавів. /9.04.1981/ Тривалість запису – 24:23.

130. Гродзинський Д.М. Про стан досліджень по використанню ядерно-фізичних методів для селекції зернових культур та підвищення вмісту якості білка./29.04.1981/ Тривалість запису – 27:16.

131. Давидов О.С. Про роль солітонів в біоенергетиці. /6.05.1981/ Тривалість запису – 41:43.

132. Ішлінський О.Ю. Динаміка твердого тіла , що обертається на струні. /20.05.1981/ Тривалість запису – 46:24.

133. Співаковський В.Б. Проблеми електрогідролізу в гідрометалургії кольорових металів./4.06.1981/ Тривалість запису – 20:00.

134. Гродзинський А.М. Про стан та перспективи розвитку в АН УРСР досліджень хімічної взаємодії рослин. /8.07.1981/ Тривалість запису – 26:00.

135. Канер Е.А. Фундаментальні та прикладні дослідження високочастотних властивостей твердих тіл. /30.09.1981/ Тривалість запису – 29:32.

136. Русанівський В.М. Лінгвістичне забезпечення автоматичного опрацювання інформації. /23.11.1981/ Тривалість запису – 21:38.

137. Гулий М.Ф. Про підсумки виконання програми робіт по вивченню фізіологічної ролі вуглекислоти та амонійного азоту в регуляції обміну речовин у гетеротропних організмів./23.11.1981/ Тривалість запису – 23:59.

138. Гвоздяк П.І. Біокаталітична очистка води. /7.12.1981/ Тривалість запису – 21:08.

139. Скляр В.Т. Про стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі синтезу та фізико-хімії ПАР, розробки технології їх виробництва та застосування в нафтовій промисловості. /30.12.1981/ Тривалість запису – 26:48.


1982
140. Некрасов З.І. Про розробку технології виготовлення вюститних брикетів з вугілля – нової перспективної сировини для виробництва чавуну. /13.01.1982/ Тривалість запису – 20:59.

141.Кавсан В.М.> Зворотна транскрипція та рекомбінатні ДНК : досягнення, проблеми, перспективи./24.02.1982/ Тривалість запису – 20:04.

142.Чугайов В.П. Про археологічно-архітектурні дослідження наскельної фортеці Тустань часів Давньої Русі. /17.03.1982/ Тривалість запису – 20:04.

143. Ситник К.М. Про наукові основи створення мережі біосферних заповідників в УРСР. /17.03.1982/ Тривалість запису – 16:39.

144.Паламарчук М.М. Регіональні агропромислові комплекси і теоретичні основи формування та напрями наукових досліджень. /31.05.1982/ Тривалість запису – 30:07.

145. Комісаренко С.В. Синтез та використання моноклональних антитіл- нова біотехнологія. /7.07.1982/ Тривалість запису – 20:38.

146. Малєєв В.Я. Структурна стійкість біомакромолекул у водному середовищі. /27.09.1982/ Тривалість запису – 26:32.

147.Кремньов О.О.Про стан робіт та перспективи розвитку геотермальної енергетики в республіці. /27.09.1982/ Тривалість запису – 25:33.

148. Білий М.У. Власні характеристичні частоти людського організму. /4.11.1982/ Тривалість запису – 35:19.

149. Грищенко В.І. Проблема штучної інсемінації у людини. /17.11.1982/ Тривалість запису – 23:58.


1983
150. Шелест В.П Квантова хромодинаміка – сучасна теорія ядерних сил. /26.01.1983/ Тривалість запису – 30:38.

151. Морозова А.Л. Про розвиток наукових досліджень по марикультурі і організації на Чорному морі дослідних господарств по вирощуванню мідій і водоростей. /26.01.1983/ Тривалість запису – 23:32.

152.Купряшкін В.Т. Використання іонізуючого випромінювання для збереження харчових продуктів. /11.02.1983/ Тривалість запису – 23:00.

153.Вєркін Б.І. Азотні технології в інтересах продовольчої програми. /11.02.1983/ Тривалість запису – 46:12.

154. Мойбенко О.О. Механізми порушення серцево-судинної діяльності при імунних ураженнях серця. /8.04.1983/ Тривалість запису – 18:19.

155.Додонов О.Г.Принципи побудови і використання моделюючих систем підвищеної живучості. /30.05.1983/ Тривалість запису – 21:49.

156. Панасюк В.В. Інформаційно-вимірювальні системи для космічних досліджень. /21.09.1983/ Тривалість запису – 19:58.

