IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Зібрання фонографічних записів єврейського музичного фольклору (вибране)

Одне з найбільших у світі зібрання фонографічних записів єврейського музичного фольклору зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Колекція налічує 1017 воскових фоноциліндрів та значний за обсягом додатковий матеріал: нотні ітекстові розшифровки до фонозаписів. Матеріали фоноархіву узагальнюють уміло проведену копітку роботу декількох поколінь талановитих дослідників-ентузіастів з комплексного вивчення єврейської музичної культури України та Біларусі - регіонів побутування історично сформованої єврейської діаспори.

 В історії єврейської музичної фольклористики на території колишньої Російської імперії (згодом - СРСР) виділяються два періоди цілеспрямованої збирацької роботи. Перший, дореволюційний, період пов'язаний з функціонуванням Єврейського історико-етнографічного товариства в Петербурзі. Товариств єврейської музики в Москві та Петербурзі і персональними дослідженнями С. Ан-ського, Ю. Енгеля, 3. Кісельгофа (1908 - 1914). Другий період – із діяльністю видатного дослідника єврейського фольклору М. Береговського, який працював в Інституті (Кабінеті) єврейської культури АН УРСР у Києві (1929 - 1949).

 Відродити старі записи у їх природному живому звучанні тобто перечитати фоноциліндри (а чимало з них прочитати вперше) виявилося під силу співробітникам Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. При перезаписі фоноцилиндрів спеціалісти Інституту використали новий "оптичний метод відтворення звуку з валиків Едісона" що не має аналогів у світі

Першим практичним результатом спільної роботи стало видання у 1997 р. компакт-диска "Скарби єврейської культури в Україні", метою якого було загальна презентація матеріалів фоноархіву. (За матеріалами Л. Шолохової ).

Вибірка з фоноколекції (прослуховування фрагментів по 15 с.)

1. Kurtse bagrisung dem yidishn etnografishn muzey //Краткое приветствие Шолом-Алейхема Еврейскому историко-этнографическому музею в Петербурге. Петербург. 1914

