IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
1970
1. Глушков В.М. .Прогнозування і керування науковими дослідженнями./8.01.1970/ Тривалість запису - 1:11:44.

2. Карпенко Г.В. Про вплив робочих середовищ на фізико-хімічні властивості матеріалів. /21.01.70/ Тривалість запису - 26:27.

3. Толок В.Т. Про стан та перспективи розвитку досліджень з фізики плазми і керованого термоядерного синтезу. /19.02.1970/ Тривалість запису - 23:05.

4. Ясников О.О. Про дослідження в галузі синтезу і фотохімії./26.03.1970/ Тривалість запису - 26:27.

5. Делімарський Ю.К. Про сучасні проблеми фізичної хімії іонних розплавів. /16.04.1970/ Тривалість запису - 24:35.

6. Трефілов В.І. Проблеми створення надміцних станів матеріалів. /18.06.1970/ Тривалість запису - 36:37.

7. Шпак М.Т. Фундаментальні дослідження нелінійних процесів у розчинах органічних барвників та створення високоефективних лазерів з перестроюваною частотою./25.06.1970/ Тривалість запису - 39:10.

8. Шавловський Г.М. Про дослідження в галузі регуляції біосинтезу мінорних компонентів клітини. /24.09.1970/ Тривалість запису - 27:35.

9. Дерягін Б.В., Бакуль В.М. Синтез алмазів при низьких тисках. /24.09.1970/ Тривалість запису - 41:15.

10. Файнберг Я.Б. Про розвиток досліджень у галузі плазмової електроніки у ФТІ. /7.10.1970/ Тривалість запису - 28:10.

11. Борзяк П.Г. Про розвиток досліджень з вакуумної електроніки в Інституті фізики. /7.10.1970/ Тривалість запису - 37:08.

12. Лисиця М.П. Про стан робіт з квантової електроніки на Україні./5.11.1970/ Тривалість запису - 41:17.

13. Тозоні О.В. Про методи розрахунку електромагнітних пристроїв і автоматизація їх проектування. /12.11.1970/ Тривалість запису - 35:46.

14. Мовчан Б.О. Про розвиток досліджень з проблем виготовлення і зварювання композиційних матеріалів. /03.12.1970/ Тривалість запису - 23:58.


1971
15. Бондарчук В.Г. Про основи теорії походження земної кори та напрями експериментальних пошуків у геології. /25.02.1971/ Тривалість запису - 31:24.

16. Цукерник Л.В. Розвиток методів аналізу, розробка та впровадження програм розрахунку на ЕОМ режимів електроенергетичних систем. /25.03.1971/ Тривалість запису - 44:20.

17. Гулий М.Ф. Про стан та перспективи розвитку досліджень з біосинтезу білка. /15.04.1971/ Тривалість запису - 32:15.

18. Усиков О.Я. (доповідає Моторненко О.П.) Фізичні особливості надвисокочастотного газового розряду та перспективи його використання в МГД генераторах. /31.05.1971/ Тривалість запису - 17:21.

19. Кремньов О.О. Про нові тепломасообмінні технологічні процеси та апарати з дисперсованою речовиною./1.07.1971/ Тривалість запису – 31:44.

20. Ліпатова Т.Е. Про дослідження в галузі біосумісних полімерів. /1.07.1971/ Тривалість запису – 28:50.

21. Богатський О.В. Про стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі психохімічних препаратів. /09.09.1971/ Тривалість запису – 21:32.

22. Шелест В.П. Моделі сильно взаємодіючих елементарних частинок. /30.09.1971/ Тривалість запису – 43:12.

23. Брауде С.Я. Про дослідження з радіоастрономії в Інституті радіофізики і електроніки. /28.10.1971/ Тривалість запису – 44:53.


1972
24. Мозолевський Б.М. Дослідження кургану «Товста Могила» Інститутом археології. (про золоту пектораль). /13.01.1972/ Тривалість запису – 29:49.

