IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

 

«Розробити методи отримання, обробки та застосування знань різної природи при підтримці прийняття рішень у соціотехнічних системах»

 (шифр: ТРАНСФЕР)

 

Мета роботи

Створення наукового обґрунтування моделей, методів і процесів отримання і обробки знань різної природи із різних джерел для їх подальшого застосування в системах підтримки прийняття рішень. Поліпшення якості управлінських рішень у соціотехнічних системах завдяки використанню різних видів знань у вибраних предметних областях шляхом розробки науково обґрунтованих методів отримання,  обробки та використання знань.