IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Доповіді, виступи, лекції академіка В.М. Глушкова

У 2009 році спеціалісти Інституту проблем реєстрації інформації НАН України підготували диск «академік В.М.Глушков, Доповіді, виступи, лекції». Кількість доповідей – 31. При створенні диску були використані матеріали з фоноархівів Президії НАН України, Інституту кібернетики ім В.М. Глушкова, родини академіка В.М. Глушкова, члена-кореспондента НАН України Б.М. Малиновського.

 Примітка.    Два коротких сигнали частотою 860 Гц свідчать про зміну магнітної стрічки та відсутність початку запису фонограми доповіді.

 Віктор Михайлович Глушков -  піонер компютерної техніки, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки, ініціатор і організатор реалізації науково-дослідних програм створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп'ютеризації і автоматизації господарської і оборонної діяльності країни.

В. М. Глушкову належить створення загальної теорії цифрових автоматів, що мало першорядне значення для синтезу кібернетичних систем і обчислювальних машин. У 1962р. вийшла в світ його монографія “Синтез цифрових автоматів”, у якій була сформульована методика і розроблений формальний математичний апарат, що давав змогу широкому колу розробників ефективно застосовувати абстрактно-автоматні і алгебраїчні методи для розв'язування задач інженерного проектування пристроїв кібернетичної техніки. У 1964 р. В. М. Глушкову за цикл робіт з теорії автоматів було присуджено Ленінську премію, що було громадським визнанням результатів його роботи не лише як дослідника, а й, значною мірою, як організатора науки. У тому ж році він був обраний дійсним членом Академії наук СРСР.

В.М. Глушков - засновник наукової школи в галузі кібернетики, лауреат Ленінської та державних премій УРСР та СРСР, був академіком АН УРСР і АН СРСР, почесним членом ряду іноземних академій. Ним опубліковано понад 500 робіт, у тому числі 30 монографій. Велику роботу проводив він впродовж багатьох років як депутат Верховної Ради СРСР та як Віце-президент Академії наук України. 

Більше  тут www.icyb.kiev.ua/s/12/ua/osnowately_instituta.html

1. Прогнозування і керування науковими дослідженнями . (Доповідь на засіданні Президії АН УРСР ). /08.01.1970/ Тривалість запису – 1:11:44.

2. Наука управління , ... задача розвитку теорії управління і створення АСУ . ( Партактив АН УРСР присвячений підвищення ролі установ АН УРСР у вирішенні завдань НТП ). /27.05.1970/ Тривалість запису – 22:16.

3. Про застосування кібернетики в біології . ( Нарада по проблемі розвитку біологічних наук в АН УРСР ) . /29.04.1972/ Тривалість запису – 9:19.

4. Діалог з обчислювальною машиною . Сучасні можливості і перспективи . ( Доповідь на семінарі ТЕКМО ). / хх .10.1973/ Тривалість запису – 1:16:37.

5. Про послідовний метод оптимізації планів на макроекономічному рівні . ( Пленарне засідання VI Всесоюзної наради з проблем управління ). /08.10.1974/ Тривалість запису – 54:05.

6. Кібернетика на службі органів внутрішніх справ . / хх . хх .1974/ Тривалість запису – 47:18.

7. Звіт Інституту кібернетики АН УРСР за 1971-1974 рр . на виїзній сесії відділення математики і кібернетики АН УРСР . /13.03.1975/ Тривалість запису – 1:51:24.

8. Про створення республіканської автоматизованої системи збору і обробки інформації . ( Доповідь на засіданні Президії АН УРСР ). /29.05.1975/ Тривалість запису – 39:31.

9. Звіт про поїздку на VI конгрес міжнародної організації по автоматичному управлінню ( м . Бостон , США , серпень 1975 р .). / хх . хх .1975/ Тривалість запису – 1:16:32.

10. Виступ на семінарі по системному проектуванню . /23.03.1976/ Тривалість запису – 1:24:24.

11. Доповідь на відкритих партзборах Інституту кібернетики АН УРСР . /23.04.1976/ Тривалість запису – 1:03:03.

12. Перспективи розвитку систем управління народним господарством у світі рішень ХХ V з ' їзду КПРС . /23.04.1976/ Тривалість запису – 1:28:39.

13. Лекція по системному проектуванню . /24.05.1976/ Тривалість запису – 1:56:08.

14. Архітектура і функціональне призначення елементів в державній мережі обчислювальних центрів . ( Доповідь на Всесоюзній науковій конференції ). /03.10.1976/ Тривалість запису – 1:10:09.

15. Виступ Глушкова В . М . про наукову доповідь Петрова В . В . « Перспективи розвитку в АН УРСР досліджень у галузі створення оптичних запам ' ятовуючих пристроїв великої ємності ». ( Доповідь на засіданні Президії АН УРСР ). /11.11.1976/ Тривалість запису – 8:54.

16. Питання типізації технічних засобів для автоматизації проектування . ( Засідання вченої ради ). /29.11.1976/ Тривалість запису – 1:47:27.

17. Про 25- річчя від дня створення першої в СРСР ЕОМ і завдання в установах АН УРСР по подальшому розвитку електронно - обчислювальної техніки . ( Доповідь на засіданні Президії АН УРСР ). /07.01.1977/ Тривалість запису – 51:07.

18. Проблеми створення перспективних ЕОМ і задачі їх реалізації . ( Засідання інституту кібернетики ). /22.02.1977/ Тривалість запису – 1:30:05.

19. Наука управління торгівлею . ( Нарада за участі Глушкова В . М . по фільму ). / хх . хх .1977/ Тривалість запису – 55:14.

20. Засідання по АСУТП і АСУП . /03.01.1978/ Тривалість запису – 1:09:23.

21. Підсумки розвитку кібернетики й обчислювальної техніки на Україні за 1957-1977 рр . ( Засідання вченої ради присвячене 20- річчю заснування інституту кібернетики ). /06.01.1978/ Тривалість запису – 54:07.

22. Семінар в Інституті кібернетики . /08.02.1978/ Тривалість запису – 1:10:35.

23. Про економічну кібернетику… (Доповідь на засіданні Президії АН УРСР). /09.03.1978/ Тривалість запису – 7:07.

24. Про заходи по автоматизації наукових досліджень в АН УРСР. (Доповідь на засіданні Президії АН УРСР). /07.09.1978/ Тривалість запису – 45:52.

25. Про значення грошей при комуністичному суспільстві. (Інтерв'ю для “Літературної газети”). /хх.09.1978/ Тривалість запису – 54:21.

26. Про основні принципи побудови загальнодержавної автоматизованої системи керування економiкою країни (ОГАС). Лекція 1. /19.11.1978/ Тривалість запису – 1:42:26.

27. Про основні принципи побудови загальнодержавної автоматизованої системи керування економiкою країни (ОГАС). Лекція 2. /19.11.1978/ Тривалість запису – 1:45:42.

28. Про проблеми штучного інтелекту. (Семінар «Кібернетика в біології і медицині»). /24.05.1979/ Тривалість запису – 2:00:39.

29. 29. Проблеми створення штучного інтелекту. (Сесія ради "Кібернетика"). /24.04.1980/ Тривалість запису – 1:01:25.

30. Про затвердження програми найважливіших робіт з автоматизації наукових досліджень в установах АН УРСР на 1981-1985 рр. (Доповідь на засіданні Президії АН УРСР). /18.02.1981/ Тривалість запису – 19:27

31. Прикладні можливості ЕОМ. /хх.хх.хх/ Тривалість запису – 21:56.