IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

" Нановимір "

«Розробити і дослідити методи цифрової лазерної інтерферометрії для геофізичних вимірювань»

 

Метою даної роботи є  розробка і дослідження методів цифрової лазерної інтерферометрії для геофізичних вимірювань.

Досягнення мети передбачає проведення комплексних досліджень щодо впровадження розробленого в ІПРІ НАН України високошвидкісного інтерферометра на основі запам’ятовуючого пристрою в найбільш поширені геофізичні прилади, якими є сейсмометри, дельта-гравіметри і нахиломіри. Принциповим положенням у досягненні мети є те, що розроблений інтерферометр дозволяє вимірювати відносні переміщення, а не їхню швидкість чи прискорення, що дозволяє виконувати вимірювання, починаючи з нульових частот. Це відкриває можливість його використання у дельта-гравіметрах і нахиломірах. Стосовно сейсмометрів – це можливість розширення їхнього динамічного і частотного діапазону в області інфранизьких частот. Завдяки використанню напівпровідникового лазера такий підхід до досягнення мети не має аналогів у світі, але потребує окремих досліджень у напрямках стабільності результатів вимірювань і надвисокої температурної стабілізації елементів інтерферометра та врахування впливу параметрів середовища на результати вимірювань.