157. Яцимирський К.Б. Перспективи розвитку робіт у галузі біокоординаційної хімії в АН УРСР. /26.10.1983/ Тривалість запису – 25:06.


1984
158.Моргун В.В.Теоретичні основи і методи мутаційної селекції рослин. /18.01.1984/ Тривалість запису – 26:38.

159. Божко О.Є. Проблеми вібраційної надійності та прогресивних вібраційних технологій. /15.02.1984/ Тривалість запису – 22:31.

160.Новіков Ю.Ф. Стан та перспективи виробництва білкових концентратів для використання у харчовій промисловості та тваринництві. /23.02.1984/ Тривалість запису – 34:18.

161. Мень А.В. Про радіоінтерферометричні дослідження космічного радіовипромінювання в декаметровому діапазоні радіохвиль. /10.05.1984/ Тривалість запису – 28:27.

162.Таранов С.Г. Методи та інформаційно вимірювальні системи контролю якості електроенергії. /6.06.1984/ Тривалість запису – 16:44.

163. Толоконніков Ю.О., Зайцев Ю.П. Про розробку біотехнологій марі культури та використання морських організмів в аграрно-промисловому комплексі. /13.06.1984/ Тривалість запису – 20:25.

164.Бар’яхтар В.Г. Нелінійні явища і проблеми запису інформації у магнітних кристалах. /20.06.1984/ Тривалість запису – 33:44.

165.Троїцький В.О., Свенсон О.М. Про розвиток в АН УРСР робіт в галузі неруйнівних методів контролю. /11.07.1984/ Тривалість запису – 36:14.

166. Копитов В.Ф. Економія палива в промисловості і природний газ. /11.07.1984/ Тривалість запису – 20:54.

167.Запольський А.К. Гідраційне легування цементів кристалізаційними компонентами (крентами). /12.09.1984/ Тривалість запису – 26:19.

168. Грищенко В.І. Про стан і перспективи підвищення ефективності використання холоду в біології і медицині. /12.09.1984/ Тривалість запису – 27:54.

169. Єфремов Е.І. Механіка руйнування вибухом та технології розробки твердих корисних копалин. /3.10.1984/ Тривалість запису – 24:21.

170. Артеменко І.І. Про нові знахідки і відкриття Інституту археології АН УРСР у 1981-1983 рр. /19.10.1984/ Тривалість запису – 44:07.

171.Пан В.М. Надпровідникові матеріали для високопольових магнітних систем. /11.11.1984/ Тривалість запису – 25:17.


1985
172. Круглицький М.М. Стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі фізико-хімічної механіки дисперсних систем і матеріалів. /11.01.1985/ Тривалість запису – 25:25.

173. Забігайло В.Ю. Про стан і перспективи розвитку в АнУРСР досліджень у галузі вугільної геології./6.02.1985/ Тривалість запису – 27:57

174. Чекунов А.В.Будова літосфери Центральної і Східної Європи./6.02.1985/ Тривалість запису – 24:32.

175.Костюк П.Г. Кальцієва провідність клітинних мембран – фундаментальний та прикладний аспект. /25.02.1985/ Тривалість запису – 33:34.

176. Бєляєв В.І. Про організацію досліджень сірководневої зони Чорного моря. /25.02.1985/ Тривалість запису – 18:26.

177.Мацука Г.Х. Про досвід використання індустріальної технології вирощування цукрових буряків у господарствах Тернопільської області. /20.03.1985/ Тривалість запису – 12:33.

178.Гродзинський А.М. Про стан та перспективи досліджень в галузі медичної ботаніки. /20.05.1985/ Тривалість запису – 18:24.

179. Шнюков Є.Ф. Про розвиток робіт по комплексному вивченню світового океану та використанню його ресурсів у народному господарстві. /20.05.1985/ Тривалість запису – 21:55.

180.Зеленський В.Ф. Стан і перспективи досліджень з фізики радіаційних пошкоджень і радіаційного матеріалознавства. /18.09.1985/ Тривалість запису – 25:22.

181. Бабій Б.М. Підвищення ролі права в удосконаленні радянського суспільства. /17.10.1985/ Тривалість запису – 24:52.

182. Коноваленко О.О. Відкриття та дослідження рекомбінаційних ліній вуглецю у космічному радіовипромінюванні декаметрового діапазону хвиль./14.11.1985/ Тривалість запису – 16:29.