IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Наукове повідомлення

      В доповіді відзначено, що в Інституті проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України вперше у світі здійснено запис і відтворення комп’ютерної інформації в стандартах сучасних компакт-дисків з оптичного носія на підкладках з монокристалічного сапфіру, виготовлених в Науково-технологічному комплексі (НТК) «Інститут монокристалів» НАН України.

В ІПРІ НАН України на прецизійному обладнанні здійснено запис інформації на сапфіровій підкладці, створено інформаційну мікрорельєфну  нанорозмірну структуру та у творчій співпраці з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова та Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України досліджено параметри нанорельєфу інформаційної структури носія та здійснено її захист від впливу оточуючого середовища.

Фахівцями ІПРІ НАН України запропоновано й реалізовано оригінальний метод компенсації оптичних аберацій, викликаних двопроменезаломленням сапфірової підкладки, застосування якого забезпечило надійне і достовірне відтворення записаної інформації на стандартному модернізованому зчитувачі компакт-дисків.

В НТК «Інститут монокристалів» НАН України розроблено технологічний процес виготовлення високоточних тонких сапфірових пластин з прецизійною орієнтацією кристалографічних осей, що повністю задовольняють умовам використання їх в якості підкладок для оптичних носіїв.

Зазначені узгоджені роботи фахівців ІПРІ НАН України, НТК «Інституту монокристалів» НАН України, інших установ Академії дозволили створити перший у світі сапфіровий оптичний диск для довготермінового зберігання комп’ютерної інформації.

Розроблені методи й технології дають можливість створювати сапфірові оптичні диски з прогнозованим терміном зберігання кілька десятків тисяч років, для запису і відтворення інформації з яких не потрібна розробка нового спеціалізованого обладнання.        

Отримані наукові результати мають виняткове значення для збереження культурного, наукового, історичного надбання людства; генетичної інформації, інформації про небезпечні техногенні технології, для архівної справи тощо.