IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Розмір

«Дослідження і розробка технології лазерного запису нанорозмірних елементів в системах реєстрації інформації»

Метою роботи є розробка фізико-технічних основ лазерного запису нанорозмірних елементів в системах реєстрації інформації.

 

В результаті виконання роботи повинні бути розроблені:

- методи запису інформації напівпровідниковими лазерами елементів з розмірами 100-150 нм;

- моделі надщільного термолітографічного запису сфокусованим лазерним випромінюванням;

- реєструвальні середовища оптичних носіїв для термолітографічного запису мікро(нано)розмірних відбитків.    

Буде створена технологія виготовлення дисків-оригіналів сучасних і перспективних форматів, яка передбачає запис інформації  лазерами з довжинами хвиль 375-405 нм,  розробку нових термочутливих матеріалів з нелінійною (пороговою) експозиційною характеристикою, створення методів експонування лазерним променем з неоднорідним розподілом інтенсивності.