IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Комбілінза

Розробка технології створення та організація виготовлення комбінованих сферо-циліндро-призматичних лінз та окулярів на їх основі для лікування косоокості та інших складних вад зору

Звіт про НДР:  151 стор. (з додатками), 17  рис.,   2 табл.,  10 додатків, 13 джерел

РЕФЕРАТ

         ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: технологія створення високоефективних оптичних мікропризмових і комбінованих сферопризматичних елементів для офтальмології.

            МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробка технології  і технологічного обладнання для виготовлення та організація виготовлення високоякісних сферо-циліндро-призматичних лінз комбінованої дії, а також окулярів з такими лінзами для лікування косоокості та інших складних вад зору.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Створено і впроваджено технологію і технологічне оснащення для виготовлення призм Френеля високої прозорості (з коефіцієнтом світлопропускання не менше 86%) призмовою дією 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50  призмових діоптрій.

Створено і впроваджено технологію і технологічне обладнання для виготовлення комбінованих сферопризматичних лінз з будь-якою комбінацією оптичної дії складових компонент комбінованої лінзи, рефракційної лінзи (стигматичної або астигматичної) з оптичною силою від 0 до ± 6 діоптрій сферичної складової, від 0 до ± 3,5 діоптрій циліндричної складової та призми Френеля з призматичною дією від 5 до 50 призмових діоптрій, а також виготовлення          окулярів   з такими   лінзами  з  міжзіничною відстанню від 46 до 68 мм.

 Презентация>>

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………….

 

Розділ 1. Медико-технічні вимоги на розробку і виготовлення комбінованих сферопризматичних лінз та  виготовлення  окулярів з їх використанням

Розділ 2. Визначення матеріалів для виготовлення компонент комбінованої лінзи та способу їх з’єднання. Загальні вимоги до конструкції компонент комбінованої сферопризматичної лінзи 

 

Розділ 3. Основні вимоги до призм Френеля та способи їх забезпечення

Розділ 4. Розробка технологічного обладнання для ультразвукового зварювання комбінованої сферопризматичної лінзи ………………………………..

4.1. Визначення схеми зварювання комбінованої сферо-призматичної лінзи

4.2. Визначення типу і потужності перетворювача коливань та параметрів генератора ультразвукових коливань

4.3. Розрахунок складного експоненціального хвилеводу …………...

4.4. Розробка активної опори-фіксатора ………………………………

4.5. Вибір механізму тиску, монтаж механічної частини установки ультразвукового зварювання комбінованої сферопризматичної лінзи

4.6. Розробка пульта управління ……………………………………….

4.7. Склад і структурна схема установки ультразвукового зварювання комбінованої сферопризматичної лінзи

Розділ 5. Виготовлення комбінованих сферопризматичних  лінз та окулярів з такими лінзами

5.1. Виготовлення призм Френеля потрібної призматичної дії

5.2. Розмічування і центрування рефракційних лінз

5.3. Виготовлення комбінованої сферопризматичної лінзи

5.4. Виготовлення окулярів з комбінованими сферопризматичними лінзами

Розділ 6. Впровадження розробки

Висновки 

Рекомендації

Перелік посилань 

Додаток А. Звіт про патентні дослідження № 21

Додаток Б. Методика подбора призматических, сферопризматических  и сферо-цилиндро- призматических очков

Додаток В. Акт виготовлення набору алмазних різців для    виготовлення мікропризмових структур Френеля високої прозорості

Додаток Г. Акт введення в експлуатацію установки ультразвукового зварювання комбінованих сферопризматичних лінз

Додаток Д. Акт виготовлення комплекту мастер-штампів з мікропризмовою структурою Френеля та контрольних зразків призм Френеля та контрольних зразків високої прозорості для комбінованих сферопризматичних лінз

Додаток Е. Акт введення в експлуатацію сферотокарної системи.

Додаток Є. Акт исследований эффективности применения очков с комбинированными сферопризматическими и сферо-цилиндро-призматическими линзами

Додаток Ж. Номограми для підбору оправ

Додаток  З.  Призмы Френеля. Технические условия ТУ.У 26.7-03771755-003:2011 (проект)

Додаток И. Установка ультразвуковой сварки пластмассовых изделий (комбинированных сферопризматических линз). Руководство по эксплуатации

 

 

Умови отримання звіту за адресою:

03113, Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.