IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
1976
75. Пушкар М.С. Низькотемпературне консервування тканин./5.02.1976/ Тривалість запису – 24:25.

76. Бабинець А.Є.Про розвиток досліджень по виявленню мінеральних вод та лікувальних грязей УРСР./18.02.1976/ Тривалість запису – 29:38.

77. Стражеско Д.М. Про дослідження і використання специфічних сорбентів. /25.03.1976/ Тривалість запису – 29:28.

78. Пекар С.І. Про дослідження світлових хвиль в кристалах. /23.06.1976/ Тривалість запису – 31:15.

79. Бєліцер В.О. Система фібриноген – гібрин і її значення для біології і медицини./8.07.1976/ Тривалість запису – 28:51.

80. Гамалія М.Ф. Лазерне випромінювання в експериментальній та клінічній онкології./23.09.1976/ Тривалість запису – 22:45.

81. Рудаков Є.С. (доповідає Білоусов). Про розвиток наукових досліджень у галузі металокомплексного каталізу в установах АН УРСР./21.10.1976/ Тривалість запису – 19:01.

82. Петров В.В. Перспективи розвитку в АН УРСР досліджень у галузі створення оптичних запам'ятовуючих пристроїв великої ємності./11.11.1976/ Тривалість запису – 29:07.

83. Комісаренко В.П. Актуальні проблеми ендокринології./25.11.1976/ Тривалість запису – 29:01.

84. Снітко О.В. Про стан та перспективи розвитку досліджень з оптики, фото- та оптоелектроніки напівпровідників в УРСР. /09.12.1976/ Тривалість запису – 24:42.


1977
85. Глушков В.М. Про 25-річчя від дня створення першої в СРСР ЕОМ і завдання в установах АН УРСР по подальшому розвитку електронно-обчислювальної техніки./7.01.1977/ Тривалість запису – 51:07.

86. Нелєпо Б.О. Сучасні проблеми фізики океанів./7.01.1977/ Тривалість запису – 32:58.

87. Самойленко Ю.І. Керування процесами формування та утримання високо-температурної плазми./28.01.1977/ Тривалість запису – 21:42.

88. Слинько М.Г. Про розвиток робіт в галузі хімічної технології та математичного моделювання процесів. /24.02.1977/ Тривалість запису – 27:10.

89. Підгорний А.М. Паливо і енергетика майбутнього. /12.05.1977/ Тривалість запису – 30:34.

90. Шинкарук В.І. Про стан та заходи по розвитку соціологічних досліджень в АН УРСР./13.06.1977/ Тривалість запису – 29:54.

91. Созінов О.О. Принципи біохімічної генетики як теоретичні основи селекції./15.09.1977/ Тривалість запису – 25:44.

92. Гончаренко М.В. Культура і мистецтво в умовах науково - технічної революції./10.11.1977/ Тривалість запису – 28:46.

93. Скурихін В.І. Про комплексні автоматизовані системи керування./28.11.1977/ Тривалість запису – 28:33.


1978
94. Білодід І.К. Стан і перспективи лексикографічних досліджень в УРСР./25.05.1978/ Тривалість запису – 31:35.

95. Костюк П.Г. Нові підходи до вивчення нервового імпульсу./8.06.1978/ Тривалість запису – 29:53.

96. Струтинский В.М.Оболонкова структура і стабільність важких атомних ядер./13.07.1978/ Тривалість запису – 19:11.

97. Амосов М.М. Значення фактора тренування функції у фізіології і патології. /5.10.1978/ Тривалість запису – 45:06.

98. Вєркін Б.І. Надпровідні прилади, досвід і перспектива їх використання в інтересах народного господарства. /20.10.1978/ Тривалість запису – 39:32.

99. Мовчан Б.О. Парафазні методи створення нових матеріалів, перспективи їх використання./2.11.1978/ Тривалість запису – 29:53.

100. Гродзинський А.М. Про розвиток досліджень лікарських рослин та їхнє застосування в медицині. /29.12.1978/ Тривалість запису – 20:31.