2. Freylekhs // Фрейлехс. (Напев без слов). Исполнитель, место и время исполнения неизвестны.
3.  Dem Berditshever rovs dudke // Дудка Бердического рабина. Исп. - Элиейзер Саминский. Петербург. 1914.
4.  Dem Berditshever rovs Kadish // Кадиш Бердичевского рабина. Исп. - Зиновий Кисельгоф. Петербург. 1914.
5.  "Ve-kakh haya omar" // "...И так говорил он". Исп. - меджибижский рабин. Меджибиж, Подольская  губерния. 1913.
6. "Yavuadir" // Yavu-Adir. (Песнопения в конце субботы). Исп.- неизвестен. Судилков, Волынская губ. 1913.
7. Танцевальная пьеса (скрипка). Исполнитель. место и время  записи неизвестны.
8. Fun der shtub bin ikh aroysgegangen // "Из дома я вышел". Исп.- Йосиф Бохер. Проскуров, Подольская губ. 1913.
9. "In kop iz mir tsebrckhn" // "Голова моя разбита". Исполнитель - Эстер Чернер. Бершад, Винницкая губ. 1945.
10. F.Khisidisher nifn // Хасидский напев. Исполнитель - Мойше Белоцерковский. Бердичев, 1913.
11. Red Shneur Zalmans nign // Напев ребе Шнеура Залмана. Исп. - Мойше Белоцерковский. Бердичев, 1913.
12.  Akhasheverosh - shpil (fragment) // Фрагмент пьесы "Ahashverosh-Shpil" (речитатив). Калинковичи, Белоруссия. Исполнитель, место и время записи неизвестны.
13. "Oy,  keyn tshan bin ikh nor ongekumen" // "Ой,  только  я приблизился к чану".  Мужской голос.  Исполнитель, место и время записи неизвестны.
14. "In bolnitche hob ikh a nayes gehert" // "В больнице я услышал новость".  Мужской голос. Исполнитель, место и время   записи неизвестны.
15. Kale bazetsn // Фрагмент традиционного свадебного ритуала.  Исполнитель (голос, кларнет) - Залман Каплан. Ингулетц, Херсонская губ. 1939.
16. "Ekh,  khorosha sluzhba nasha yevreyskaya" // "Эх,  хороша  служба наша еврейская". Исполнитель - Берл Галацер. Меджибиж, Подольская губ. 1913.
17. "Oy?  Abram,  ikh ken on dikh nit zayn" // "Ой, Абрам, я не   могу без  тебя".  Исполнитель  - Мани Гомерберг. Меджибиж, Подольская губ. 1913.
18. "Moskve  iz mayn geburtshtot" // "Москва мой родной город". Исполнитель - Мани  Гомерберг.  Меджибиж, Подольская  губ.  1913.
19. Red Dovid Karliners nign // Напев Давида Карлинера.  Исп. - Мойше Бакштн. Место записи неизвестно. 1914.
20. "Kudi idesh?" // "Куда идёш?" Мужской  голос.  Исполнитель, место и время записи неизвестны.
21. "Durney,  durney Marko" // "Глупыйглупый Марко". Мужской голос. Исп., место и время записи неизвестны.
22. "Lakhen ko omar" // Напев на 9 Аба.  Исполнитель  -  Эхиель Лернер. Кременец, Волынская губ. 1913.
23. Две детские считалки: "Vermicelli Ha", "Lokhinu ila zakaty la". Исп. - дети. Кременец, Волынская губ. 1913.
24. Shilloyme ha-meylekh // "Царь Соломон".  Исп. неизвестен (детский голос). Кременец (Волынская губ.). 1913.
25. Tsvey shvesteriekh //  "Две  сестры".  Исполнитель  -  Соня Лейбман. Бобровый кут, Херсонская губ. 1936.
26. Makht der Khosidi:  "Bim-Bom" // Поет хасид: "Bim-Bom". Исполнитель -  Лёля Ромм,  актриса Московского еврейского камерного театра. Киев, 1929.
27. Makht mir keyn foyle kompliment // "Не говорите мне фальшивых комплиментов".  Исполнитель - Лёля Ромм, актриса Московского еврейского камерного театра. Киев, 1929.
28. "Shma kolnu" // "Услыш голос наш".  Исполнитель - Мотл  Либерс. Клеван, Волынская губ. 1913.
29. "Der tate in Amerike" // "Отец в  Америке".  Исполнитель - Хени Гройсман. Меджибиж, Подольская губ. 1913.
30. Mi adir al ha-kol" // "Кто властелин над  всеми".  Исп. - Велвл Глацур. Место и время исполнения неизвестны.
31. Balebosne zisinke // "Сладенькая хозяйка".  Исполнитель неизвестен. Село вблизи Ружина, Киевская губ. 1912.
32. An Oster ning // Остерский напев.  Исполнитель - Арн-Шмуель Каган. Проскуров. 1913.
33. "Az di balebosne geyt arayn" // "Когда хозяйув входит". Исполнители -  дети от 4 до 10 лет.  Кременец, Волынская губ.  1913.
34. Da shtot Beynazeres // "Город Буэнос-Айрес".  Исп.-Сима Гуральник. Белая Церковь, Киевская губ. 1929.
35. Nign // Напев. Исполнитель и место записи неизвестны. 1912.
36. Purimshpil fragment.  ("Продажа Иосифа"). Речитатив. Исполнитель - Хаим Мербойм. Коломыя. 1940.
37. "Ikh zits mir in shenkl" // "Сижу я в шинку".  Исполнитель - Анр Шмуель Каган. Проскуров, Подольская губ. 1913.
38. "Tsesheydn kon ugdz nit keyner" // "Никто не может нас разлучить". Исполнитель - Мейрг Эрлих. Житомир, Волынская губ. 1913.
39. "Dem  kheyder vel ikh gedenken" // "Хейдер я буду помнить". Исп. - Эстер Чернер. Бершад, Винницкая губ. 1945.
40. "Shoyn  dray  yor,  az mir shpiln beyde a libe" // "Уже три года как мы встречались".  Исполнитель - Эстер Чернер. Бершад, Винницкая губ. 1945.
41. "Agava raba" // "Большая любовь" (из  репертуара  Педоцера, известного скрипача-клезмера).  Исполнитель - Мотл Штейнбард, ученик Педоцера. Место записи неизвестно. 1913.