25. Цесевич В.П. Про розвиток комплексних досліджень у галузі астрофізики в АН УРСР. /13.01.1972/ Тривалість запису – 14:16.

26. Городиський О.В. Про дослідження у галузі електрохімічної кінетики. /24.02.1972/ Тривалість запису – 25:52.

27. Багрій П.І. Науково-технічний прогрес і проблеми зростання соціалістичної економіки./4.07.1972/ Тривалість запису – 28:19.

28. Привалов В.Ю., Литвиненко Л.М. Про розвиток досліджень у галузі вуглехімії. /08.09.1972/ Тривалість запису – 41:17.

29. Симоненко Р.Г. Критика основних тенденцій сучасних буржуазних фальсифікацій історії України. /20.10.1972/ Тривалість запису – 38:39.

30. Снітко О.В. Про розвиток досліджень фізичних властивостей поверхні напівпровідників./1.12.1972/ Тривалість запису – 28:57.

31. Затула Д.Г. Мікробіологічні аспекти вивчення злоякісних пухлин./11.12.1972/ Тривалість запису – 24:28.


1973
32. Мельникова І.М. Загальні закономірності і особливості переходу до соціалізму в країнах Центральної і Південно-Східної Європи. /24.01.1973/ Тривалість запису – 34:27.

33. Табахчі А.М. Про стан та перспективи розвитку досліджень в галузі радіаційної хімії полімерів на Україні./9.02.1973/ Тривалість запису – 32:23.

34. Копитов В.Ф. Охорона повітря і забруднення./14.03.1973/ Тривалість запису – 29:40.

35. Топачевський О.В., Полікарпов Г.Г. (доповідає Полікарпов Г.Г.). Проблеми чистої води континентів і океанів. /14.03.1973/ Тривалість запису – 33:36.

36. Паламарчук М.М. Соціально-економічні аспекти використання природних ресурсів. /14.03.1973/ Тривалість запису – 38:12.

37. Соскін М.С. Про стан та перспективи розвитку досліджень з оптичної голографії./23.03.1973/ Тривалість запису – 29:00.

38. Вендт В.П. Хімічні та біологічні властивості похідних у дегідрохолестерину./6.04.1973/ Тривалість запису – 26:44.

39. Юхновський І.Р. Статистична теорія рівноважних систем взаємодіючих частинок. /4.05.1973/ Тривалість запису – 26:27.

40. Білодід І.К. Мова і ідеологічна боротьба./15.06.1973/ Тривалість запису – 32:38.

41. Чуйко О.О. Про стан та розвиток досліджень у галузі хімічно-модифікованих аеросилік. /13.09.1973/ Тривалість запису – 27:18.

42. Зайцев Ю.П. Проблеми вивчення чорноморського шельфу./16.11.1973/ Тривалість запису – 20:50.

43. Сіренко Л.А. Антропогенне евтрофування водоймищ, цвітіння води і методи його регулювання./29.11.1973/ Тривалість запису – 49:43.

44. Кавецький Р.Є. Про стан та розвиток досліджень у галузі вивчення механізмів канцерогенезу./7.12.1973/ Тривалість запису – 32:40.

45. Гутиря В.С. Про організацію і розвиток наукових досліджень в УРСР. Проблеми комплексного використання, відтворення і охорони природних ресурсів Чорного і Азовського морів. /24.12.1973/ Тривалість запису – 28:37.


1974
46. Толочко П.П. Про нові археологічні та епіграфічні дослідження історико-культурних пам'яток Києва. (про заснування Києва).

47. Висоцький С.О. Дослідження древньоруських надписів в Софійському соборі Києва (про графіті). /25.01.1974/ Тривалість запису – 30:06.

48.Багрій П.І. НТП і проблеми розвитку соціалістичної економіки./20.03.1974/ Тривалість запису – 37:42.