1979
101. Пшеничний Б.М. Теорія багатозначних відображень та галузі їх застосування./5.02.1979/ Тривалість запису – 19:48.

102. Артеменко І.І. Про археологічні дослідження Інституту археології АН УРСР в 1978 р. (про скелети неандертальців, трипільські поселення….). /05.02.1979/ Тривалість запису – 50:13.

103. Яцимирський К.Б. Комплекси металів макроциклічними лігандами і їх застосування. /16.02.1979/ Тривалість запису – 32:51.

104. Бердинських Н.К. Поліаміни та пухлинний рід./2.03.1979/ Тривалість запису – 19:18.

105. Гулий М.Ф. Про стан та результати досліджень у галузі біохімії процесів регенерації крові і тканин та пошуки методів їх прискорення. /22.03.1979/ Тривалість запису – 20:24.

106. Шинкарук В.І. Про підвищення наукового рівня досліджень з проблем формування нової людини. /12.04.1979/ Тривалість запису – 27:57.

107. Лішко В.К. Штучні мембрани в біології і медицині. /28.04.1979/ Тривалість запису – 21:29.

108. Пелех Б.Л. Про розвиток досліджень з теорії оболонок та елементів і використання їх результатів для вирішення прикладних задач./13.06.1979/ Тривалість запису – 20:09.

109. Чекунов А.В. Глибинна будова земної кори й дослідження прогнозу землетрусів на Україні. /4.07.1979/ Тривалість запису – 21:56.

110. Шестопалов В.П. Фундаментальні і прикладні дослідження по фізиці міліметрових і субміліметрових хвиль та застосування їх результатів в народному господарстві. /11.07.1979/ Тривалість запису – 31:15.

111. Брауде С.Я. Про дослідження в галузі радіоастрономії та перспективи їх розвитку. /19.09.1979/ Тривалість запису – 30:36.

112. Кошляков В.М., Чичинадзе М.В. Про корекцію гірокомпасів, курсовказівників з непрямим керуванням, яке коректується. /3.10.1979/ Тривалість запису – 20:44.

113. Добров Г.М. Системні дослідження організаційно управлінських проблем науки й техніки. /5.12.1979/ Тривалість запису – 28:16.


1980
114. Толок В.Т. Про вакуумно - плазменну технологію високих енергій./23.01.1980/ Тривалість запису – 30:08.

115. Маринич О.М. Про розвиток досліджень по географічним проблемам регіонального природокористування в УРСР. /6.02.1980/ Тривалість запису – 22:30.

116. Михалєвич В.С. Сучасні ефективні методи оптимізації та їх застосування стосовно досліджень великих систем. /12.03.1980/ Тривалість запису – 29:53.

117. Юхновський І.Р. Про дослідження в галузі статистичної фізики. /12.03.1980/ Тривалість запису – 23:52.

118. Глеба Ю.Ю. Про стан досліджень з клітинної технології. /26.03.1980/ Тривалість запису – 25:57.

119. Товстюк К.Д. Проблеми прямого перетворення сонячної енергії в електричну і її акумулювання. /2.04.1980/ Тривалість запису – 20:35

120. Толмачов О.І. Підсумки та перспективи розвитку хімії поліметинових барвників. /23.04.1980/ Тривалість запису – 23:06.

121. Присяжний В.Д. Про розвиток наукових досліджень в галузі створення нових видів електрохімічних акумулюючих і перетворюючих систем електричної енергії. /16.07.1980/ Тривалість запису – 19:57.

122. Францевич І.М. Джерела економії вольфраму в інструментальному виробництві. /10.09.1980/ Тривалість запису – 34:34.

123. Химченко Ю.І. Про стан та перспективи розвитку наукових досліджень в галузі метало полімерів. /24.10.1980/ Тривалість запису – 23:49.

124. Скок В.І. Нові підходи у дослідженні механізмів діяльності вегетативної нервової системи. /26.11.1980/ Тривалість запису – 30:35.