49.Михалєвич В.С. Економічні проблеми кібернетики – основа створення оптимальних принципів керування народним господарством. /20.03.1974/ Тривалість запису – 48:04.

50. Вєркін Б.І.Фізика і техніка низьких температур і їх використання в енергетиці та дослідження природних ресурсів землі. /20.03.1974/ Тривалість запису – 54:45.

51. Самсонов Г.В., Бакуль В.М. Про вплив високих тисків на речовину./12.04.1974/ Тривалість запису – 31:09.

52. Багрій П.І. Про стан та перспективи розвитку економічної науки в АН УРСР. /13.05.1974/ Тривалість запису – 35:39.

53.Бабинець А.Є. Про розвиток досліджень по створенню експлуатаційних запасів підземних вод в УРСР. /21.06.1974/ Тривалість запису – 26:45.

54.Олійник О.Я. Про розвиток досліджень у галузі меліоративного будівництва та використання водних ресурсів УРСР./5.07.1974/ Тривалість запису – 26:38.

55. Коваль І. К.Про використання космічних експериментів у дослідженнях Головної астрономічної обсерваторії АН УРСР./5.07.1974/ Тривалість запису – 18:30.

56. Гродзинський Д.М. Про дослідження систем надійності рослинного організму. /10.10.1974/ Тривалість запису – 25:23.

57.Підстригач Я.С.Про розвиток робіт з проблеми якість, міцність і технологічність електронно-променевих приладів. /10.10.1974/ Тривалість запису – 28:50.

58.Артеменко І.І. Про результати археологічних досліджень на Україні в 1971-1974./5.11.1974/ Тривалість запису – 44:15.

59. Ясников О.О. Про дослідження в галузі в галузі фотосинтезу. /5.11.1974/ Тривалість запису – 20:09.

60. Грезе В.М.Про розробку наукових основ створення керованих морських господарств./12.12.1974/ Тривалість запису – 32:34.

61. Писаренко Г.С. Дослідження з механіки твердого деформованого тіла./24.12.1974/ Тривалість запису – 27:02.


1975
62. Заграй Я.М. Про розвиток досліджень у галузі опріснення води в установах АН УРСР./9.01.1975/ Тривалість запису – 21:59.

63. Табахчі А.М. Про впровадження результатів дослідження у галузі прикладної радіаційної хімії./9.01.1975/ Тривалість запису – 28:42.

64. Найдич Ю.В. Контактні капілярні властивості металевих розплавів та їх практичне застосування./23.01.1975/ Тривалість запису – 26:21.

65. Антонов О.К. Перспективи застосування нових матеріалів в літакобудуванні./20.03.1975/ Тривалість запису – 32:51.

66. Ліпатов Ю.С. Полімерні і композиційні матеріали. /20.03.1975/ Тривалість запису – 29:52.

67. Пухов Г.Є. Про дослідження з проблеми створення засобів гібридної обчислювальної техніки./27.03.1975/ Тривалість запису – 38:21.

68. Атрощенко В.І. Про стан і координацію наукових досліджень у галузі хімічної технології./15.05.1975/ Тривалість запису – 30:30.

69. Геращенко О.А. Про розробку нових способів прецизійних теплових вимірювань. /15.05.1975/ Тривалість запису – 23:26.

70. Глушков В.М. Про створення республіканської автоматизованої системи збору і обробки інформації …/29.05.1975/ Тривалість запису – 39:31.

71. Квасников Є.І. Про дослідження в галузі промислової мікробіології в АН УРСР. /12.06.1975/ Тривалість запису – 49:58.

72. Бар'яхтар В.Г. Фазові переходи у феро та антиферомагнетика./11.09.1975/ Тривалість запису – 23:09.

73. Пилипенко А.Т. Про розвиток досліджень хімії технології води в Інституті колоїдної хімії та хімії води. /02.10.1975/ Тривалість запису – 23:40.